Hutbe

Hutba, 23. januar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U ovoj hudbi Huzur je savjetovao Džemat da ispune svoje obaveze prema Allahovim stvorenjima, i da se odnose blago prema svojoj rodbini, roditeljima, siročadi i onima u nuždi.
Huzur je proučio 37. ajet sureta Al-Nisa, u pogledu kojeg je rekao:
Da bi stvorili istinski dobro društvo (zajednicu), neophodno je da, skupa sa ispunjavanjem naših dužnosti prema Allahu, takođe treba da pokažemo visoki moralni standard u odnosu prema svojim roditeljima, bliskoj rodbini, komšijama, siročadi i prema siromašnim. Da svaki pojedinac pokaže ljubaznost i saosjećanje u svojoj vlastitoj sferi djelovanja (uticaja), svijet bi automatski bio oslobođen svih zala. I, povrh toga, da svako postane redovan obožavalac Allaha, svijet bi zaista postao džennet na zemlji.
Huzur je rekao: u ovom dobu, niko osim Ahmadi muslimana nije u stanju da pokaže ovako visoki moral. Ovo je velika odgovornost, koju jedino mi moramo ispuniti.

Huzur je nastavio i rekao: Preneseno je da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao:
‘U Džennetu ćemo ja i onaj ko vodi brigu o siročadima biti
tako blizu kao ova dva moja prsta.’

Naš Džemat ima izvanredan sistem za brigu o siročadima. Uz Allahovu milost, članovi Džemata velikodušno doprinose za ovu dobrobit (svrhu).
Huzur je rekao: ‘Ja sada želim od Amira u ostatku svijeta da prate anketu (pregled) o broju siročadi u njihovim zemljama, na primjer, onih koji su nezbrinuti, nisu u stanju da postignu obrazovanje ili teško sastavljaju kraj s krajem, i da me izvijeste o svojim nalazima. Ovo je posebno važno za Afričke zemlje, Bangladeš i Indiju, gdje puno treba da bude urađeno. Napravite odgovarajući nacrt i počnite voditi brigu o siročadima u svojim zemljama. Ja se uveliko nadam, inša’allah, da će uticajni članovi Džemata velikodušno doprinijeti ovoj plemenitoj svrhi. Inša’allah mi se nikada nećemo suočiti sa manjkom fondova u vođenju brige o siročadima.

Amiri treba da nastoje da završe svoju anketu i procjenu svih detalja u toku tri mjeseca, najdalje, i da meni pošalju svoj nalaz. Da im Allah pomogne u ovom zadatku, i da nas Allah isto tako pomogne da ispunimo svoje dužnosti prema siročadima.’

Na kraju je Huzur proučio dovu: ‘Da nas Allah omogući da ispunimo svoje dužnosti prema Njegovim stvorenjima, i da postanemo Njegovi miljenici tretirajući ih ljubazno i sa saosjećanjem.