Hutbe

Hutba, 26. mart 2004. – Krenite prema Bogu sa čistim molitvama


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Nakon proučenog sureta  EL-FATIHA Huzur je proučio ajet  iz časnog Kur’an koji glasi:

O ljudi! Zaista smo vas Mi stvorili od muška i ženska i učinili smo vas narodima i plemenima da bi ste se (međusobno) poznavali. Kod Boga je najplemenitiji između vas (onaj) koji je najbogobojazniji. Zaista Bob zna i svjedok je (toga)

(El-Hudžurt ajet  14)

Poslije ovoga Huzur  je  rekao  da Allah dž.š. riječ “Takva” koristio nekoliko puta u Časnom Kur’anu i čak kada se neki musliman oženi na vjenčanoj hutbi riječ ” Takva ” se spominje pet puta, to je jedan dokaz za važnost ” Takva “.Sa vjenčanjem za jednog čovjeka i ženu počinje novi život.  To je ugovor za dvije osobe pa čak i ugovor između dvije familije. Ako ne bi bilo ” Takva ” u društvu bi bio nered. Preko muškarca i žene dolazi nova osoba, ako jedan muškarac i žena ne stoje na Takva ne mogu očekivati garanciju za bolja buduća pokoljenja. Ukratko Takva je jedna osnovna stvar, bez toga ne možemo imati jedan živi odnos sa Bogom.

BOG je vrlo jasno objasnio da vas je podijelio na velika i mala plemena da se međusobno upoznate. Možete vidjeti da u Africi za jedan mali region ima jedan šef, pa za nekoliko tih šefova od regiona ima jedan šef, pa svi oni zajedno predstavljaju jednu naciju. I tako je odredba i za ostale zemlje. Bog kaže da ovu podijeljenost ne uzimate kao svoj ponos, vaš ponos nije ako imate veliko pleme, bogatu državu, ali kod Boga je najveći čovjek, država ili pleme koje ima najviše Takve.

Pamtite dobro Takva ne znači da pokazujete svoja dobra djela ljudima. Bog je Taj koji zna sva naša kretanja i šta radimo i On zna vrlo dobro šta smo radili da pokažemo ljudima i zna šta smo radili da pokupimo Božiju blagodat. Kratko ja hoću da objasnim šta znači Takva, to znači: Božiji strah čuvanje Nevsa od svake opasnosti i čuvanje od svake stvari koja čovjeka pravi griješnim. I ovo bude tada kada se čovjek čuva od stvari koje su zabranjene za njega, čak mi nekad ne koristimo neke stvari za koje imamo dozvolu npr. u Ramazanu jedan vjernik ne koristi neke stvari radi Takve. Ukratko Takva znači čuvanje sebe od svake stvari koja vodi prema grijehu.

I ova je obaveza za svakog muslimana bez obzira kojoj naciji pripada. Bog neće pitati ti pripadaš bogatoj naciji i zato dobijaš popust ili ti pripadaš nekoj siromašnoj naciji i dobijaš popust.Kod Boga neće biti prihvaćeni ovakvi zahtjevi zato svaki čovjek treba da se trudi da bude sačuvan od grijeha i treba da se trudi da radi dobra djela i za ovo treba da koristite sve svoje vještine, pa onda možemo da kažemo mi smo član ovog džemata od imama ovog doba. Zapamtite od grijeha se možete sačuvati samo kada imate strah od Allaha na svom srcu. Takva vrsta straha koja će pokazati ljubav prema Bogu. Ove stvari možemo dobiti samo kad se okrenemo prema Bogu i tražimo od njega i molite se ovako O moj Gospodaru radi tvoje ljubavi ja hoću da napustim sve stvari koje si Ti zabranio i prihvatam sve stvari koje si Ti odredio za nas ali za tvoju bliskost potrebna je Tvoja blagodat. Moj Allahu podari meni svoju Takva.

Ako vi plačete u namazu i tražite oprost od svog Gospodara,On će sigurno prihvatiti vaše molitve kao što je obećao.

Zato u osnovi mi treba da popravimo svoje molitve i namaz i krenemo prema Bogu sa čistim molitvama.Ako imate za svoj namaz ukus i mir to znači vi ste dobili sve. U svome namazu treba da molite Boga na način kako je Muhammed s.a.v.s molio “ALLAHUMA ATI NAFSI TAKVAHA VAZZKIHA VA ANTA HAJRU MAN ZZKHA”

“O ALLAHU PODARI TAKVA ZA MOJ NEFS I OČISTI GA TI SI JEDINI KOJI ČISTIŠ VEOMA DOBRO” ( SAHIH MUSLIM KITAB DUZIKR VDUA)

Za ispunjenje svog srca Božijim Nurom, da saznate stvari koje su zabranjene, a koje su nam dozvoljene mi moramo učiti Časni Kur’an. Onaj ko zna prevod Kur´ana treba da podučava druge. I ders od Kurana treba biti svaki dan u svim džematima, pa makar trajalo samo par minuta. Oni koji ne znaju čitati, neka slušaju lijepo učenje Kur’ana.

Svaki Ahmmedi je dužan da uči Kur’an svaki dan i neka oni dobiju blagodat od Kur’ana i neka njihova srca budu puna Takve. Čak Imam Mahdi a.s je rekao  ako je jedan čovjek nevjernik ali on vidi Kur’an sa pravdom ne osjeća mržnju i nije neznalica Bog će njemu pokazati pravi put i podariti njemu svjetlost.Ako ovi koji su već vjernici uče Kur’an sa takvom kako onda ne može Kur’an da njima ne pokaže pravi put.

Ako jedan čovjek uči Kur’an i ne osjeća Božiju svjetlost on treba da razmisli  da li njemu fali negdje Takva.Valjda naš ponos vodi na neku drugu stranu daleko od pravog učenja. I valjda nama fali Takva. Zato što časni Kur’an kaže:

” To je knjiga o kojoj nema nikakve sumnje,ona je putokaz bogobojaznim ” (BEKARE  3)

Ako mi ne bi slušali učenje Kur’ana to bi bila naša greška, i treba da imate brigu za ovo  Bog je Taj koji je obećao da će nas nagraditi ako mi budemo stajali na pravom putu i radili dobra djela. Kao što u časnom Kur’anu kaže :

” BILO KAKVO DOBRO DA URADE, BIT ĆE ZA NJEGA NAGRAĐENI  A ALLAH DOBRO ZNA ONE KOJI SE NJEGA BOJE”                        (Ali  Imran  116)

Sa Božijom blagodati stojimo na Takva i radimo dobra djela i budemo od onih koji dobijaju svaku vrstu nagrade koja je bolja za nas.

Hazret Abu Zar r.a.  kaže Muhammed s.a.v.s. je rekao njemu gdje god živiš treba da imaš Takvu i poslije zla  radiš dobra djela. Dobra djela poništavaju zlo.

( Masnad Ahmad Bin Hambel  Masnadul Ansar hadis Abi Zer Gafari)

To ne znači da vi namjerno pravite zlo pa onda radite neka sitna dobra djela i vi mislite da ste uništili zlo.To znači ako vi slučajno pogriješite i napravite neko zlo, imate osjećaj stida i Božijeg straha i tražite oprost od Allaha i obećate da nećete praviti grijehe i zlo, onda će biti uništeni znakovi od zla zato Poslanik a.s rekao da imate Takva od Allaha to znači da se trudite da se sačuvate od grijeha pa ako nešto zaboravite Allah će vam oprostiti.

Hazreti Ebu Hurejre r.a.  kaže”bilo pitanje za Muhammeda a.s za koje djelo više ljudi ide u Džennet, a on je odgovorio Takva od Allaha i  Husni ahlak ( Lijepo ponašanje).

Ovo je jedna dobra stvar ljudi u ovoj državi imaju lijepo ponašanje čim ste prihvatili Ahmedi džemat i ako sa ovim lijepim ponašanjem imate Takvu od Allaha onda imate radosnu vijest za džennet od Allaha i Božijeg poslanika.

Sljedeća stvar da nije dovoljno da vi imate Takvu nego da prenosite na svoju djecu. Ako se mi nismo trudili da prenesemo svoju Takvu na svoj budući naraštaj tj. na svoju djecu tada će naša Takva prestati sa našom smrću.Ako mi nismo odgojili svoju djecu da stoje na Takvi onda će naša pokoljenja biti bez vjere. Zato je važno da svaki Ahmedi koji je dobio nur prenosi s koljena na koljeno a to znači da sljedeći naraštaj ima veći Božiji strah.

Obećani Mesija a.s kaže˝Ljudi koji nemaju dijecu, a žele da imaju djecu. Dok oni nemaju želju da njihova djeca budu pravična i da imaju Takvu i da budu vijernici. Ovakve želje su bezveze i grijeh su. I oni će umjesto dobrog naraštaja postati loša naraštaj. Ali ako jedan čovjek kaže ja volim ja želim vjernike djecu da pomažu vjeru i da imaju Božiji strah njegov govor će biti samo njegova tvrdnja, dok on ne popravi svoje stanje. Ako on živi jedan griješni život i ako on od usta kaže ja hoću da imam vjernike djecu na ove njegove tvrdnje on je lažov.Prije ove želje čovjek treba da popravi sebe i vodi računa o svom životu kao jedan vjernik sa Božijim strahom tek tada ovakva želja može da urodi plodom. I on će dobiti ovakvu djecu koja će biti vjernici˝

Dalje Imam Mahdi je dao posebne savjete za Ahmedi i kaže»Glavni razlog za zakletvu je Božiji strah i takva, nemojte sa ovim miješati Dunjalučke stvari.Klanjajte redovno namaz i budite zauzeti traženjem Božijeg oprosta, treba da čuvate pravac za ljude, da ne pravite zlo za nekog. Vodite računa da napredujete sa istinom i iskrenim životom, pa će te onda dobiti svaku vrstu Božije blagodati. Savjetujte svoje žene da redovno obavljaju namaz, da prestanu biti nezadovoljne i da se klone trača. Učite ih da žive iskrenim životom. Ja sam bio dužan da vam objasnim ove stvari a vi ste dužni da postupite ovako.»

(Govor Imama Mahdija, Knjiga 6 Str.146)

Na kraju je Hazur rekao: Neka Allah nas  zadrži na pravom značenju Takve i da odgojimo svoja naraštaje da oni stoje na najbolji način na Takvi. Da se nikad ne dešava da mi ili naša djeca idemo daleko od Božijeg zakona. Mi svi postupamo po savjetima Iman Mahdi a.s i budemo ti koji će krenuti prema Bogu i tražiti njegovu blagodat. I kad budemo na putovanju mi treba da budemo zauzeti molitvama Bog će povećati naš duhovni život i Takvu i kad se vratimo kući treba da osjetimo neku unutrašnju promjenu u sebi. I mi trebamo da budemo ti koji će širiti šerijat od Božijeg poslanika Muhammeda s.a.v.s u čitavom svijetu i neka Bog podari nama mogućnost za ovo.

(Hazur je održao ovu hutbu na urdu jeziku i bilo pokazana direktno na MTA i dvojica misionara Abdul Rešid Enver i Umer Maaz Kolibali oni su simultalno prevodili na Francuski i na jedan lokalni jezik)

Uredio Wasim Ahmad.