Hutbe

Hutba, 01. oktobar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Hazret Halifatul Mesih V aba je održao hudbu u petak 1. oktobra 2004. godine u Baitul Berekat džamiji u Birminghamu, Velika Britanija i opisao ukratko istoriju Baitul Berakat džamije i lokalnog džemata Birmingham i istakao važnost skupnih namaza i obraćanja Bogu.

Huzur je proučio 42 ajet sureta Al-Hadž. Prevod ovog ajeta glasi:

Oni koji će, ako ih Mi namjestimo na zemlji, obavljati molitvu i plaćati

                      zekat i naređivati dobro a zabranjivati zlo. A na Allahu su krajnji

                      ishodi (rezultati) svih  poslova.

 

Huzur je rekao, ‘Elhamdulillah, danas je obavljeno otvaranje džamije u Birminghamu, nakon njenog potpunog završetka. Lokalni džemat Birminghama je doprinio u pogledu novca, vremena i potvrdio visok standard samo-odricanja, koji su obilježja Džemata Ahmedija. Da ih Allah sve blagoslovi.’

Huzur je rekao, ‘Duh samo odricanja sa kojim je ova džamija bila izgrađena, ne treba da se ugasi. Šta god smo postigli ili što ćemo postići, sve je zbog Allahove milosti. Zato, da bi postigli Božiju milost moramo posvetiti čak veću pažnju klanjanju i obraćanju Allahu. Isto tako, od nas se traži da ispunjavamo svoje obaveze prema Njegovim stvorenjima i da širimo dobre vrline po cijelom svijetu. ‘

Huzur je rekao, ‘Odgodite (ostavite u stranu) sve obaveze i padnite pred Allahom dž.š. kad je vrijeme za namaz. Ako nagrnete u džamiju i napunite je klanjačima, Svemogući Allah će vam podariti hiljade ovakvih džamija, i Njegove blagonaklonosti će se spustiti na vas. Ali zapamtite, u dodatak skupnom namazu, od svih nas se traži da isto tako obavljamo dobra djela. Svaki Ahmedi treba da nastavi da sebe ispituje i prosuđuje za sebe da li je ili nije kriv za bilo kakvu vrstu skrivenog širka, i da su sve njegove finansiske žrtve i njegove molitve samo u ime Allaha. Ako je tako, onda je nemoguće da u džamiji manjka prisustvo klanjača.’

‘Svi vršioci dužnosti Džemata ili pomoćnih organizacija treba da počnu praktikovanje vrlina od svojih kuća. Jedino onaj narod napreduje čije vođe postavljaju izvanredne primjere i čiji vršioci dužnosti pokazuju primjerno vladanje (postupanje). Svaki Ahmedi, isto kao i vršioc dužnosti, je dužnošću obavezan da postavi dobar primjer i održi visoki standard obavljanja namaza i obraćanja Bogu.’

Navodeći predanja Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je podvukao važnost dnevnih namaza. Časni Poslanik s.a.v..s je rekao da je obavljanje namaza ono što razlikuje vjernika od nevjernika. Skupni namaz je 25 puta vredniji u nagradi. Obećani Mesaja a.s. je rekao da namaz daje ljepotu poslovima ovog svijeta isto kao i poslovima vjere. Nema bolje duhovne vježbe od dnevnih namaza, zato što je to čvrsti temelj vjere. Svaki Ahmedi treba da vrlo savjesno nastoji da ih obavlja. Ukrasite dnevne namaze sa navafil namazima. Jer, navafil namaz nadoknađuje za bilo kakav propust u propisanim dnevnim namazima.

Huzur je molio Allaha ‘Da nas Allah omogući da pripadamo džematu Obećanog Mesije a.s. u stvarnom smislu i istinskom duhu. Da naše molitve, naše obožavanje, naše žrtve, naše čvrsto držanje vrlina i njihovo prenošenje na naše potomke, i njihovo širenje širom svijeta, sve to bude u cilju zarađivanja Allahovog zadovoljstva, tako da, prema Allahovom obećanju, možemo postići snagu i uspjeh. Zapamtite da će se to dogoditi samo kad zbog straha prema Allahu prisustvo u džamijama bude brojno i kad posvetite punu pažnju obavljanju skupnih namaza i kad postanete istinske sluge Uzvišenog Allaha. Ako sa ovakvom ljubavlju i gorivošću (žarom) naše džamije budu preplavljene klanjačima, nikakva moć na zemlji ne može oslabiti našu snagu. Da nam Allah dž.š. podari snagu da postavimo ovako visoke standarde. Amin.