Hutbe

Hutba, 08. oktobar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

8. oktobra 2004. Halifatul Mesih V aba je održao hudbu u petak u Baitul Rahman u Glasgowu, Škotska, u kojoj je na pronicljiv način dao upute Džematu o neophodnosti i važnosti Da’wat ilellah.

Huzur je proučio 126 ajet sureta Al-Nahl, koji u prevodu glasi:

Pozivaj putu svog Gospodara mudrošću i lijepim nagovorom

                   ( savjetom) i raspravljaj sa njima na najbolji način. Zaista, tvoj Gospodar

                    najbolje zna ko je odlutao s Njegovog puta; i On takođe zna one koji su

                   ispravno upućeni.

Huzur aba je rekao: iz ovog ajeta ste vjerovatno shvatili koja je tema o kojoj ću ja danas govoriti. Prije nekoliko mjeseci ja sam govorio u detalje na temu Da’wat ilellah. Pozivanje ljudi Allahu je temeljna dužnost Ahmedi muslimana i nije važno koliko pažnje posvećujemo ovom zadatku, nikada nije dovoljno. Ako svi posvetite odgovarajuću pažnju ovom zadatku i dadnete se na Da’wat ilellah, onda, skupa sa ovosvjetskim koristima (dobicima), postat ćete takođe primaoci Allahovih blagoslova. Zapravo, ovo je nešto što manjka u svim zapadnim zemljama. Da’wat ilellah nije posvećena pažnja koju zaslužuje. 10. maja 1985. upravo na ovom mjestu je Hazreti Halifatul Mesih IV Rahimahullah održao svoju prvu hudbu što se tiče  ‘Petka desetog’. U toj hudbi Huzur Rahimahullah je govorio u detalje o Allahovim blagoslovima na nama i rekao Džematu da je, prema suretu Al-Fatiha, za ovo sjeme, koje je bilo posijano, određeno da raste i cvjeta. Na kraju svog govora Huzur Rahimahullah je rekao da ovog dana svi Ahmedi treba da daju zavjet da će širiti poruku islama cijelom svijetu, i ovaj posao može biti obavljen samo kroz obraćanje Allahu i radeći sa izuzetnom ljubavlju i entuzijazmom.

Opisujući različite metode Da’wat ilellah, Huzur aba je rekao, ‘Pozivajte ljude prema Allahu mudrošću i riječima pobožnosti. Iznađite nove puteve i povećajte lične kontakte s ljudima. Uklonite pogrešna shvatanja o islamu koja su uzela korijena. Budite ljubazni prema starijim ljudima, darujte im darove i pozivajte ih Allahu na fin način i s mudrošću. Prenesite im poruku Obećanog Mesije a.s. u njegovim vlastitim riječima i činite to s dosljednošću’. Podijelite literaturu zavisno od okruženja i uz dobro prosuđivanje. Dosljednost, neprekidnost (stalnost) i mudrost su veoma važni u Da’wat ilellah. Takođe je važno da poštujete osjećanja drugih ljudi. Razgovarajte sa svakom vrstom ljudi u skladu sa njihovim znanjem i intelektom. Riječi koje su izgovorene svesrdno, u dobroj vjeri, i u ime Allaha uvijek imaju efekta. Ovo je princip koji su svi poslanici koristili u širenju svojih poruka. Ako budete provodili ovaj zadatak, radeći teško i koristeći sav svoj potencijal, i moleći Allaha, onda će Allah nastaviti da dovodi ispravne ljude u vaše stado, inšaallah. Za ovo treba da se pripremimo. Zaboravimo prošlost, mi treba da napravimo nove zavjete za budućnost. Obećani Mesaja a.s. je rekao: ‘Kad nekome dajete savjet, činite to ljubaznim (blagim) riječima. Jedna te ista stvar koja, kad se kaže na neki način, učini osobu vašim neprijateljem, može ga učiniti vašim prijateljem ako bude rečena drugačije.’ Onda Obećani Mesaja a.s. kaže: ‘Zapamtite da nikakve riječi mudrosti ili pronicljivosti ne mogu doći od čovjeka koji je grub i koji se lahko razjari. Ovakva osoba je lišena mudrosti.’

Huzur aba je rekao: jedna izreka hazreti Alija r.a. kaže da svako srce ima svoje vlastite želje i sklonosti, zbog kojih je u jednom momentu rado (voljno) da sluša a u drugom ne sluša. Odatle, uđite u srca ljudi imajući na umu njihove sklonosti i govorite im kad su radi (voljni) da slušaju.

Huzur abab je rekao: MTA je veličanstveno sredstvo za Da’wat illellah i treba da to koristite. Da’in ilellah treba da pokaže primjeran karakter, oni treba da čine ispravna djela, da ispunjavaju svoje dužnosti prema Allaha kao i prema ostalim ljudima. Svaki Ahmedi treba da nastoji da se reformiše, tako da ni jedan član Džemata ne postane zapreka na putu širenja poruke Džemata. Huzur aba je rekao: ‘da nam Allah oprosti sve naše nemare u prošlosti. Da krenemo naprijed da širimo poruku Ahmedijata ubuduće, a ovo je nešto što zahtijeva mnogo napora i molitvi.’