Hutbe

Hutba, 12. novembar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst
Ako ste shvatili važnost prisustvovanja džumi, Allah  će za vas otvoriti vrata svoje samilosti i milosti

12. novembra 2004. Hazret Kalifatul Masih V održao je hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur je objasnio obavezujuću prirodu prisustvovanja džumi kao i njenu važnost i korisnosti.
Huzur je proučio ajete 10 – 11 iz sureta Al-Džuma i dao prevod ovog ajeta:

“O vi koji vjerujete! Kada ste pozvani na molitvu u petak, požurite spominjanju Allaha, i ostavite sve poslove. To je najbolje za vas, da samo znate. A kad je namaz završen, raziđite se po zemlji i tražite Allahovu milost, i mnogo Allaha spominjite da biste napredovali.”

Huzur je rekao: Oni koji nisu redovni u prisustvovanju džumi shvatili su danas da moraju biti prisutni makar na posljednjoj džumi Ramazana i imati udjela od njenih blagoslova. Oni sada treba da nastoje da ovo naprave stalnim sastavnim dijelom svojih života. Ta spoznaja koja je sada spuštena na njih treba da zauvijek ostane s njima. Ako se budu držali ove spoznaje, onda će Allah otvoriti vrata svoje samilosti i milosti za ljude koji nastoje da postignu Njegovu blizinu.
Huzur je dalje nastavio govor na ovu temu u svjetlu raznih navoda. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Najbolji od dana na koje se sunce spušta je petak. Prizivajte mnoge salavate (durud) na mene ovog dana, jer je to dan kad je vaš salavat podnesen preda me.”
U drugom hadisu Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao:”Allah pečati srce osobe koja se namjerno drži podalje od tri džume uzastopno.” Huzur je rekao : ‘Oni koji namjerno propuste džumu, njihova srca su zapečaćena, a čija god su srca bila zapečaćena oni se sve dalje udaljuju od vjere, dok ne dođe vrijeme kad čak zaborave Allaha. Ovo je ozbiljno upozorenje i neka Allah zaštiti svakog Ahmedi muslimana od toga. Oni koji prisustvuju džumi ili bajramu samo jedan put godišnje treba da znaju da je džuma isto tako jedna vrsta bajrama.
Huzur je rekao: “ Ahmedi muslimani treba da daju posebnu važnost džumi i prisustvovanju džumi. Džuma je važna sama po sebi, ali postaje još važnija za nas Ahmedi muslimane koji smo se, prihvatajući Obećanog Mesiju, udružili se na njegovoj ruci i postali dužnošću obavezani da se molimo zajedno i da svijet dovedemo u jedno okrilje. Mi moramo raditi vrlo naporno da ispunimo ovu odgovornost. Da nas Allah omogući da ovako činimo. Amin.”
Huzur je rekao: “Usredsredite se na vrijeme koje je preostalo od Ramazana provedite svoje vrijeme u molitvama, jer svaki trenutak može biti trenutak njihovog prihvatanja. Nastojte da napravite duhovne promjene u sebi, čak i ako je preostalo samo nekoliko sati. Neka nam Allah omogući da tako učinimo.
Na kraju je Huzur zamolio džematlije da mole Allaha dž.š. za Ahmedi muslimane u Pakistanu, Bangladešu i svuda širom svijeta.