Hutbe

Bajramska hutba – 14. novembar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst
Ahmedi muslimani treba da izbjegavaju svadje i sukobe i treba da budu strpljivi i da opraštaju
Oni koji vole jedan drugog u ime Allaha bit će pod sjenkom Božije milosti na Sudnjem danu

U nedjelju 14. novembra 2004. Hadrat Kalifatul Masih V održao je hudbu na Bajram (Eid-ul-Fitr) u Baitul Futuh džamiji u Londonu.
Huzur je rekao da je način istinske proslave Bajrama poslusnošću Allahu i Njegovom Vjerovjesniku i ponašanjem u skladu sa njihovim naredbama. Jedna od Alahovih naredbi je da se moramo uzdržati od svih vrsta svađa i da treba da opraštamo jedni drugima i da živimo zajedno u ljubavi i slozi.
Huzur je proučio 47. ajet iz sureta Al- Anfal, koje u prevodu glasi:

“I budite poslušni Allahu i Njegovom Vjerovjesniku i ne prepirite se jedan s drugim, da ne bi poklekli i da vas snaga ne napusti. I budite ustrajni; sigurno je Allah sa onima koji su ustrajni.”

Huzur je rekao: “Elhamdulillah, Ramazan se lijepo završio i danas mi slavimo Bajram. Samo Njegovom milošću nama je poklonjen ovaj dan radosti kao nagrada za nekoliko dana u kojima smo se, u Njegovo ime, uzdržavali dopuštenih stvari. Pouka koju smo naučili iz Bajrama je da će svaki čin pobožnosti s naše strane biti nagrađen od Alaha i On će nam pokloniti radost kao rezultat toga. Zato, mi moramo stalno biti poslušni Allahu i ponašati se u skladu sa svim Njegovim naredbama. Allah nam naređuje da postanemo kao braća i da se brinemo jedan o drugom. Ako ovo činimo onda će On uvijek nastaviti da za nas omogućuje prilike radosti i sreće.
Huzur je rekao: Ajeti koje sam ja proučio govore nam da oni koji su poslušni Allahu i Njegovom Vjerovjesniku nikada se ne prepiru jedan s drugim, nego žive zajedno u miru i slozi. Svi vi se morate kloniti svih prepirki ili ćete biti smatrani neposlušnim i izgubit ćete dobar glas i poštovanje kojima inspirišete kao džemat, i neprijatelj će koristiti prednost ove situacije. Ako se pojavi ovakva situacija, obavijestite Organizaciju Džamata o tome. No ako to zadržite za sebe i to podnesete sa strpljenjem u ime Allaha, onda će Allah biti s vama.
Huzur je rekao: I Ramazan i Bajram uče nas da će Allah također u svakodnevnom životu nagraditi naše žrtve koje sa zadovoljstvom činimo u Njegovo ime. Mjesec obuke kroz koji ste prošli treba da postane dio vaših života. Obećani Mesija je imao velika očekivanja od ovog Džemata da će to biti jedini džemat koji će se uzdržati od svih vrsta nesporazuma i prepirki. Zato vi treba da nastojite da živite zajedno u međusobnoj ljubavi i bliskosti i da opraštate propuste drugih. Nije neophodno da tražite da uzvratite za sve. Vi treba da se vladate tako da opraštate i otrpite tako da možete naslijediti Božije nagrade. Za ovaj razlog, ako želite da uveličate svoju radost na ovaj dan Bajrama, prigrlite svoju braću s kojima ste imali bilo kakvu nesuglasicu, osjećaja neprijateljstva, sumnje ili bojkotovanja i riješite se svih neslaganja u ime Allaha. Prepustite svoje poslove Allahu i podnosite sa strpljenjem.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘’Na Sudnji Dan Allah dž.š. će oglasiti: ‘Gdje su moje sluge koji vole jedan drugoga u ime Moje Slave i Velepnosti? Danas kad nema drugog zaklona osim Moga, ja ću ih smjestiti u zaklon Moje milosti.”
U drugom hadisu Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Istinska veličina s vaše strane je u tome da održavate prijateljstva sa onima koji ih prekidaju, da dajete onom ko ne daje vama, i da oprostite onome ko vas vrijeđa.”
Obećani Mesija a.s. je rekao:”Allah Svemogući nikad ne želi da okrutnost zauzme mjesto blagosti, strpljenju i oprostu, koje su dobre osobine. Ako postignete ove dobre odlike, uskoro ćete biti u stanju da se približite Allahu.”
Huzur je rekao: Naš istinski Bajram je obožavanje Alaha. Zato treba da date ljepotu našem Bajramu spominjanjem Allaha i obavljnjem obaveznih i namaza kasno u noć.
Huzur je uputio Bajramske čestitke Ahmedi muslimanima koji žive u svim dijelovima svijeta i molio je Allaha da ih omogući da budu u stanju da ispune svoju obavezu prema Allahu i Njegovim stvorenjima. Neka ovaj Bajram donese zadovoljstvo svakom Ahmedi. Na kraju je Huzur predvodio skup u učenju dova a Ahmedi muslimani svuda širom svijeta su se pridružili kroz MTA.