Hutbe

Hutba, 19. novembar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Onome ko prelazi preko propusta svoga brata Allah će preći preko njegovih propusta na Sudnjem Danu

  1. novembra 2004. Hazret Kalifatul Masih V je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji, London. Huzur je mudro savjetovao Džemat da pređu preko propusta drugih i da izbjegavaju svaki ovakav govor koji može uzrokovati nemir u zajednici.

Huzur je rekao: Svemogući Allah nas uči da imamo visoke moralne vrline, da živimo u ljubavi i slozi i da ispunjavamo svoje obaveze jedan prema drugom. Pošto je čovjek sklon pravljenju propusta i grešaka, nemojte ići unaokolo tražeći propuste svojih drugova, braće, susjeda ili drugih u svojoj sredini. Ovo je nešto krajnje nemoralno i neprikladno. Neki ljudi oglašavaju propuste drugih da bi ih oklevetali ili ucijenili ili tek iz zadovoljstva da ogovaraju. Nekada se stvore okolnosti da se od nekoga iznudi propust i onda se to koristi protiv njega. U svim ovakvim slučajevima, islam nas uči da odbacimo nemoralno i naopako ponašanje. Ako danas postoji itko ko se vlada, ili ko treba da se vlada prema ovom učenju, to su Ahmedi muslimani. Ahmedi musliman mora biti daleko od toga da nastoji da nađe propuste drugih ljudi, njegova obaveza je šta više da pređe preko ovakvih propusta, čak ako sa sa njima slučajno sretne, i treba da poštuje ponos drugih.

Huzur je rekao: Nama je jasno naređeno da ne iznosimo ili dajemo u javnost stvari koje stvaraju ili mogu voditi nemiru u društvu. Ako uistinu saosjećate sa nekim, onda nema ništa bolje nego da se molite za njega  i da ga posavjetujete nasamo. No ako je situacija takva da bi mogla biti štetna za Džemat, onda treba da se prenese odgovarajućim vršiocima dužnosti ili meni. Ali niko nema pravo da ide okolo iznoseći ovakve stvari, jer će ovo izazvati širenje zla.

Huzur je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će Allah na Sudnjem Danu reći svome slugi: “Jesi li počinio takvo i takvo djelo?” Čovjek će reći da jeste. Allah će onda reći:”Ja sam prekrio tvoje grijehe na onom svijetu, a danas, na Sudnji Dan, ja isto tako prikrivam tvoje grijehe i opraštam ti.”

U drugom hadisu Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ako neko pređe preko propusta svoga brata, Allah će preći preko njegovih propusta na Sudnjem Danu. A onaj ko iznosi propuste svog brata, Allah će iznijeti njegove propuste i slabosti.”

Huzur je rekao: Umjesto da tražite slabosti drugih ljudi, treba da pogledate na same sebe. Obećani Mesija nas je također učio da treba da prelazimo preko propusta drugih ljudi i opomenuo nas da ne iznosimo u javnost zlo.

U jednom hadisu Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ako tražite propuste drugih ljudi, učinit ćete da oni postanu još gori. Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao: Allah voli skromnost i prelaženje preko propusta.

Huzur je rekao: Obećanog Mesija je kazao: ‘Članovi Džemata su kao braća jedan drugom, zato treba da živite kao braća i da prelazite preko propusta jedni drugih. Jedno od Allahovih imena je Sattaar (onaj koji prikriva ljudske propuste) i vama je naređeno da   prisvojite Božije atribute. Prelaženje preko propusta drugih vodi mnogim drugim vrlinama.

Huzur je rekao: Iako je Džemat napravio ogroman napredak na polju žrtvovanja, no manji poroci, kao što su iznošenje propusta drugih, nastavljaju da istrajavaju. Mi treba da pristupimo ovim stvarima kroz molitve i traženje oprosta od Allaha. Ovi poroci ne treba da se smatraju malim. Mi treba da se vladamo u skladu sa svakom naredbom bila ona velika ili mala. Da nas Allah omogući da tako činimo. Amin.