Hutbe

Hutba, 15. april 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Srce Časnog Poslanika s.a.v.s. je bilo puno simpatije za čovječanstvo

Pomoćne organizacije treba da posvete više pažnje prema posjetama bolesnih

U petak, 15. aprila 2005. godine kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu, u kojoj je Huzur aba govorio o primjeru kako je Časni Poslanik s.a.v.s. posjećivao bolesne i vodio brigu o njihovim potrebama.
Poslije proučenog ajeta 128 iz sureta Teuba, koji u prevodu glasi ovako:

Sigurno vam je došao Poslanik između vas samih; njega boli to da vi zapadnete
u nevolju; on žarko želi vašu dobrobit; i prema vjernicima je naročito sažaljiv i
milostiv.

Huzur aba je rekao: Baš kako je Časni Poslanik s.a.v.s. bio uvijek zabrinut za duhovnu reformaciju ljudi i da ih dovede bliže Allahu, tako je njegovo srce bilo puno saosjećanja za ljudska bića. Njegova briga za patnju drugih ljudi je bila veća nego za njegovu vlastitu; doista, on se uopšte nije brinuo za svoju vlastitu patnju. Časni Poslanik s.a.v.s. je osjećao snažnu želju za tim da bude od koristi drugima i da otkloni njihovu patnju; i za ovaj cilj, on je koristio sva sredstva koja su mu bila na raspolaganju. Njegova s.a.v.s. simpatija i dobročinstvo nemaju ravnog u svijetu, i on je bio krajnja manifestacija Božijih atributa Rahman (Najmilostiviji) i Rahim (Samilosni).
Huzur aba je rekao: Čovjek pati iz raznih razloga i jedan od njih je fizička bolest. Ja danas želim da govorim o primjeru Časnog Poslanika u ovom pogledu, što se tiče toga kako je on posjećivao bolesne, brinuo se za njihove potrebe i molio se za njih. Iz njegovog uzvišenog primjera, mi učimo da se on ni blizu nije toliko brinuo o svom vlastitom bolu koliko se brinuo za druge. On je tako usrdno molio za ovakve ljude da tome ne možemo naći ravnog. Hazret Abu Amama r.a. prenosi da među svim ljudima, niko nije bio češći u posjećivanju bolesnim od Časnog polsanika s.a.v.s.. Kad god je neko bio bolestan za više od tri dana, on bi ga počastio svojom posjetom i molio za njega.
Huzur aba je predstavio jedan broj hadisa koji pokazuju kako je Časni poslanik s.a.v.s. posjećivao bolesne, molio za njih i pobrinuo se za njihovu odgovarajuću dijetu i tretman. Časni Poslanik s.a.v.s. je zabranio ljudima da govore loše o njihovim bolestima, jer, on je rekao, one otklanjaju čovjekove grijehe i spašavaju ga od vatre. Ljudi treba da traže Allahovu pomoć kroz molitve i davanje milostinje i treba da svoju patnju podnose sa strpljenjem. Časni Poslanik s.a.v.s. je sam pokazao veliki primjer strpljenja i duševne snage uprkos bola i bolesti.
Huzur aba je rekao: Bolesni treba da mole za sebe i da daju milostinju. Oni koji ih posjete treba da mole za njih, ali ne treba da govore glasno niti da neopravdano produljuju svoje posjete. Posjeta bolesnim je jedan način postizanja Allahovog zadovoljstva. Hizmet-i.halq odjeljenja pomoćnih organizacija treba da posvete više pažnje posjećivanju ljudi koji su bolesni, bez obzira jesu li oni Ahmadi ili ne Ahmedi. Kad god osoba posjeti svog bolesnog brata, meleki mole za njega.
Huzur aba je rekao: Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. posjećivao bolesne, on bi za njih prepisivao lijekove. Huzur aba je nastavio sa nabrajanjem nekih od lijekova koje je Časni Poslanik s.a.v.s. prepisivao za razne slabosti.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je sve ovo radio zato što je mnogo volio Allahova stvorenja. Da Allah pospe nebrojene blagoslove na njega s.a.v.s., i da nas omogući da slijedimo njegov uzvišeni primjer i učenja tako da i mi također budemo u stanju da služimo čovječanstvu na najbolji način. Amin.