Hutbe

Hutba, 22. april 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Krasan opis hrabre i odvažne prirode Časnog Poslanika s.a.v.s.
Hrabrost i odvažnost Časnog Polsnaika s.a.v.s. je bila veća od odvažnosti i hrabrosti svih ljudi i Poslanika

U petak, 22. april 2005. godine Hazret Kalifatul Mesih V a.t.b.i. je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu, u kojoj je Huzur a.t.b.i. u tančine govorio o hrabroj i odvažnoj prirodi Časnog Poslanika s.a.v.s., kako je spomenuto u hadisima. Nakon proučenog ajeta 40 iz sureta Al-Ahzab, koji u prevodu glasi ovako:

Onih koji su dostavili Allahovu poruku i bojali se Njega, i nisu se bojali nikog
Osim Allaha. A Allah je dovoljan kao Račundžija. (33:40)

Huzur a.t.b.i. je rekao: odlika odvažnosti i hrabrosti sa kojom su Poslanici obdareni proizilazi još jača sa njihovim Tawakkul i vjerom u Allaha. Poslanici nikada ne bi mogli potpuno ispuniti svoju misiju ako ne bi imali ovu odliku odvažnosti. Kao i sve ostale uzvišene vrline Poslanika, ova vrlina je također dobila svoju krajnju formu u Časnom Poslaniku s.a.v.s. Njegova odvažnost i hrabrost su bili takvi da tome nije bilo primjerenog prije i nikada neće biti primjerenog u budućnosti. Ni jedan drugi vođa ni ratnik nikada nije pokazao ni stoti ili čak hiljaditi dio hrabrosti koju je Časni Polsanik s.a.v.s pokazao u svakoj prilici. Čak u vrlo žestokim okolnostima, ne samo da je on ostao čvrst u svojoj vjeri u Allaha, nego je poticao svoje drugove da čine isto. Čak kad je bio sam i okružen neprijateljima sa svih strana, on se nije bojao niti bio zbunjen.
Huzur a.t.b.i. je rekao: u ajetu koji sam proučio Allah kaže da se Njegovi Poslanici jedino Njega boje i nikoga drugog. Primjer Časnog Poslanika s.a.v.s u ovom pogledu, kao i iskazi njegovih učenika očevidaca, svjedoči da je on pokazao neusporediv primjer odvažnosti i hrabrosti u širenju poruke Jednog Allaha.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Čak i prije nego što mu je bio dat položaj poslanstva, Časni Poslanik s.a.v.s. je noći i noći proveo u osamljenoj i pustoj pećini Hira, bez ikakvog straha, s ciljem da bi obožavao svog Allaha. No nakon primanja prve objave, mi nalazimo nebrojene primjere njegove odvažnosti. U toku 13 godina koje je proveo u Meki, mi vidimo da je uprkos toga što su mu neprestalno prijetili i što je bio proganjan od Kurejšija, on nije prestao obavljati obhođenje Kabe čak u njihovom prisustvu.
Huzur a.t.b.i. je naveo nekoliko slučajeva iz života Časnog poslanika s.a.v.s koji otkrivaju koliko je on bio uistinu hrabar i odvažan. Jedanput kad je neki siromašni seljak tražio od Časnog Poslanika s.a.v..s da mu pomogne da vrati neki novac koji mu je Abu Džehel dugovao, Časni Poslanik s.a.v.s mu se odjedanput pridružio i primorao Abu Džehela da plati svoj dug. Časni Poslanik s.a.v..s je također pokazao nebrojene primjere neusporedive hrabrosti u toku svog selenja iz Meke u Medinu.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Premda je Časni Poslanik s.a.v.s. po prirodi bio nesklon ratu i borbi, on je prirodno bio hrabar i nikada nije pokazao bilo kakav nedostatak odvažnosti kad bi se suočio s neprijateljem. On je pokazao takve primjere hrabrosti u toku bitaka, da su čak njegovi najhrabriji drugovi izgledali beznačajni u poređenju s njim. Njegovi ashabi su sami priznali da kad je borba postajala pretjerano oštra, oni bi tražili sklonošte iza Časnog Poslanika s.a.v.s., i da je onaj ko se borio skupa s njim bio smatran najhrabrijim. Mi nalazimo nebrojene primjere u bitkama na Bedru, Uhudu i Huneinu, itd, kad je Časni Poslanik s.a.v.s pokazao istinsku mušku odvažnost i hrabrost i pokazao nam savršen primjer u ovom pogledu. Da nas sve Allah omogući da slijedimo njegov uzvišeni primjer. Amin.