Hutbe

Hutba, 28. oktobar 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst
Molitva je magnetna sila koja privlači Allahovu milost. Sretni
su zatočenici koji mole i ne umaraju se
Da bi molitve bile primljene, mora postojati savršena vjera u Allaha,
istinoljubivost i ispravnost

U petak 28. oktobra 2005. godine Kalifatul Mesih V ajedeullahu teala bines alezi (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je proučio ajet 187 iz sureta Al-Baqarah koji u prevodu glasi:

Kad te moje sluge pitaju o Meni, reci, ‘Ja sam blizu. Ja odgovaram
molitvi molitelja kad se on Meni moli. Zato oni treba da poslušaju
Mene i vjeruju u Mene, da bi slijedili pravi put.

Huzur aba je rekao: Ramazan je došao i sada se brzo bliži kraju. Hajde da nastojimo i skupimo koliko god je moguće Allahovih blagoslova u nekoliko dana koji su preostali. Hajde da se klanjamo Allahu i da nastojim da se držimo Njegovih naredbi. U toku zadnjih deset dana ramazana, Allah se približi više Svojim slugama nego prije. On sluša naše molitve i pokazuje veću manifestaciju primanja molitvi. Tu je takođet noć Lejletul Kadr, koja je bolja od hiljadu noći, i molitve obavljene u toku ove noći mogu čovjeka okrenuti u Allahovog čovjeka. Ako se mi molimo pred Allahom i napravimo pobožne promjene u sebi, zaista je moguće da preostali dani ramazana i Lejletul Kadr nam poklone istinski bajram, i oba naša svijeta, i ovaj i budući će biti postavljeni ispravno. Hajde da svoje klanjanje nosimo do novih visina.
Huzur aba je rekao: Zadnjih deset dana ramazana nude izbavljenje od džehenema, i pozivaju griješnika da traži svoje čišćenje. Oni koji su bili u stanju da obave molitve u toku ovog mjeseca i koji su išli putevima Allahovog zadovoljstva, i oni koji nisu bili u stanju da uzmu udjela u ovim blagoslovima zbog svojih vlastitih propusta, sada je za sve njih nova mogućnost da se boje Allaha i da preostale dane potroše u traženju Allahove milosti i okoriste se blagoslovima ramazana.
Huzur aba je rekao: Ajetu koji sam proučio prethodi i slijede poslije njega ajeti koji sadrže naredbe o ramazanu. U ovom ajetu Allah nas uči način na koji naše molitve mogu biti primljene. On kaže da ako vaše molitve nisu isključivo za vaše ovosvjetske želje, i vi također tražite Moje zadovoljastvo i Moju blizinu, onda sam vam Ja doista vrlo blizu i Ja dolazim trčeći na poziv Moga sluge; no uslov je da vi također treba da prihvatite Moj poziv, i imate vjeru u Mene i slijedite Moje naredbe. Definišući ‘vjeru’ Huzur aba je rekao: To je nešto što zahtijeva potpuno ubjeđenje, istinoljubivost i ispravnost. Kad ovo troje dođe zajedno, vjera postaje savršena. Onaj ko ima vjeru u Allaha nastoji da u praksi slijedi Njegove naredbe, i on vodi brigu da ni jedan dio njegovog tijela ne zastrani od Božijih naredbi. Nastojte da analizirate sebe o tome dokle se pridržavate Allahovih naredbi. Je li vaše obraćanje Bogu kao što treba da bude? Do koje mjere ispunjavate svoje obaveze prema drugim stvorenjima?
Huzur aba je rekao: Strpljenje je također preduslov za molitve i znak istinskih vjernika je da oni ne postupaju u žurbi. Stvarna stvar za koju je vrijedno da se molite je postizanje Allahovog zadovoljstva. Obećani Mesija je rekao da je molitva dokaz Allahovog postojanja. To je veliko blago i velika moć. To je osnova za uspjeh poslanika. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su vrata milosti otvorena za onog kome je podaren pristup molitvi. A najdraža stvar Allahu je da čovjek traži Njegov oprost. Obećani Mesija a.s. je dalje rekao: Molitva koja izađe iz istinskog znanja i koja je postignuta kroz (Allahove) blagoslove je sve skupa drugačije forme i karaktera. To je nešto što poništava, to je vatra koja topi i magnetna sila koja privlači (Božiju) milost. Blagoslovljeni su zatočenici koji se mole i ne umaraju se. Molitva je eliksir koji preokreće šaku prašine u zlato.
Huzur aba je rekao: Molite za postizanje Allahovog zadovoljstva. Molite se za napredak misije Obećanog Mesije a.s. Molite da blagoslovi ramazana postanu stalni dio vaših života. Molite za neprestalno trajanje vrlina i odbacivanje zla.
Na kraju je Huzur aba pročitao neke molitve iz A’ina Kamalat-e-Islam koje je učio Obećani Mesija a.s.