Hutbe

Hutba, 04. novembar 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U petak 4. novembra 2005. godine Hazreti Kalifatul Mesih V ajedeullahu teala bines alezi (aba) je održao kratku hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Poslije učenja tašahuda, ta’avuza i sureta al- Fatiha, Huzur aba je rekao: Godine 1905. Obećani Mesija a.s. je vidio san koji je sadržavao upozorenja za određenu osobu. Zaključujući san on je rekao: ‘Šta čovjek ima izgubiti napuštajući grijeh i prestup? Gdje je šteta ako prestane da obožava (Božije) stvaranje? Izbila je vatra. Probudite se, i ugasite je svojim suzama.’
Huzur aba je rekao: Da nas Allah omogući da se molimo za sebe i za čovječanstvo, i da nas omogući da svojim suzama ugasimo ovu vatru koja bjesni oko nas. Da svijet vidi mir i harmoniju i da ovi ljudi budu u stanju da prepoznaju onog ko je poslan od Allaha, Amin.