Hutbe

Hutba, 25. novembar 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst
U petak 25. novembra 2005. godine, Hazret Khalifatul Mesih V ajedeullahu teala binas rehil aziz (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je proučio ajet 158 iz sureta Al-A’raf. Prevod ovog ajet je kako slijedi:

Oni koji slijede Vjerovjesnika, Poslanika, Ummi kojeg nalaze spomenutog u Tevratu
i Indžilu (koji su) kod njih. On im naređuje dobro i zabranjuje zlo i čini im dopuštenim
dobre stvari a zabranjuje im loše stvari i uklanja od njih njihov teret i okove koji su
bili na njima. Zato oni koji će vjerovati u njega i odati mu počast i podržati ga i pomoći
mu i slijediti svjetlo koje je sa njim bilo poslano-oni će napredovati. (7:158)

Huzur aba je rekao: Svaka zemlja i svaka kultura ima svoje običaje i tradicije za izražavanje veselja na svadbama. Časni Poslanik s.a.v.s. nam je odobrio da izrazimo svoju radost (veselje) u ovakvoj prilici i čak nam je odobrio upotrebu malog bubnjića (defa ili daire). No u isto vrijeme je postavio neka ograničenja. On nam je odobrio da se razonodimo laganom i pristojnom zabavom, no on nam je zabranio upotrebu nedoličnih i prostih riječi i ponašanja.

Huzur aba je rekao: Neke nepristojne tradicije su danas u porastu. Društvo, u nastojanju da oponašaju jedan drugog, brzo zaboravlja svoje religiske vrijednosti. Šire se idolopoklonički običaji, kao što su neki hindu obredi (ceremonije) i pjesme u kojima se traži pomoć od idola. Ovakvi nedolilni običaji nikada ne mogu biti dopušteni u Ahmadi društvu. Na nekim svadbama, uređeni su programi za posebne goste nakon što ostali odu, u kojima se ljudi upuštaju u pjevanju i plesu i drugim prostotama. Džemat i pomoćne organizacije treba da paze na ovakve svadbe i izvijeste o njima bez obzira da li su ljudi kojih se to tiče bogati ili siromašni, da li su im rodbina ili ne.
Huzur aba je rekao: Sezona je svadbi. Ljudi rade takve stvari u oponašanju drugih i kasnije prave izgovore da je taj i taj uradio istu stvar. Ako je ovo zaista bilo tako, onda ste trebali prijaviti tu osobu. Vi ne možete izbjeći sistem Džemata sa ovakvim izgovorima. Svako treba da odgovara za svoja vlastita djela. Samo zbog Allaha vi treba da izbjegavate sve proste i griješne navike i zbog Njega treba da činite dobra djela. Zato treba da nastojite da se reformišete.
Huizur aba je rekao: Mi treba da budemo ponosni da nas je naša religija spasila od takvih tradicija koje donose bijedu ljudskim životima. Čak oni koji nisu Ahmadi cijene način na koji se održavaju svadbe u Ahmadi zajednici, gdje se uči Kur’an i recituju poeme koje su čiste i pune molitvi. Ovo su stvari koje garantuju blagoslove za nas i za naše buduće generacije. Zabava i razonoda treba da budu takvi da su oslobođeni od grijeha, da ne prekoračuju granice religije, i ne sadrže nikakav aspekt novotarija. Bilo kakva zabava ili razonoda koji kvare moral su neprihvatljivi.
Huzur aba se obratio posebno Ahmadi muslimanima u Indiji i Pakistanu i rekao: Vi ste bili prvi da prihvatite Obećanog Mesiju a.s. Vi nikada ne smijete sebi dopustiti da ponovo budete uhvaćeni u prostim tradicijama od kojih ste bili oslobođeni. Ako ovo možete napraviti, onda će Ahmadi zajendica svuda širom svijeta postati jedna. Održavajte svoje svadbe na jednostavan i pristojan način. Časni Poslanik s.a.v.s. je postavio najviše standarde jednostavnosti kad je udavao svoju kćer haret Fatimu r.a.. Nastojte da posvojite jednostavnost i da pomognete siromašnim djevojkama dajući doprinos u Merjem šadi fond. Ako ste imućni, nastojte da uštedite i potrošite za svadbu siromašnih. Siromašni, u drugu ruku, treba također da budu zadovoljni i zahvalni za ono što imaju i nastoje da potroše u okvirima svojih mogućnosti. Oni se ne smiju opterećivati slijepo slijedeći beskorisne tradicije. Jako je mnogo otpadaka u pogledu hrane. Isto tako ima pretjerivanja u pogledu vjenčanog dara. Ovakve stvari treb da se izbjegvaju. Mi treba da budemo oslobođeni od hvalisanja i kompleksa manje vrednosti.
Huzur aba je takođe savjetovao Ahmadi muslimane – poslovne ljude u Rabvi da poprave svoje standarde i da svoje cijene drže niskim, jer ovo je tajna poslovnog uspjeha. Poslovi koji su bazirani na prevari nikada ne uspiju. Da nas Allah sve oslobodi od tereta svih prostih tradicija i novotarija, i da nas omogući da se držimo Njegovih naredbi i da slijedimo tradicije Časnog Poslanika s.a.v.s. i učeja Obećanog Mesije a.s., i da nas On omogući da dadnemo prednost svojoj vjeri nad svijetom.
U dodatku hudbi Huzur aba je zamolio cijeli Džemt da mole Allaha za uspjeh njegovog predstojećeg putovanja u inostranstvo.