Hutbe

Hutba, 09. decembar 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst
U petak 9. decembra 2006 Hazret Khalifatul Mesih V ajedullahu teala benas rehil aziz (aba) je održao hudbu u Darus Selam džamiji u Mauriciusu.

Huzur aba je rekao: Allahovom milošću, moj prvi obilazak Mauriciusa se završava, i ja sutra odlazim. Na ovom malom ostrvu, vi ste iskreni i odani Džematu. Da Allah poveća vašu iskrenost i predanost i da On ispuni očekivanja koja su vaši preci i pioniri Ahmadijata na ovom ostrvu imali o vama. Oni su bili ljudi koji su zasadili drvo Ahmadijata u krajnje teškim okolnostima i učinili da cvjeta. Oni su došli ovdje da traže svijet ali su dali prednost svojoj vjeri nad svijetom. Ovo je pouka i veliki primjer koji su za vas postavili vaši preci.
Huzur aba je rekoa: Džemat je prvo bio osnovan ovdje 1912. godine u toku prvog khalifata. U 1915. godini, na zahtjev lokalnih Ahmadi muslimana, Hazret Khalifatul Mesih II r.a. je poslao Sufi Ghulam Muhammed Sahiba u ovu zemlju i Džemat je napredovao uz njegove napore. Poslije njega je slijedio hafiz Ubaidullah Sahib i njegov teški rad je doveo do daljeg napretka. On je ovdje živio do svoje smrti. Na dan 29. jula 1928. godine, u džemat Mauriciusa je stigao Hazret Hafiz Džemal Sahib. On je također umro ovdje. On je učino sve što je mogao da širi poruku Ahmadijata. Hazret Khalifatul Mesih II r.a. je ovo imao reći o njemu: ‘Blagoslovljena je zemlja u kojoj je sahranjena ovako pobožna osoba.’ Huzur aba je rekao: Razlog zašto sam ja spomenuo ove Ahmadi pionire i prve misionare je da pamtite žrtve koje su oni učinili tako da i vi možete slijediti njihovim stopama i širiti poruku Ahmadijata kao što su oni širili.
Poruka Ahmadijata je već stigla u ovu zemlju – koja je nazvana krajem svijeta – u 1907. godini, u toku životnog doba Obećanog Mesije a.s.. Allah je privukao srca ljudi prema Obećanom Mesiji a.s.. Huzur aba je spomenuo pretke nekih starih Ahmadi porodica u Mauriciusu i rekao: Ove porodice moraju pamtiti kako su njihovi preci prihvatili učenja Obećanog Mesije a.s. i ostali ustrajni na njima. Neka njihovi potomci koračaju njihovim stopama i čine dobra djela i neka ne zaborave ovaj važan zadatak. Svaki Ahmadi treba da nastoji i uredi svoj život prema naredbama Časnog Kur’ana, primjeru Časnog Poslanika s.a.v.s. i učenjima Obećanog Mesije a.s.. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘O ljudi, koji sebe smtrate dijelom mog Džemata, vi ćete samo biti ubrojani kao takvi kad istinski koračate putem ispravnosti. Obavljajte svoje dnevne namaze u takvom strahu i sa takvom potpunom pažnjom kao da zapravo gledate Allaha… Činite dobro na najbolji način i odbacite zlo sa gnušanjem.’ Huzur aba je rekao: Svaki Ahmadi treba da nastoji na zasnuje živi odnos sa Allahom držeći se ovog učenja. Svaki Ahmadi treba da vodi računa o svojim namazima i treba da čini dobra djela sa bogobojaznošću (takvom), i treba da sa gnušanjem odbaci zlo.
Obećani Mesija a.s. nas je učio da su dvije vrste dužnosti na nama: naša dužnost prema Allahu i naša dužnost prema Njegovim stvorenjima. Zasnivajući odnos ljubavi i bratinstva je od prijeke potrebe u ispunjavanju naše obaveze prema drugim ljudima. Hajde da se držimo ove osnovne stvari i zaboravimo svoje uzajamne nesuglasice i zamjerke s ciljem da ojačamo Džemat. Hajde da stvorimo atmosferu ljubavi i bratstva i da naučimo da oprostimo jedan drugom. Svaki Ahmadi treba da napusti uzajamne nesuglasice i prepirke i treba da pokaže popustljivost (uzdržanost). Kad vi oprostite drugim ljudima u ime Allaha, ovo će ne samo povećati vaše poštovanje (ugled), nego ćete također pridobiti Allahovu ljubav. Huzur aba je rekao: također je neophodno za one koji prenose poruku islama da zaboravimo naše međusobne pritužbe i nastojimo da ispunimo svoje obaveze jedan prema drugom. Kad napravite pobožne promjene u sebi u ime Allaha i odbacite svoje slabosti, također ćete imati napredak u prenošenju poruke islama. Hajde da ovo shvatimo i posvojimo najviše stepene ispravnosti tako da također možemo prikladno obučiti svoje buduće generacije.
Huzr aba je molio Allaha da vas On omogući da prenesete poruku Obećanog Mesije a.s. svojim praktičnim primjerom, i da vas omogući da nadoknadite ono što ste izgubili zbog neodgovarajuće pažnje. Da Allah i dalje povećava vašu iskrenost i predanost. Amin.