Hutbe 2006.

Hutba, 03. mart 2006.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U petak, 3. marta 2006 godine Halifatul Mesih V ajedullahu teala binas herelaziz (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.

Huzur aba je rekao: Londonsko izdanje novina Jang je objavilo priču koja uopšte ne predstavlja vjerovanja Džemata Ahmadija. Ona je potpuno protiv činjenica i ovo je djelo prave smutnje.

Ovaj članak optužuje Džemat za vjerovanje da je – da Allah sačuva- era Časnog Poslanika s.a.v.s. završena, i kleveće Džemat u pogledu karikatura objavljenih u Danskoj, koje zaslužuju svaki prezir. Ovo je objavljeno uprkos činjenice da je Džemat Ahmadija bio prvi koji je podigao glas protiv objavljivanja ovih karikatura koji skrnave svetinju. Danske novine su objavile interviju sa našim misionarom izražavajući vekiki bol koji mi osjećamo zbog ovih karikatura. Novine su takođe objavile interviju rođenog Danca, Ahmadi muslimana, gospodina Madison, koji je strogo osudio ovo objavljivanje karikature i rekao da, kad bi Ministar Danske razgovarao sa muslimanskim ambasadorima on bi shvatio bol koji muslimani osjećaju. Novine su takođe objasnile kako je duboko gospodin Madison lično bio povrijeđen. On je rekao da zakoni protiv bogohuljenja već postoji u Danskoj i oni treba da budu stavljeni na snagu da zaustave podbadanje.

Huzur aba je rekao: Ovo su naša osjećanja nad ovim gnusnim djelom. Naša srca su puna neopisive ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. kaže:

Ja sam izgubljen u tom svjetlu (Časnog Poslanika s.a.v.s.) i ja sam njegov zauvijek; on

     Je sve a ja nisam ništa; šta još tu ima da se kaže?

 

Huzur aba je rekao: Mi neprestalno šaljemo izjave i štampa prenosi u javnost protestvovanje protiv ovih karikatura. Ljubav prema Časnom Poskaniku s.a.v.s. je sastavni dio naših života, bez koje mi nismo ništa.

Huzur aba je pročitao neke isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. opisujući visoki status Časnog Poslanika s.a.v.s.. Obećani Mesija a..s kaže:’On je bio najveći Reformator koji je došao za manifestaciju istine. On je donio natrag svijetu zadugo izgubljenu istinu. U ovome ni jedan drugi poslanik ne dolazi nigdje blizu njega. Najviši kvalitet svjetla koje je bilo dato čovjeku-savršenom čovjeku-nije se moglo naći među melecima, niti u okeanima i rijekama; ne, ono nije moglo biti nađeno u rubinima, emeraldima, safirima ili biserima; ono je bilo nađeno u čovjeku-savršenom čovjeku; najuzvišenija i najplemenitija manifestacija tog svjetla je bio naš Učitelj i Učitelj svih Poslanika i Poglavica svih živih, Muhammed s.a.v.s. Ovo svjetlo je bilo dato njemu.’

Huzur aba je  rekao: Što se tiče pitanja džihada, učenjaci ovog vremena iznose iste poglede koji ima Ahmadija džemat.

Huzur aba je rekao: Naša srca su bila teško povređena objavljivanjem ovih karikatura i priča objavljena u novinama Jang je gomila laži.