Hutbe

Hutba 04. 07. 2008. – Svečano otvaranje džamije Bait un Nur u Kalgariju, Kanada


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je održao hudbu u novoizgrađenoj džamiji Bait u Nur u Kalgariju, Kanada. Huzur je rekao da premda je džamija bila svečano otvorena skupnim namazima, njeno zvanično otvaranje je ovom današnjom hudbom. Kanadski džemat dugo vremena je osjećao potrebu i želio da izgradi džamiju u Kalgariju. Međutim, ima mudrosti u Božijim putevima; da su oni izgradili ovu džamiju prije nekoliko godina možda ne bi bili u stanju da je izgrade tako veliku i prelijepu kao što je sada.
Huzur je rekao da je pri dolasku na aerodrom u Kalgariju juče bio primljen od gradonačelnika i nekih pokrajinskih ministara koji su pohvalili ovu prelijepu džamiju. Huzur je rekao da u to vrijeme još nije bio vidio džamiju ali je vozeći se prema džamiji sa daljine vidio minaret i kube. Mi trebamo biti zahalni Bogu da je omogućio kanadski džemat da izgradi ovu džamiju. Njena gradnja koštala 15 miliona kanadskih dolara. Ovo je bio veliki projekat koji je džemat poduzeo. Huzur je rekao da je primao pisma, zapravo ih još prima od onih koji su obećali novac za džamiju ali nisu bili u stanju da ga daju iz nekog razloga. Oni su tražili Huzurove dove da budu u stanju da ispune svoja obećanja. Huzur je rekao da je s Allhovom pomoći Džemat dao veliko žrtvovanje da izgradi ovu džamiju, da Allah pokloni izvanredne nagrade onima koji su to učinili i da blagoslovi zaradu svih koji su gorivi da ispune svoja obećanja. Izgradnja ove džamije dokazuje da uprkos što žive u ovim (zapadnim) zemljama ljudi Zajednice krajnje revno uzimaju učešće u gradnji džamija. Radi općenitog obavještenja Huzur je objasnio da je ova zgrada veliki kompleks koji sadži glavnu salu, višenamjensku salu, salu za ručavanje i prostor za stanovanje kao i kancelarije za pomoćne organizacije. Iako je ova džamija trenutno dovoljna za nas, da Allah poveća naše zahtjeve i također da nas osposobi da ponudimo više džamija. Zaista, Obećani Mesija a.s. je rekao da su džamije sredstva širenja Zajednice. Da Allah učini da ova džamija ispuni ovaj cilj i da se taj proces nastavi. Huzur je pročitao isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. o gradnji džamija. U ovo doba naše džamije u zapadnom svijetu povod privlačenja svijeta prema islamu. U vrijeme kad je prisutan anti-islamski pokret, naše džamije treba da predstavljaju mir i sklad, i tako privuku nemuslimane. U skladu sa željama Obećanog Mesije a.s., ova nova džamija je izgrađena čisto radi Allaha i bez ikakve loše namjere, zaista to nikad ni ne može biti s lošom namjerom zato što smo mi sljedbenici istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je na ovaj svijet došao da čovjeka dovede bliže Bogu.
Obećani Mesija a.s. je rekao da su oni koji daju prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima i koji su iskreni u svojoj predanosti Allahu ti koji su Allahu mili. Huzur je rekao da je dužnost prema džamiji ispunjena kad se tamo obavlja skupni namaz i kad je tu, uz obožavanje Boga, još i ljubav i sklad među ljudima. Džamija je istinski korisna kad su u njoj ispunjene dužnosti prema Allahu i prema ljudima. Inače ima mnogih džamija naokolo svijeta koje ne služe ovim svrhama. Ove džamije pripadaju ljudima koji nisu prihvatili Imama ovog doba. Zaista mnogi ljudi otvoreno priznaju da su njihove džamije bez pouke ljubavi i mira koje naše džamije daju. Ovo je u skladu sa predskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je rekao da će doći vrijeme kad će od islama ostati samo ime i da će Kur’an biti ništa više do puke riječi i da će džamije biti napunjene ali će biti bez vjere i da će njihovi imami biti najgora stvorenja. Zlo će polaziti od njih i njima će se vraćati. Huzur je rekao: mi smo sretni da smo kao Ahmadi nakon dolaska u bai’at (zavjet) Obećanog Mesije a.s. u stanju da neprestalno sebe preispitujemo i nastojimo i ispunjavamo ono što je dug prema Allahu kao i ono što je dug prema ljudskom rodu. Huzur je rekao da jednostavna gradnja prelijepe džamije nije dovoljno; skupi lusteri unutar nje neće biti ni od kakve koristi, visoka džamija koja se može vidjeti sa daljine neće biti ni od kakve koristi. Časni Poslaniks.a.v.s. je rekao da će biti vrijeme kad će se graditi visoke džamije ali one će biti bez upute. Obećani Mesija a.s. je rekao da nije neophodno da džamija bude izgrađena od čvrstog materijala. Poslanikova džamija je dugo vremena ostala od nepečenog čerpića, međutim, njen temelj je bio postavljen na vrlo snažnoj bogobojaznosti (takvi). Huzur je rekao. Mi imamo džamije u Africi koje su skromne strukture; međutim, baš ove džamije su izvor pravljenja snažnog džemata. Huzur je rekao mi gradimo džamije u skladu sa situacijom i također da privučemo druge i ova džamija je također izgrađena sa ovom mišlju. Ona je već postala centar pažnje i nastavit će da bude. Međutim, treba da zapamtite da poslije izgradnje ostaje vrlo značajan zadatak a to je da je nastanite sa čistim i pobožnim ljudima koji su puni bogobojaznosti i koji se okreću Bogu i obožavaju Ga, i imaju strah od Njega, i koji ispunjavaju dužnosti prema ljudima i koji su spremni da se pokore upravnom sistemu Zajednice.
Huzur je rekao da su naše džamije izgrađene na ciljevima dova hazreti Ibrahima. Citirajući ajet 126 iz sure Al Bakara, čiji prijevod glasi: I kad smo Mi (Našu) Kuću odredili okupljanjem za ljude i mjestom mira; uzmite mjestom namaza stajalište Ibrahima. A Mi smo Ibrahimu i Ismailu naredili: ”Vi obojica očistite Moju Kuću za one koji je obilaze i one koji sjede u itikafu i one koji čine ruk’u i sedždu. Huzur je rekao da je ova džamija bila napravljena sa velikom žrtvom i ne smije biti ostavljena kao prelijepa građevina. Njena ljepota će biti uvećana kad u nju dođu klanjači radi pet dnevnih namaza i primit će garanciju u skladu sa govorom Časnog Poslanika s.a.v.s. o čuvanju sebe od jednog namaza do narednog, i od jedne džume petkom do druge. Huzur je rekao u njoj leži vaš mir i mir (cijele) oblasti. Pozivajući se na citirani ajet Huzur je rekao ‘stajalište’ Ibahima je bilo ‘stajalište bogobojaznosti’. Huzur je pročitao objavu Obećanog Mesije a.s. u kojoj mu se Allah obraća kao Ibahimu. Ova objava označava da Allah neće ostaviti Obećanog Mesiju a.s. samog i da će on imati brojno potomstvo kao poslanik Ibrahim a.s.. Huzur je rekao ovaj Kur’anski ajet koji citira ‘stajališe Ibahima’ također označava da će, kad ummet Časnog Poslanika s.a.v.s. bude podijeljen u sekte, doći ‘Ibahim’. Huzur je rekao da će se tražiti savršena pokornost ovog Ibrahima da se postigne spas. Svaki Ahmadi treba da posveti posebnu pažnju ovome i da je najbolji primjer pokornosti da nastojimo koliko god možemo da stavimo u praksu deset uvjeta bai’ata (zavjeta). Samo onda ćemo biti ubrojani kao duhovni potomci Obećanog Mesije a.s.. Naš je zadatak da gradimo džamije u skladu sa onim što možemo nadgledati da privučemo svijet islamu i da svoju djecu žrtvujemo radi vjere tako da tu uvijek budu ljudi koji će širiti poruku Jednog Istinskog Boga u svijetu.
Huzur je rekao da želi da skrene pažnju na činjenicu da je Obećani Mesija a.s. naredio da svoje klanjanje i odanost prilagodimo načinu Ibrahima ovog doba. Zaista u ovo doba naš spas leži u slijeđenju onog što nas je ‘pravedni’ (Adl) ovog doba učio. Ne treba da ugrozimo (osramotimo) svoju vjeru. Naša vjera je stanje našeg srca u poređenju sa kojim sve blijedi u nevažnost, i vjera je da je, u skladu predskazanju Časnog Poslanika s.a.v.s., Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana Obećani Mesija; i jednom kad smo dali njegov zavjet treba da mu budemo potpuno pokorni. Nekada ljudi budu umiješani u stvari koje ugržavaju njihovo vjerovanje u Obećanog Mesiju. Zaista Obećani Mesija a.s. je rekao da je onaj ko pokazuje slabost u vjeri tlačitelj. Huzur je rekao da će predstaviti primjer takve slabosti koja je u porastu, i po njegovom mišljenju je stvarno slabost u vjerovanju. Brak je dobar i vrijedan čin, Časni Poslanik s.a.v.s. je skrenuo pažnju na to. U islamu je hudovicama također na neki način naređeno da se udaju i ljudima je rečeno da ih ne sprečavaju. Međutim, ovaj vrlo vrijedan čin (to jest brak) postaje kušnja za neke Ahmadi muslimane. Administrativni sistem Zajednice nije zavrijedio prijekor u ovome. Ovo se događa kad osoba ženi ženu izvan zajednice i bilo zato da izbjegne ne dopadanje Zajednice ili na navaljivanje ženine porodice održi nikah (vjersko vjenčanje) od nekoga izvan naše Zajednice. Huzur je rekao ova greška isključuje osobu iz zavjeta Obećanog Mesije a.s. zato što je nikah proučen od nekoga ko efektivno odbija Obećanog Mesiju a.s.. Huzur je rekao da je čovjekova čast dirnuta kad je njegov otac uvrijeđen (ili napadnut) ali kad to dođe do Obećanog Mesije a.s. neki ljudi osramote svoj osjećaj časti. Takvi ljudi treba da traže odobrenje i da im nikah bude proučen od Ahmadi muslimana. Oni također treba da razmisle o tome da, radije nego da slijede učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. i imaju u vidu pobožnost kad se žene, oni se predaju svojim ispraznim željama. Neke mlade žene se također udaju izvan Zajednice i kao rezultat toga, premda ne žele da njihova djeca budu podizana izvan Ahmadijata, one su bespomoćne u ovoj stvari. Huzur je rekao svaki Ahmadi musliman treba da dadne zavjet da daje prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima. On također želi da kaže da kad dođe do kažnjavanja ljudi koji su prekršili pravila, kao stvar principa on to slijedi ali da ga to jako boli.
Džamija izvor mira, međutim, nažalost, neki ne ispunjavaju prava ljudi uprkos redovnog dolaska u džamije. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. stalno naređivao ove stvari i kajanje je žalosno da neki Ahmadi sebe udaljavaju od ovih učenja. Huzur je rekao neki vršioci dužnosti ne pokazuju u praksi nepristrasnost i podržavaju one koji nisu u pravu. On je rekao da takvi ljudi ne ispunjavaju svoj zavjet, ne ispunjavaju svoje povjerenje i bit će ubrojani kao nevjerni (izdajnici, podmukli).
Huzur je molio da Allah dadne da svaki Ahmadi bude u stanju da ispuni dužnosti poslije pridruživanja Zajednici Obećnog Mesije a.s., da gradimo džamije i klanjamo u njima kako nam je naredio Poslanik s.a.v.s. i kako Obećani Mesija a.s. očekuje od nas. Da živimo sa međusobnim mirom, ljubavi i skladom i dok džamije budu uvećavale našu ljubav za obožavanje Boga, da nas one također dovedu zajedno u jedninstvo i da dadnemo prednost vjeri. Huzur je rekao kako komunikacije rastu kroz ovu džamiju da mi svijetu uputimo poruku Ahmadijata ne samo riječima nego također svojom praksom – u tome leži napredovanje Zajednice. Da nas Allah osposobi za to.