Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – Đelsa salana – prilika za moralno, obrazovno i duhovno popravljanje


Hutba 22. juli 2011.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulah-talah bi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

TekstTab title