Halifat u Islamu

Zavjet novog stoljeća


ZAVJET NOVOG STOLJEĆA – 27. MAJ 2008.

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha Koji je Jedan i nema partnera; i svjedočim da je Muhammed s.a.v.s  Božiji rob i Božiji poslanik.

Danas kada je navršena stogodišnjica Halifata u Ahmadija muslimanskom džematu, mi dajemo uzvišenu zakletvu u ime Uzvišenog Allaha da ćemo  nastaviti težiti da prenesemo istinsku vjeru i Ahmedijat do kraja naših života, i da ćemo prenijeti ime Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. do svih krajeva svijeta.  Kako bi ispunili ovaj uzvišeni cilj naši životi će uvijek biti posvećeni Bogu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s., i čineći najveće žrtve uvijek ćemo uspjeti zastavu istinske vjere držati uzdignutom u svakoj  zemlji svijeta. Također se zaklinjemo da ćemo nastaviti štititi sistem Halifata i njegovo jedinstvo do našeg posljednjeg daha; i da ćemo nastaviti opominjati našu djecu i njihova potomstva da uvijek ostanu povezani sa sistemom Halifata i da se okoriste o njegovim blagoslovima, tako da Halifat u Ahmadija džematu ostane siguran do kraja svih vremena i da se širenje istinske vjere nastavi do Sudnjeg Dana kroz Ahmadija pokret u islamu, i da se zastava Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. uzdigne i vihori iznad svih ostalih zastava svijeta. O, Allahu, omogući nam da ispunimo ovaj zavjet.

Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin.