Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – Sve će nestati osim Allaha: život Hazreti Sahabzadi Nasira Begum Sahiba – Video


Hutba 05. august 2011.
Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulah-talah bi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u video formatu.

Tab title