Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – Ramazan i sluge Svemogućeg Allaha – Video


Hutba 12. august 2011.
Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulah-talah bi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u video formatu.

Tab title