Ahmadijat

Uvjeti Bai’ata i odgovornosti Ahmadi muslimana


 

Časni Poslanik hazreti Muhammed s.a.v.s. (neka su mir i milost Allahova s njim), najavio je dolazak Obećanog Mesije i Reformatora koji će oživjeti i osvježiti Islam. Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana, India, tvrdio je da je on Obećani Mesija i Reformator. U decembru 1888. godine on je objavio da ga je Bog poslao da osnuje novu zajednicu čestitih muslimana i da se zavjetuje na pokornost.

Prije nego što je osnovao ovaj novi džemat (zajednicu), 23. marta 1889. Hazreti Mirza Ghulam Ahmad je predstavio i objavio deset uvjeta Bai’ata (pristupanja) za sve oni koji se žele pridružiti njegovoj zajednici. Ovi uvjeti lijepo prikazuju jezgro Islama i predstavljaju temelj uzvišenih moralnih načela ponašanja za milione Ahmadi muslimana danas.

U okviru njegovih hutbi i govora, hazreti Mirza Masroor Ahmad, akruelni halifa svjetske Ahmadija zajednice, objasnio je ovih deset uvjeta sa aspekta Časnog Kur’ana, hadisa Časnog Poslanika hazreti Muhammeda s.a.v.s. (neka su mir i milost Allahova s njim), i pisanja hazreti Mirza Ghulam Ahmada, Obećanog Mesije (neka je mir s njim). Kolekcija njegovih komentara je predstavljena u ovoj knjizi za dobrobit svih Ahmadi muslimana, i svih onih koji žele naučiti više o Ahmadijatu – istinskom islamu.

Cijela knjiga: Uvjeti Bai’ata i odgovornosti Ahmadi muslimana