Ashabi časnog poslanika

Hazreti Osman bin Affan r.a.


Ime: Hazreti Osman

Kunniat: Abu Abdullah

Titula: Sahib-e-Hidžr-taen, Zunnurain i Ghani

Ime oca: Affan bin Al-aass

Narodnost/ pleme: Arwa bintu Karzayyan Rabbia bin Habib

Nena (s majčine strane): Umme Haqqiemul Besah (tetka ( s očeve strane) Časnog Poslanika s.a.v.s.)

Svjetlo dana je ugledao šeste godine od Fil-događaja (pogledaj suru Al-Fil). Tako da  je bio šest godina mlađi od Časnog Poslanika s.a.v.s. U djetinjstvu je već naučio čitati i pisati. Otac mu je bio trgovac. Prešao je na islam sa hazreti Talhom i hazreti Zubairom preko hazreti Ebu Bekra. Bio je četvrti po redu koji je prešao na islam. Zbog prelaska na islam, njegov amidža Haqeem bin Abu-al-aass ga je vezao i tukao. Morao je također trpiti za islam kazne poput zabrane izlazaka  vani. Dvije kćerke Časnog Poslanika s.a.v.s., hazreti Rukajja i hazreti Ummu Kulsum su bile udate za njega,jedna za drugom (nakon što je jedna preselila druga se udala potom za njega). Prvo se odselio u Etiopiju, a potom u Medinu. U Medini je hazreti Aoss bin Sabit Al-Ansari postao njegov Moachti brat. Učestvovao je u svakoj Ghazvi ( tj. bitkama u kojima je učestvovao Časni Poslanik s.a.v.s.) osim u bici na Bedru po naredbi Časnog Poslanika s.a.v.s. kako bi se brinuo o svojoj bolesnoj suprugi hazreti Rukajji.Časni Poslanik s.a.v.s. ga je ipak brojao u Bedr- Sahaba (tj. ashabe koji su učestvovali u bici na Bedru).

Povodom Sulah Hudaibije (Sporazuma o primirju poznatog kao Hudaibija) poslan je kao zamjenik Časnog Poslanika s.a.v.s. u Mekku. Proširila se glasina da je tamo (u Mekki) hazreti Osman preselio kao šehid. Kako bi osvetio njegovu smrt, Časni Poslanik s.a.v.s. je primio zakletve od svojih ashaba što je poznato kao Bait-e-Rizwan. Hazreti Osman je također kupio Berenuma (Bunar) u Medini i poklonio ga. Za vrijeme suše u Medini, sedme godine po Hidžri na raspolaganje je stavio na hiljade kamila i ostalih drugih sredstava za siromašne. Nakon preseljenja hazreti Omera, hazreti Osman je odabran za halifu.

 

Postignuća i osvajanja

 

–          Hazreti Osman je časni Kur’an sastavio u jednu knjigu.

–          Osvajanje sjeverne Afrike, 27. godine po Hidžri.

–          Osvajanje Kabre.

–          Osvajanje Istoka.

–          Osvajanje Kharassana, Karmana, Saddžistana, Ghaznija, Kabula, Tačaristana, Nišapura i Ašraso- Mawra al Bahra.

–          Osvajanje Zapada.

–          Osvajanje Ašia-e-Kučulka.

 

Za vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s., povodom vojnog pohoda na Tabuku, kad je bila velika potreba za sredstvima za život žrtava, i kad je Časni Poslanik s.a.v.s. pozvao na doniranje istih, hazreti Osman je poklonio 300 opremljenih kamila.

Na to je Časni Poslanik s.a.v.s., izjavio je da je to djelo tako veliko da u slučaju da ne mogne činiti više dobrovoljnih djela (nafila) ono će u potpunosti biti dovoljno. To djelo je Allahu veliko.

Iz tog razloga je hazreti Osman u islamu jedna poštovanja vrijedna i dostojanstvena mudra ličnost. Neka je Allah njime zadovoljan i neka ga obilato blagoslovi (nagradi).