Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – Islam Ahmadijat – istina prevladava


Hutba, 09. decembar 2011.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulah-talah bi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

VideoTekst

Od vremena Obećanog Mesije a.s. pa do danas klevetnici Ahmadijata su poricali njegovu tvrdnju. Ovo nije ni iz kakvog zdravog zaključivanja nego zbog njihove svojeglavosti, egoizma  i određenih interesa. S druge strane, Obećani Mesija a.s. je dokazao kroz hiljade argumenata izvedenih iz Časnog Kur’ana, izvedenih iz hadisa i iz riječi i komentara ranijih učenjaka islama, da je on zaista bio  onaj o kome je Kur’ana predskazao. On je također dao detalje Božijih znakova koji su se pojavili u njegovu potvrdu. On je ovo objasnio u svjetlu Božije potpore koju je primao u svako vrijeme. Međutim, ne može biti upute za one čija je srca Allah zapečatio i one koje Allah ne želi uputiti. Pa ipak, bilo je ljudi pobožne prirode koji su prihvatili Obećanog Mesiju a.s., koji su imali privilegiju da daju zavjet njegovog bai’ata i za koje je Allah odredio uputu. Ima drugih koji su također razumjeli ali iz straha od takozvanih hodža i slijeđenjem njih, ostali su lišeni duhovnog pokazatelja i nastavljaju biti lišeni. Za to vrijeme su oni sa pobožnošću bili blagoslovljeni davanjem bai’ata i nastavljaju to činiti zato što shvataju da su se dogodili svi znakovi kako će svijet biti u nemiru i neredu, da je u svijetu sve više nepravednosti a manje straha od Boga. Takozvani hodže i njihova čvrsto povezana skupina stigli su do krajnjih provalija moralnosti gdje ne odustaju čak od nepoštovanja i vrijeđanja Časnog Kur’ana i Časnog Poslanika da bi proganjali Ahmadi muslimane, i onda stavljaju krivnju na Ahmadi muslimane. Oni bacaju stranice Kur’ana u kanalizaciju ili na smetljište i okrivljuju Ahmadi muslimane. Za to vrijeme su Ahmadi muslimani, koji su upleteni, potpuno neupoznati o ovoj stvari dok ih policija ne uhapsi ili dok ovi ljudi ne poduzmu proteste protiv njih. Njihova druga taktika je da na uvredljiv način i na uvredljivim mjestima napišu ime našeg časnog učitelja Časnog Poslanika s.a.v.s. – za čiju će čast Ahmadi muslimani žrtvovati ne samo svoje živote nego i živote svoje djece i djecu svoje djece – i upliću Ahmadi djecu. Zbog ovoga su naša djeca izbačena iz škole, batinjana, do te mjere da su učinjeni napori da se podnesu sudski proseci protiv ove nevine djece zbog nepoštovanja i vrijeđanja Poslanika s.a.v.s. Za takve slučajeve nema tačke zakona o ograničenom kretanju i kazna je stroga. Našoj djeci je pripisan prekršaj koji je izvan njihove zamisli. Plač žrtava djeluje kad se događa ovakva nemoralnost. Ovih dana Ahmadi muslimani u Pakistanu prolaze kroz takva vremena i Huzur je često skretao pažnju na ovo ranije- da naše dove trebaju biti samo oko napretka Ahmadijata – istinskog islama, tako da Allah uzrokuje kaznu onih koji su prešli granice u okrutnosti u ime Boga, koji nastoje da naude ugledu  Boga, islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da također trebamo moliti Allaha da ljudi pobožne prirode među njima budu u stanju da uruče selam Časnog Poslanika s.a.v.s. Imamu ovog doba. Huzr je rekao da ima onih koji gledaju naš program uživo na MTA, stupe u kontakt i daju zavjet bai’ata. Ogroman većima muslimana nisu dio trenutnog nereda i okrutnosti. Činjenica je da ogromna većina ne želi razumjeti poruku Ahmadijata zbog nepoznavanja i zbog straha. Ili ima onih koji razumiju ali se boje zakona zemlje. I iz straha od hodža, zakon zemlje ne dozvoljava Ahmadi muslimanima cjelovita ljudska prava. Danas to nije uprava zakona, zapravo je uprava hodža. Oni su u umove  neobaviještenih stavili da Ahmadi, Bože sačuvaj, smatraju Mirzu Ghulam Ahmada a.s. zadnjim poslanikom. Ovo je netačno. Mi kažemo da je istinski i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. došao da ljude svih religija dovede da se prignu Časnom Poslaniku s.a.v.s. On je ušutkao svijet svojim argumentima i zdravim zaključivanjem i omogućio nepobitnu odbranu islama. On je ne samo zaustavio juriš neprijatelja, on ih je primorao da se povuku. Njegovi argumenti i zdravo zaključivanje nisu ostavili izbora za bijeg napadačima islama. U svojoj knjizi ‘Terjakul Kulub’, Obećani Mesija a.s. spominje Božiju objavu koju je primio: ‘Proglasi: istina je došla a laž je nestala; zaista je za laž određeno da nestane. Svaki blagoslov je od Muhammeda s.a.v.s., blagoslovljen je onda onaj koji poučava i onaj ko je poučen’; zatim je dalje napisao: ‘Sve ove objave su sadržavale predskazanje da će kroz mene Svemogući Allah potvrditi istinitost islama i lažnost svih drugih vjera. To predskazanje sada stoji ispunjeno zato što ni jedan protivnik nema mogućnosti ili odvažnosti da naspram mene dokaže istinitost svoje vjere. Nebeski znakovi su bili pokazani na mojoj ruci, i zbilje, i kroz moje pero su objašnjena duboka značenja Časnog Kur’ana. Ustanite i istražujete svuda u svijetu. Ima li ikoga među kršćanima ili sikima ili jevrejima ili sljedbenicima bilo koje druge  vjere ko može stati protiv mene u predočavanju nebeskih znakova i u pokazivanju zbilja i učenja? Ja sam onaj o kojem se u vjerodostojnim knjigama hadisa nalazi hadis da će u njegovo vrijeme sve religjske zajednice biti uništene ali islam će sijati svjetlije nego što je ikada u prošlim periodima. (Terjakul-Kulub, Ruhani Khaza’in, tom 15, str. 265-268, Bit islama, tom IV, str. 120) Danas učenje islama sija kroz Obećanog Mesiju a.s. Naš Džemat je taj koji pod nadzorom halifata poduzima zadatak prenošenja poruke u Africi, Evropi i drugim dijelovima svijeta da predstavi istinsku sliku islama. Huzur je rekao kad je naložio da Džemat održi izložbe Časnog Kur’ana da objasni njegova učenja u odgovoru na napade neprijatelja islama, Allahovom milošću organizovane su izložbe širom svijeta. Izvještaji iz svih krajeva navode da su ljudi koji su došli da vide izložbe osjećali da su Kur’an i islam, kako su predsatavljeni u ovim izložbama, bili tako prelijepi da ih je zapanjilo kako su se tome mogli suprotstavljati. Smatrali su da aspekti Kur’ana koji su predstavljeni nisu prije bili rasvijetljeni i ovi ljudi su podržavali opravdvajući ton. Oni su uzeli literaturu, uključujući i kopije Časnog Kur’ana. Među ovim ljudima su bili   obrazovani muslimani, kršćani i ljudi drugih religija i bez izuzetka su visoko cijenili izložbe. Međutim, hodže nisu odustali da se suprotstavljaju čak našim izložbama. Kao što je Huzur ranije spomenuo, kad je izložba održavana u Delhiju, u velikom holu iznajmljenom od vlade, hodže su priključili nekoliko ekstremista i stvorili su huku i buku. Kao rezultat je trodnevna izložba morala biti prekinuta poslije dva dana. Međutim, događaj drugog dana također je ostavio ogroman dojam. Jedna utjecajna osoba koja je bila na izložbi posjetila je Kadian prvi put jer je želio vidjeti mjesto gdje žive ljudi koji daju ogromnu uslugu Kur’anu i islamu. Huzur je rekao da sa žaljenjem mora reći kako je nedavno organizovana izložba u jednom gradu VB ali da su hodže podigli prigovore i policija je ztražila od uprave da otkažu izložbu. Huzur je rekao: ‘U principu, takvi zahtjevi trebaju biti odbijeni s razboritošću, ali je lokalni džamat prihvatio njihov zahtjev i otkazao izložbu. Ako mi udovoljmo hodžama u ovim zemljama, u Evropi, gdje su sve vrste slobode i te su slobode potvrđene od ovih vlada, postat ćemo oni koji unapređuju ekstremizam čak u ovoj zemlji. Mi također trebamo učiniti da vlasti razumiju dobro ovo pitanje i trebamo ponovo organizovati izložbu.’ Huzur je rekao: ‘Neki ljudi kažu da to treba biti održano potajno. Kakav je smisao u održavanju potajno? S jedne strane je tvrdnja da mi trebamo uputiti poruku onoga koji je bio određen od Boga a s druge strane mi također pokazujemo popuštanje. To ne može biti. Ako postoji uprava zakona i vlada tvrdi da je to tako, onda recite državi da je njen zadatak da to provede i dadne svakom stanovniku njegovo pravo i zaštiti ga…’ Takav je način hodža da uvijek započnu svoje taktike u nemuslimanskim zemljama, kao što su Indija i VB, gdje se izložbama Kur’ana, ako se održavaju, ne suprotstavljaju nemuslimani nego takozvani muslimani koji podižu prigovore o tome da Ahmadi muslimani šire učenja Kur’ana. Takva je istinita slika ovih brižnika islama. Pa ipak, mi moramo nastaviti sa svojim zadatkom. Mi moramo ušutkati protivnike islama tako da možemo nastojati i okupiti svijet pod zaštitu Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da je, kao što je ranije spomenuo, općenito dobra stvar o zapadnim zemljama da su tamo svi jednaki u očima zakona, zato, ako bilo ko sprečava naš rad ovdje, mi trebamo tražiti pomoć zakona. Huzur je rekao da će predstaviti primjer držanja zakona ovdje. U toku Huzurove nedavne posjete Evropi, on je predvodio džumu namaz u Holandiji i u svojoj hutbi petkom uputio poruku Holandskom političaru, članu Parlamenta Geertu Wildersu. Huzur je rekao da oni koji pretjeruju u nepoštovanju islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. trebaju odustati od toga ili se inače trebaju bojati Božije kazne. Kad dođe, Božija kazna uništava slične ovom političaru i da Bog ima moć da kazni. Huzur je također rekao da mi nemamo nikakve moći ali ćemo se s dovama boriti sa onim sličnim ovom političaru. Kad je osoba na dužnosti pripremila za Huzura izjavu za štampu baziranu na ovoj hutbi petkom, Huzur mu je rekao da uključi rečenicu koju je Huzur spomenuo – da mi nemamo nikakvih svjetskih oružja ali činimo dove da ovaj političar i ljudi nalik njemu nestanu. Huzur je rekao da je zaista ovo stavrnost: da se mi sa svim našim klevetnicima borimo ili sa razboritošću ili, još važnije, s dovama. Geert Wilders je pročitao izvještaj za štampu i pisao je Holanskoj vladi i pitao ministra unutrašnjih poslova nekoliko pitanja. Holandski džemat je pisao Huzuru o ovome i Huzur je savjetovao da se ne uznemiravaju i da u cjelosti objasne vladi naše stajalište. Ovu stvar je započela upravo ova osoba koja je počinila uvredljive stvari, napravio je uvredljive filmove o Časnom Poslaniku s.a.v.s. upotrebljavajući grub jezik i naudio ugledu islama. Mi smo odgovorili na ovo i rekli da Bog ima osjećaj časti za Svog Poslanika i da se treba bojati Njegove kazne. Holandska vlada je odgovorila na pitanja koja im je on poslao i ovi odgovori su bili u novinama tamo. Njegovo prvo pitanje je bilo da li ministar zna o članku ‘Svjetski muslimanski vođa šalje upozorenje Holandskom političaru Geertu Wildersu’? Na ovo je odgovoreno potvrdno. Njegovo slijedeće pitanje je bilo o onome što je Huzur rekao u svojoj hutbi petkom o njemu i onima nalik njemu – da na koncu nestanu. On je želio znati koje korake Holandska vlada planira poduzeti protiv ove ‘štetne’ poruke. Holandski ministar za unutrašnje poslove je odgovorio da je značenje Huzurove poruke bilo da će takvi ljudi nestati kroz molitvu a ne kroz posredstvo bilo kojih sredstava svjetovnog nasilja. Kao takvoj, ministar je rekao, on ne vidi ništa u ovoj poruci što izaziva nasilje i također ne vidi razloga da poduzme bilo kakav postupak protiv Ahmadija zajednice. Njegovo zadnje pitanje ministru bilo je o vezi između Ahmadija zajednice u Holandiji i svjetski raširene Ahmadija zajednice i Huzura.  Odgovor koji je dat bio je da je Holandski Ahmadija džemat dio svjetski raširene Ahmadija muslimanske zajednice. Huzur je rekao da su ovi odgovori ministra za unutrašnje poslove baziran na pravdi i poštenju. Oni su na najpošteniji način odgovorili političaru, članu parlamenta, koji je njihove religije. Huzur je rekao da kažu kako gospodin Wilder nastoji da dalje istražuje našu Zajednicu da nađe negativne aspekte. Nije važno koliko mnogo moći oni primjenjuju, naša Zajednica je od Boga i samo će reći ono što je istina i to je sve što će oni naći. Huzur je rekao da je nama data obaveza da poruku islama uputimo do krajeva svijeta i da s razboritošću ušutkamo neprijatelje. Svaki Ahmadi musliman  poduzima ovaj zadatak u skladu sa svojim mogućnostima. Jedino Ahmadi muslimani  mogu ušutkati napadače islama i učiniti da svijet razumije. Sve ovo je urađeno kroz svjesnost i duhovno znanje koje nam je kazao Obećani Mesija a.s. Ovo je također razlog zašto Ahmadi muslimani mogu ovu poruku uputiti svijetskim vođama bez osjećaja ikakvog kompleksa niže vrijednosti. Kad drugi idu da se sretnu sa svjetskim vođama oni to čine da traže pomoć ili svjetske koristi i nikad se ne usuđuju da upute poruku islama. Nedavno se dogodilo da je Amir sahib iz Kebabira bio u Italiji sa nekom delegacijom. On je obavijestio Huzura da su u ovoj delegaciji bili ljudi raznih religija i o prilici da će se sresti sa Papom i pitao je Huzura da li želi poslati poruku Papi. Huzur je poslao poruku koja je data Papi kao i drugim svećenicima visokog položaja u Vatikanu. Papi je data kopija Kur’ana i o ovome su novine pisale. Amir iz Kebabira, Šerif Ode sahib piše da se sreo sa Papom 10. novembra 2011. skupa sa ovom grupom ljudi raznih religija. Pismo od Huzura je dato Papi kojem je rečeno da pismo sadrži izuzetno značajnu poruku. Papa je lično primio pismo i data mu je kopija Kur’ana sa italijanskim prijevodom. Slike koje su napravljene tom prilikom objavljene su u novinama. Ode sahib je također spomenuo ovo pismo na koferenciji za štampu i iznio njegov kratki sadržaj i podijelio kopije pisma među novinarima. Dajući kratki sažetak ovog pisma Huzur je rekao da je ono počinjalo s pobožnim pozdravimo  iza kojih je slijedio Kur’anski ajet:   Ti reci: ”O sljedbenici Knjige! Dođite oko riječi jednake između nas i vas – da ne obožavamo nikog osim Allaha, i da ne pripisujemo druga Njemu, i da neki od nas ne uzimaju nekog drugog za gospodare mimo Allaha.” (3:65)   Huzur je rekao da je napisao kako je sada islam u središtu zanimanja javnosti i njegova učenja su uzeta za metu što je pogrešno, mada je ovo zbog postupaka nekih muslimana. Zbog ovoga čak obrazovani ljudi ne propuštaju priliku da napadaju islam i Časnog Poslanika s.a.v.s. Islamsko učenje je kao i učenje drugih religija: da čovjeka poveže s Bogom. Zato islam ne treba biti napadan zbog pogrešnih postupaka malog broja ljudi. Islam nas uči da poštujemo sve Božije poslanike, uključujući Biblijske poslanike. Mi smo ponizne sluge Časnog Poslanika s.a.v.s. i izuzetno smo povrijeđeni kad je napadnuta njegova čast. Mi na ove napade odgovaramo predstavljanjem prelijepih učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. svijetu, predstavljanjem prelijepog učenja Časnog Kur’ana, koje je učenje ljubavi, naklonosti i bratstva. Temeljno učenje islama je da posvojimo bogobojaznost i to je glas koji odjekuje s naših džamija pet puta dnevno gdje se priznaje Božija Uzvišenost i proglašava da je Muhammed s.a.v.s. Njegov poslanik. Huzur je dalje napisao Papi da je ovih dana mir oslabljen zato što se pod maskom slobode izražavanja i savjesti neki igraju sa osjećajima drugih i nanosi se  religijska povreda. Danas se u svijetu događaju mnogi mali ratovi i potrebno je da ih zaustavimo inače oni mogu voditi svjetskom ratu koji će donijeti neizmjerivo uništenje. Umjesto da se priklanjamo materijalnom napretku svijeta mi trebamo biti naklonjeni da ga spasimo od uništenja, inače će tu biti sigurno uništenje. Vjerske vođe trebaju učiniti napore da svijet spase od uzajamnih sukoba i otimanja prava jedni drugih. Huzur je napisao Papi da on ima moć da se njegov glas čuje u svijetu i ima ogromno sljedbeništvo, zato treba nastojati da se sve vjerske vođe okupe zajedno i rade za mir i prepoznaju Jednog Stvaraoca. Huzur je rekao da je ovo kratki sadržaj pisma poslanog Papi; da Allah učini da on razumije ovu poruku, nadam se da je to pročitao. Da oni utemelje ljudske vrijednosti i poštuju religije i iznad svega, da prepoznaju Jednog Boga. Huzur je rekao kako je očito iz izvještaja Ode sahiba, druge muslimanske vođe i utjecajni ljudi su također bili prisutni u to vrijeme ali je samo sluga Imama ovog doba bio u stanju da Papi uputi poruku islama. A oni onda kažu da Ahmadi nisu muslimani. Samo smo dotle bili svjedoci obnovljene slave islama vezanjem za Obećanog Mesiju a.s. Zapravo ljudi izvan Džemata koji nemaju nikakve zlobe priznaju Obećanog Mesiju a.s. sigurno postižu ovaj cilj. Huzur je rekao da je protiv Obećanog Mesije a.s. bio podnesen vrlo popularni slučaj na sudu od svećenika po imenu Henri Martin Klark. Ovo je bilo urađeno da se osveti poraz kršćana u debati sa Obećanim Mesijom a.s. U knjizi Obećanog Mesije a.s. ‘Jang e Mokaddis’ on je dao detaljno iznošenje o ovome dok je u knjizi ‘Kitab ul Barijjah’ iznio o lažnom sudskom procesu s tužbom za ubistvo koju je podnio Martin Klark. Obećani Mesija a.s. je bio dostojno oslobođen od kapetana Daglasa, sudije u to vrijeme. Dr. Martin Klark je bio ponižen u ovom sudskom slučaju i sudija je rekao Obećanom Mesiji a.s. da ga može tužiti. Nedavno je Asif sahib iz MTA rekao Huzuru da je u kontaktu sa praunukom Henrija Martina Klarka koji je izrazio želju da vidi Huzura. Tako da je bio dogovoren susret. Huzur kaže da ljudi stalno dolaze da se sretnu s njim ali da je ono što je u ovom susretu ovaj praunuk rekao znak istinitosti Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da se u toku razgovora pozvao na knjigu ‘Jang e Mokaddas’ na što je on odgovorio da je nedavno istraživao ovu stvar ali je shvatio da je protivnik Obećanog Mesije, Martin Klark izgubljen u prošlosti dok je on uspješan svuda širom svijeta. On je rekao da do nedavno nije znao ko je njegov pradjed kad je istražujući o svojim precima iznašao da je to bio Henri Martin Klark. Huzur je rekao da je ovaj susret trajao pola sata u toku kojeg je on govorio laganim i slobodnim tonom što je Huzur mislio da je njegov način govora ali je on kasnije rekao Asif sahibu da je bio vrlo emotivan u toku cijelog razgovora. Kasnije mu je Asif sahib objasnio u pogledu nekih grubih riječi koje je Obećani Mesija a.s. upotrijebio za Martina Klarka – da je bilo zbog njegove nepopustljivosti, zbog diskusije koja je uslijedila. Ako pročitamo iznošenje o ovoj debati postaje vrlo jasno da je islam bio pobjednik ali on je nastavio podizati slogane da je kršćanstvo pobijedilo. Na to je Obećani Mesija a.s. rekao da trebamo uputiti dove Bogu da On pokaže jasan znak. Huzur je rekao da je ovaj praunuk spontano rekao: ‘Bog je sigurno čak danas pokazao znak.’ Huzur je rekao da je tražio od Asif sahiba da napiše članak o ovom susretu. U svakom slučaju, danas Bog pokazuje istinitost Obećanog Mesije a.s. kroz djecu neprijatelja islama. Obećani Mesija a.s. je rekao da svako ko je njega odbio zapravo je odbio Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s. jer ko god njega optužuje za neistinu, prije toga, Bože sačuvaj, smatrao je da je Bog neistinit iako može vidjeti da je i unutrašnji i vanjski nered prešao granice. I da uprkos Božijeg obećanja: Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati; (15:10) reforma ovih ljudi nije priređena. Allah je obećao u ajetu Istakhaf da će On također odrediti nasljednike u Muhammedovom upravljanju baš kao u Musaovom upravljanju, ali da Bog, neuzubillah,  nije ispunio Svoje obećanje. Kur’aska tvrdnja da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio poslanik po Musaovoj tradiciji također će morati biti negirana, Bože sačuvaj, jer je radi ove podudarnosti bilo neophodno da se iz ovog ummeta pojavi Mesija u četrnaestom stoljeću, baš kao što se pojavio Mesija u četrnaestom stoljeću Musaovog upravljanja. Slično tome, Kur’anski ajet: i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili; (62:4) morat će biti negiran jer on daje vijesti o dolasku Mesije. Isto tako će mnogi drugi ajeti Kur’ana biti negirani; zapravo je Obećani Mesija a.s. s uvjerenjem rekao da će cijeli Kur’an morati biti negiran. On je rekao: ‘Razmislite, onda, je li negiranje mene lahka stvar?’ Obećani Mesija a.s. je takođe napisao: ‘Nemojte stavljati svoju ruku u vatru da ne bi vatra planula i progutala vas. Zapamtite dobro: da je ovo bio posao čovjeka bilo bi mnogih koji bi to uništili i to ne bi preživjelo dvanaest godina, koje su doba zrelosti. Da li se sjećate ikojeg varalice koji je, nakon što je lažno tvrdio da mu se Bog obratio, preživio za tako dugo vremena? Žalosno je da vi ne razmišljate niti se sjećate ajeta Časnog Kur’ana u kojima Allah kaže, pozivajući se na Časnog Poslanika s.a.v.s. da je on lažno pripisao najmanju stvar Bogu, On bi presjekao njegovu žilu kucavicu. Ko je draži Bogu od Časnog Poslanika s.a.v.s., pa on ne samo ne bi preživio tako veliku prevaru nego da bi bio obogaćen Božijim blagodatima? Braćo! Odustanite od zavođenja samih sebe i nemojte biti svojeglavi i nepopustljivi u stvarima koje su posebno u Božijem znanju. Prekinite svoje navike, postanite novi ljudi i koračajte putevima bogobojaznosti tako da Allah ima milosti prema vama i oprosti vama vaše grijehe. Bojte se Boga i uzdržite se. Zar među vama nema ni jednog ko je ispravno upućen? Ako ne odustanete, Bog će uskoro dati pomoć Svom robu i slomit će njegove neprijatelje i vi nećete biti u stanju da mu nanesete štetu.’ (A’ina-e-Kamalat-e-islam, Ruhani Khaza’in, tom 5, str. 52-55, Bit islama, tom IV, str. 154-155) Da Allah učini da protivnici Obećanog Mesiej a.s. imaju osjećaja i razumiju ovu poruku. Da Allah zaštiti sve Ahmadi muslimane od svakog zla na svakom mjestu i osposobi nas da se okrenemo Njemu s dovama. Zatim je Huzur rekao da će poslije džume namaza klanjati dženazu namaz u odsustvu. Merjem Khatoon sahiba bila je ubijena u Pakistanu 5. decembra. Njena familija je bila napadnuta i ona je na mjestu umrla. Ovaj napad se dogodio zbog  svađe koja je imala svoje osnove u neprijateljstvu prema Ahmadijatu. Ona je imala 25 godina i poticala je iz zemljoradničke porodice.  Iza sebe je ostavila muža i troje male djece. Azeem un Nisa sahiba umrla je 3. decembra u Kadianu. Ona je bila žena derviša i snaha ashaba Obećanog Mesije a.s. Salman Ahmad sahib bio je misonar u Indoneziji. Umro je 1. decembra. Imao je problema sa srcem. Bio je rođen 1953. godine i završio je studije na islamskom fakultetu 1985. godine poslije čega se vratio na službu u Indoneziju. AlHadž D. M. Kallon sahib iz Siera Leona umro je 26. novembra nakon kratke bolesti. On je odrastao u siromaštvu ali mu je ljubav za znanjem donijela uspjeh. On je bio vesela, iskrena osoba. Njegova hudovica je trenutno predsjednica Leđna ženske organizacije u Siera Leonu i jedan od njenih sinova je Tommy Kallon koji živi u VB i bivši je predsjednik Khudam omladinske organizacije VB.