Hutbe 2011.

Hutbe 2011 – Časni Kur’an – izvor upute i spasa


Hutba 16. decembar 2011.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalah bi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom i video formatu.

VideoTekst

Huzur je rekao da, mašallah, naša djeca općenito završe prvo učenje Časnog Kur’ana dok su još mali. Majke koje se više brinu da njihova djeca ranije završe svoje prvo učenje Kur’ana rade vrlo naporno na tome. Ovdje, kao i u drugim zemljama u toku Huzurovih putovanja djeca i roditelji imaju veliku želju da se svečanost ove prilike obavi u prisustvu Huzura. Međutim, opaženo je  da se ne pridaje toliko brige i napora u ponavljanju i stalnom učenju Kur’ana kad jednom obave njegovo prvo učenje. Kad Huzur pita o redovnom učenju Kur’ana često dobije  odgovor da učenje nije urađeno na redovnim osnovama. Majke i očevi trebaju djeci usaditi da uče Kur’an redovno s dužnom brigom i nadzorom. Briga roditelja ne treba biti ograničena na to da samo završe prvo učenje Kur’ana, umjesto toga djecu treba neprestalno nadgledati da ga uče redovito. Sigurno je veoma važno završiti prvo učenje Kur’ana i neke majke ovo postignu dok djeca imaju pet ili šest godina. Nema sumnje, to je vrlo zahtjevan zadatak, ali je njegovo neprestalno učenje još više važno. Nedavno je jedna gospođa pisala Huzuru i spomenula Huzurovu majku i rekla da joj je bila krajnje zahvalna za jednu stvar a to je kad je jednom odvela svoje dijete Huzurovoj mjaci i vrlo ponosno joj rekla kako je uspjela da dijete završi svoje prvo učenje Kur’ana sa šest godina, Huzurova majka je odgovorila da završavanje prvog učenja Kur’ana za dijete od šest godina nije tako veliko ostvarenje i pitala je koliko je ljubavi za Kur’an majka usadila u svoje dijete? Huzur je rekao da je činjenica da je veoma važno usaditi ljubav Kur’ana u dječija srca, pogotovu u vrijeme u kojem živimo gdje postoje mnogi drugi interesi za djecu kao televizija, internet i druge knjige. Učenje Kur’ana rano ujutro učinit će da djeca budu upoznata o njegovom značaju. Obećani Mesija a.s. je skrenuo našu pažnju da u svijetu sa raznim interesima, gdje su uvedene nove nauke, značaj Kur’ana se povećava. Huzur je rekao da ljubav prema Kur’anu treba biti usađena u srca djece kad roditelji usade u njih njegovo učenje i razmišljanje nad njegovim značenjima, kad se Kur’an bude učio u jutro u svakoj kući. Ovih dana je (fadžr) namaz kasno i oni koji idu na posao mogu učiti Kur’an prije fadžr (sabah) namaza. Ovo će dom ispuniti blagoslovima i imat će kreposan utjecaj na djecu. Svaki od nas može vidjeti da će redovno učenje Kur’ana sa razmišljanjem o njemu strvoriti ljubav radi Allaha između muža i žene i tako će zauzvrat njihovu djecu učiniti korisnim članovima Džemata. Huzur je rekao da Ahmadi muslimani trebaju uložiti krajnje napore u ovom pogledu. Obećani Mesija a.s. je uložio velike napore da ovo unapređuje. Zaista je svrha njegovog dolaska bila da Kur’anu dadne najviši položaj. Čast Kur’ana ne treba biti ograničena na to da bude umotan u lijep materijal, stavljen na lijepu policu ili u kutiju, kao kod neahmadi muslimana. Stvarna ljubav prema Kur’anu je da učinimo cjelovit napor da se pokoravamo njegovim naredbama, da izbjegavamo ono što Kur’an zabranjuje i da uposlimo cijelu svoju mogućnost i sposobnost da ispunimo ono što on naređuje. Njegovo učenje treba biti obavljeno sa strahom od Boga. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. u svojim knjigama mnogo pisao o značaju Kur’ana, govorio o tome na skupovima i objasnio očekivanja koje ima od onih koji su ušli u zavjet bai’ata. Mi trebamo nastojati i učiti Kur’ana sa prijevodom. Prijevod Kur’ana treba biti spomenut djeci i objašnjen kratki opis iz toga da u njima usadi želju i revnost. Obećani Mesija a.s. je rekao da je važno učiti i razumjeti prijevod Kur’ana i namaza, međutim rekao je: ‘Mi sigurno ne dozvoljavamo da se uči samo prijevod Kur’ana. Ovo nijeće čuda Kur’ana. Onaj ko to predlaže želi da Kur’an ne ostane u svijetu.’ Huzur je rekao da je zaista veliko čudo Kur’ana da njegov tekst ostaje netaknut do ovog vremena kao što je Božije obećanje: Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati. (15:10)   Čak se najveći protivnici islama slažu da je on sačuvan u svojoj originalnoj formi. Ako se oslanjamo samo na prijevod, oni su tako različiti! Kad naš prijevod bude predstavljen svijetu oni kažu da je drugačiji od prijevoda drugih koji nisu ispravno preveli Kur’an. Jedan svećenik iz Amerike koji je istaknut klevetnik islama nabavio je razne prijevode Kur’ana kao i Arapski tekst i iznio prigovore o onome šta Kur’ana kaže. Kad smo mu mi poslali naš komentar Kur’ana on nije odgovorio i poslije mnogo gonjenja rekao je da su prijevode na koje se on pozivao bili također napravljeni od muslimana. Krepošću Obećanog Mesije a.s. mi smo u našim prijevodima bliže arapskom tekstu Kur’ana. Huzur je uzgredno dodao da je jedan od naših klevetnika rekao ako je Obećani Mesija a.s. bio poslanik zašto je tražio od svog Džemata da slijede Imama Abu Hanifu. Huzur je rekao da Obećani Mesija a.s. sigurno nigdje nije rekao da trebamo slijediti Imama abu Hanifu ali je pozivajući se na Časni Kur’an jedanput na skupu Obećanog Mesije a.s. spomenuto da je prema Hanafi vjerovanju neophodno samo čitanje prijevoda Kur’ana. Obećani Mesija a.s. je odgovorio: ‘Ako je ovo bilo vjerovanje ovog velikog Imama to je bila njegova greška.’ Huzur je rekao da je Allah poslao Obećanog Mesiju a.s. kao glavni povod stvarnog čuvanja Kur’ana u ovo doba i na brojnim mjestima je savjetovao svoj Džemat da razumiju Kur’an i vole ga. On je rekao: ‘Časni Kur’an je zakon nebesa i izvor je spasa.’ Huzur je rekao da također vidimo u terminima svjetskih zakona da nisu ni od kakve koristi ukoliko nisu provedeni i ako ih se ne držimo. Prema tome, ne može se postići spas tek učenjem Kurana bez njegoovg prakticiranja i osoba ne može biti promaoc njegovih blagoslova i milosti. Zato je izuzetno važno razumjeti i prakticirati učenja Kur’ana. Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘Zapamtite, Časni Kur’an je glavno vrelo stvarnih blagolsova i izvor spasa. Oni koji ne postupaju po Kur’anu, to je njihov vlastiti propust. Jedna grupa među onima koji ne prakticiraju po njemu je ona koja nema vjere u njega; oni ne smatraju da je to Božija Riječ. Ovi ljudi ostaju vrlo daleko. Međutim, kako je za žalenje i začuđujuće ako oni koji vjeruju da je to Božija Riječ i ljekovita formula spasa, ne prakticiraju ga. Mnogi među njima nisu ga proučili čak cijeli svoj život. Tako, ovaj primjer ljudi koji su nemarni i bezbrižni o Božijoj Riječi je kao primjer osobe koja zna da je neki izvor izuzetno čist, sladak i svjež i da je njegova voda eliksir i liječi mnoge bolesti, i zasigurno zna o ovome pa ipak, uprkos ovog znanja i uprkos što je žedan i upleten u mnogim (duhovnim) bolestima ne ide blizu njega. Kako je nesretno i nerazborito od njega! On treba piti od ovog izvora i nakon što se napije od njegove ukusne i izlječive vode da ga cijeni. Pa ipak, uprkos što je upoznat o ovome on je udaljen od toga kao osoba koja nezna.’ Huzur je molio Allaha da nas kroz ove dirljive riječi Obećanog Mesije a.s. osposobi da prakticiramo učenja Kur’ana i da ga razumijemo. Samo onda ćemo ispunjavati dužnosti svog zavjeta bai’ata. Ovo učenje je naravno da izbjegavamo svaki porok koji Kur’an spominje i da učinimo krajnji napor da posvojimo svaku vrlinu koju on navodi. Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Časni Kur’an ne traži da čovjek jednostavno  nakon što napusti zlo, umišlja da je postigao izvanrednost. Umjesto toga, on želi da odredi čovjeka sa vrhunskim izvanrednostima i visokim moralom i da njegovi postupci i djela uključuju saosjećanje i brigu za ljude. Posljedice toga će biti da će Uzvišeni Allah biti zadovoljan s njim.’ Huzur je rekao ako vjernik istinski voli Kur’an on nastoji da lično postigne takav standard i također će nastojati i uputiti svoju djecu tome. Nema nikakve vrsnoće u izbjegavanju zla i naš cilj ne treba biti takav. Mi trebamo svoje ciljeve držati visoko. Napor da posvojimo svaku vrlinu spomenutu u Kur’anu stvorit će čisto društvo koje islam želi utemeljiti i također će ušutkati one koji dan i noć podižu prigovore na islam. Ovdje su dvije žene glasovite u tome da u svojim predavanjima podižu prigovore protiv islamskih zakona. Kroz napore Khudam-ul-Ahmadija VB održana je debata s njima na UCL (Univerzitetskom koledžu London). Debata je bila organizovana od strane univerziteta. Ove dvije gospođe su, pošto je to njihov način, na debati iznijele neumjerene prigovore protiv islama. Dvojica naših omladinaca, jedan student na islamskom fakultetu Džamija koji je pakistanskog porijekla a drugi je primio Ahmadijat Engleskog porijekla, odgovorili su im na pozotivan i razuman način u svjetlu učenja Časnog Kur’ana, koje je istinsko učenje islama. Uvidjeli smo da ih je ovo ostavilo ozlojeđenim i čak su njihove pristaše izrazili žaljenje na njihove pretjerane prigovore. Tako su učenja islama pobijedila kroz mlade Ahmadi muslimane. Mi trebamo nastojati i razumjeti učenja Kur’ana i islama. To će naše domove učiniti rajskim i osposobiti nas da ispunimo svoje dužnosti prenošenja poruke u društvu. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Časni Kur’an treba učiti s brigom, koncentracijom i interesom. Hadis navodi da ima mnogih koji uče Časni Kur’an a koje Kur’an proklinje. Časni Kur’an proklinje osobu koja uči Kur’an ali ne prakticira ga. Kad naiđemo na ajete koji pokazuju blagoslove, dok učimo Kur’an trebamo tražiti blagoslov od uzvišenog Allaha u to vrijeme. Gdje je spomenuta kazna na narod, treba uputiti usrdnu molbu Allahu za Njegovo utočište od Njegove kazne i to treba učiti s brigom i koncentracijom i treba postupati po tome.’ Huzur je također pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji spominju one koji kažu da je teško razumjeti Časni Kur’an. Obećani Mesija a.s. je objasnio da je način na koji je Kur’an razjasnio pitanja vjere bez premca u svojoj rječitosti i njegova zdrava zaključivanja utječu na srca. Njegova rječitost je tako snažna da su to razumjeli nomadi Arabije koji su bili potpuno nepismeni. Kako da ga ljudi sadašnjeg doba ne mogu razumjeti? Huzur je rekao da je Božija nakonost prema nama da je poslao Obećanog Mesiju a.s. koji nam je ne samo objasnio očite naredbe nego nam je također otkrio dublje istine i pronicljivosti Kur’ana i tako nam dao dobrotovrnost spomenutu u ajetu:   i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili… (62:4) Mi trebamo nastojati i nakupiti dragocjenosti koje nam je dao Obećani Mesija a.s. Huzur je rekao da ima mnogo vrlo dobrih učača Časnog Kur’ana izvan našeg Džemata koji su glasoviti ali ima također onih među njima koji čak ne znaju značenja Kur’ana kao u slučaju nekih religijskih vođa. Ovo je razlog zašto je među njima za dugo vremena postojala teorija stavljanja van snage (nekih ajeta). Čak i sada oni ne razumiju određene ajete uključujući one o smrti Isaa (Isusa) a.s. Hadis prenosi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da će doći vrijeme kad će biti učača Kur’ana koji će se hvalisati da nema većeg učača od njih i da nema većeg učenjaka od njih. On je pitao svoje ashabe da li nalaze bilo šta dobro u ovome. Oni su odgovorili da ne nalaze. Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ovi ljudi će biti od vas i iz ovog ummeta, ali oni će biti gorivo vatre Džehennema.’ Huzur je rekao da je postizanje Božije blizine i izbjegavanja Njegove srdžbe kako opominjući hadis  prikazuje, u razumijevanju učenja Kur’ana s poniznošću i da ga volimo umjesto da od toga pravimo izvor zarade. Obećani Mesija a.s. je napisao u svojoj knjizi Kašti Nuh (Nuhova lađa): ‘Budite oprezni cijelo vrijeme i nemojte poduzeti ni jedan korak protivno Božijem učenju i uputi Kur’ana. Ja vam uistinu kažem ako bilo ko izigra i najmanju od 700 naredbi Kur’ana, zatvara prema sebi vrata spasa. Putevi istinskog i savršenog spasa su otvorena Kur’anom i sve ostalo je razmišljanje o njemu. Zato proučavajte Kur’an s brigom i držite ga vrlo dragim s ljubavlju kakvu nemate za bilo šta drugo. Kao što mi je Allah rekao: ‘Svaka vrsta dobrote nalazi se u Kur’anu.’ Ovo je cijela istina. Oni ljudi, koji vole bilo šta drugo više od njega bit će za žaljenje. Glavno vrelo sveg vašeg napretka i spasa je u Časnom Kur’anu. Ne postoji ni jedna vaša vjerska potreba koja nije ispunjena Časnim Kur’anom. Na Sudnjem danu Kur’an će potvrditi ili negirati vašu vjeru. Nema ni jedne knjige pod kapom nebeskom osim Kur’ana koja vas može opskrbiti spasom. Allah je bio vrlo dobrotovran prema vama da vam je dao knjigu kao što je Kur’an. Ja vam uistinu kažem da je ova Knjiga, koja je vama kazivana, bila kazivana kršćanima oni ne bi propali. Da je ova ljepota upute koja je vama data bila data jevrejima umjesto Tevrata, neke od njihovih sekti ne bi poricali Sudnji dan. Onda cijenite ovu naklonost koja vam je data. To je vrlo skupocjena i vrijedna usluga; to je ogromno bogatstvo. Da Kur’an nije bio objavljen cijeli svijet bi postao kao prljava gomila čovječjeg tijela. Kur’an je knjiga u kontrastu s kojom sve druge upute ne  znače ništa.’ (Bit islama, tom I, str. 400-402; Kašti Nuh, Ruhani Khaza’in, tom 9, str. 26-27) Obećani Mesija a.s. je napisao da je važno da ne potcjenjujemo Časni Kur’an i da zadržavamo njegovu odličnost iznad hadisa i drugih djela. On je rekao da sada nema ni jednog drugog poslanika ili posrednika na Zemlji osim Časnog Poslanika s.a.v.s. i nikakve knjige osim Časnog Kur’ana. Prema tome, on je naredio da volimo Časnog Poslanika s.a.v.s. tako da postignemo spas. On je također rekao da trebamo zapamtiti da spas nije nešto što će biti pokazano poslije smrti; umjesto toga, istinski spas je ono što svoje svjetlo pokazuje u samom ovom životu. Spas je dat onome ko vjeruje da je Bog Istina i da je Časni Poslanik s.a.v.s. posrednik između Boga i ostatka stvaranja. Allah je želio za ovog cijenjenog Poslanika s.a.v.s. da ima vječni život i s ciljem da ovo omogući Bog je učinio da njegova dobrotvornost traje do Sudnjeg dana i na kraju je kroz njegovu dobrotvornost, ovom svijetu poslan Obećani Mesija. Njegov dolazak je bio neophodan za dovršavanje građevine islama. Za Muhammedovo upravljanje je bilo sigurno da ima Mesiju u duhovnom stilu Musaovog upravljanja i ajet: Uputi nas na Pravi put – na put onih kojima si dao blagodati…  (1:6-7) ukazuju na ovo. Huzur je molio Allaha da mi, naši potomci i naše buduće generacije do Sudnjeg dana – koji će prihvatiti Muhammedovog Mesiju – imamo istinsku ljubav prema Časnom Kur’anu i da prakticiramo njegova učenja, i da svakog momenta stičemo blagoslove njegove dobrotvornosti.