Kutak za djecu

Priče iz ranog islama – Jednaka pravda


U sljedećim danima pratite serijal “Priče iz ranog Islama”. Portal Ahmadija.ba će svakodnevno objavljivati priče koje se tiču ranog Islama a dio su publikacije “Priče iz ranog islama”. Ove priče opisuju početke Islama, opisuju događaje i velike ljude u Islamu.

 

JEDNAKA PRAVDA

Jednom je žena iz veoma ugledne kurejšijske porodice počinila krađu i suđeno joj je prema propisanoj kazni. Neki od ashaba Božijeg Poslanika s.a.v.s. bili su zabrinuti za to  da bi iznošenje kazne u javnost osramotilo porodicu krivca. Stoga su se brinuli o tome da bi se neko trebao zalagati kod Časnog Poslanika s.a.v.s. u korist žene i iznuditi njen oprost. Odlučili su tražiti od Usama bin Zaida, kojeg je volio Časni Poslanik s.a.v.s. da se zalaže u korist žene.

Usama je otišao kod Časnog Poslanika s.a.v.s. i tražio njegov prijedlog o onom što je zahtijevano od njega. Časni Poslanik s.a.v.s. bio je mnogo uznemiren. On je upozorio  Usamu: „Da li si ti došao da se zalažeš za smanjivanje propisane kazne?

Ljudi prije vas bili uništeni radi diskriminacije. Primjenjivali su punu kaznu zakona protiv siromašnih, a bogate su puštali na slobodu.

Tako mi Allaha, u čijim je rukama moj život, da je moja kćerka Fatima napravila uvredu, ja bih je striktno kaznio propisanim zakonom protiv nje.“

 

Pitanja:

 

  1. Kakva je bila optužnica protiv žene?
  2. Zašto su ashabi odlučili pristupiti Časnom Poslaniku s.a.v.s.?
  3. Ko je poslat Časnom Poslaniku s.a.v.s. da se zalaže za kaznu žene?
  4. Koji je bio Poslanikov odgovor kada mu je Usama rekao želju Kurejšija?