Kutak za djecu

Priče iz ranog islama – Tolerancija


U sljedećim danima pratite serijal “Priče iz ranog Islama”. Portal Ahmadija.ba će svakodnevno objavljivati priče koje se tiču ranog Islama a dio su publikacije “Priče iz ranog islama”. Ove priče opisuju početke Islama, opisuju događaje i velike ljude u Islamu.

TOLERANCIJA

Tokom Bitke na Badru mnoge Mekanlije su bile zarobljene. Svi su bili vezani konopcima, kako bi se spriječio njihov bijeg. Među zarobljenicima bio je Abbas, amidža Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je još uvijek bio nevjernik i borio se protiv muslimana. On je također bio vezan konopcima i nije udaljavan sa mjesta gdje je Časni Poslanik s.a.v.s. odmarao noću. Konopci su bili toliko stegnuti da su svi zarobljenici ječali od bola. Časni Poslanik s.a.v.s. čuo je Abasov jecaj i nije mogao zaspati. Ashabi su shvatili ovo i olabavili su čvorove Abbasa. Niti jedan jecaj nije više dolazio od njega. Časni Poslanik s.a.v.s. je poslao nekoga da se raspita kako više ne čuje Abasovo stenjanje. Rekao mu je da su čvorovi Abasa olabavljeni, kako njegovo stenjanje ne bi ometalo Poslanika s.a.v.s. Stoga je Časni Poslanik s.a.v.s rekao: „Sa svim zarobljenicima treba postupati jednako. Olabavite čvorove svima, ili stegnite čvorove kod Abasa kao što su bili ranije.“

Potom su ashabi olabavili konopce kod svih zarobljenika.

 

Pitanja:

  1. Ko je bio Abas?
  2. Zašto je zarobljen?
  3. Zašto su njegovi čvorovi bili olabavljeni?
  4. Kakva je bila Poslanikova reakcija na to?