Kutak za djecu

Priče iz ranog islama – Prehrana grupe


U sljedećim danima pratite serijal “Priče iz ranog Islama”. Portal Ahmadija.ba će svakodnevno objavljivati priče koje se tiču ranog Islama a dio su publikacije “Priče iz ranog islama”. Ove priče opisuju početke Islama, opisuju događaje i velike ljude u Islamu.

PREHRANA GRUPE

Abu-Hurejre r.a. bio je Poslanikov s.a.v.s. ashab, koji je kao i većina ostalih provodio većinu vremena u džamiji. Bili su poznati kao „Ashab-i-Suffa“, ashabi predvorja. Oni su uglavnom skupljali milostinju za one koji su oskudijevali u potrepštinama za život. Njihov primarni cilj je bio da provedu svoje vrijeme u društvu Poslanika s.a.v.s., da ga slušaju, posmatraju njegove dogovore sa ljudima i da prenesu ovo znanje drugima. Kako su teško zarađivali za život, bili su često gladni duže vrijeme.

Hazreti Abu-Hureirovo r.a. pravo ime je bilo Omair, ali kako je čuvao mačke i kako ih je mnogo volio, postao je poznat po imenu „Abu-Hureira“, što znači „Otac mačaka“.

Jedne prilike nije imao ništa da jede tri dana. Časni Poslanik s.a.v.s. posjetio ga je i primijetio njegovo stanje, i pitao ga da li je gladan. Hazreti Abu-Hureira r.a. je odgovorio: „Da, Allahov Poslaniče“. U to vrijeme nije bilo hrane u Poslnikovoj kući. Poslanik s.a.v.s. je tražio od hazreti Abu-Hureire r.a. da ide i pozove svoju braću u predvorje. Hazreti Abu-Hureira r.a. je bio ubijeđen, ako sve gladne odjednom pozove da dijele mlijeko sa njim, da će malo ostati njemu, ali nije bilo izbora, osim da ne posluša Časnog Poslanika s.a.v.s.

On je zato otišao u džamiju i pozvao ostale. Zajedno s njim bilo ih je sedam. Časni Poslanik s.a.v.s. je tražio od hazreti Abu-Hureira r.a. da naspe čašu mlijeka svakom od njih redom, što je i učinio. Poslanik s.a.v.s. ih je požurivao da popiju pune čaše. Kada su sve popili, u šolji je još uvijek bilo dovoljno mlijeka.

Časni Poslanik s.a.v.s. je potom rekao: „Abu-Hureira, ostali smo samo nas dvojica. Izvoli i napij se“.

Hazreti Abu-Hureira r.a. uzeo je šolju i počeo da pije mlijeko. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je požurivao da pije sve više, sve dok nije rekao da ne može više.

Onda je predao šolju Časnom Poslaniku s.a.v.s., koji je popio mlijeko što je preostalo i zahvalio Bogu za Njegovu milost.

 

Pitanja:

 

  1. Ko je bio hazreti Abu-Hureira r.a.? Zašto je nazvan ovako?
  2. Koje je bilo njegovo pravo ime?
  3. Koliko je ljudi došlo da pije mlijeko?
  4. Zašto se hazreti Abu-Hureira r.a. bojao da neće ostati dovoljno mlijeka za njega da pije?
  5. Ko su bili Ashabi-i-Suffa?