Kutak za djecu

Priče iz ranog islama – Dražesna nadoknada


U sljedećim danima pratite serijal “Priče iz ranog Islama”. Portal Ahmadija.ba će svakodnevno objavljivati priče koje se tiču ranog Islama a dio su publikacije “Priče iz ranog islama”. Ove priče opisuju početke Islama, opisuju događaje i velike ljude u Islamu.

DRAŽESNA NADOKNADA

 

U zadnjim danima svog života na ovom svijetu Časni Poslanik s.a.v.s. je mislio da je njegova misija završena i da se može mirno vratiti Bogu. Stoga je on pripremao ssvoje ashabe, nagovještavajući im na različite načine da je njegovo preseljenje blizu.

Jednog dana im je rekao: „Ukoliko čovijek pogriješi, bolje je da to ispravi u ovom životu, tako da ne bude pozvan da odgovara za to nakon smrti. Zato vam kažem da ukoliko sam ja pogriješio prema bilo kojem od vas, neka dođe, tako da mu se mogu odužiti, s obzirom da se ne želim podsjećati na svoje odgovornosti u životu nakon smrti“.

Prisutni su bili veoma dirnuti kad su čuli ovo. Njihove oči su bile ispunjene poštovanjem prema njemu i neki od njih su čak zaplakali. Sjetili su se svih njegovih ljubaznih dijela. Znali su da on nije nikada nikoga u svom životu povrijedio. Bila je potpuna tišina. Iznenada, začuo se glas sa strane. Čovjek je rekao: „Allahov Poslaniče, jednom kada si nas redao za bitku, tvoj lakat je udario moja leđa.“

Časni Poslanik se okrenuo leđima čovjeku i rekao: „Dođi i uzmi svoju osvetu“. Čovjek je prišao Poslaniku s.a.v.s. i rekao: „Allahov Poslaniče, postoji razlika. Moja leđa su bila gola kada ih je tvoj lakat zakačio, dok su sada tvoja leđa pokrivena“.

Časni Poslanik s.a.v.s. mu je rekao da podigne njegovu majicu sa leđa. Čovjek je podigao majicu sa Poslanikovih s.a.v.s. leđa i umjesto da ga udara, prišao je bliže i poljubio ga u leđa. „Šta je ovo“?, upitao je Časni Poslanik s.a.v.s.

Čovjek je odgovorio: “Tvoj lakat me jeste ogrebao. Ali ko bi se svetio tako ljubaznoj osobi kao što si ti. Ti si mi sada ponudio dobru priliku da pokažem svoju ljubav i posvećenost tebi“.

Ashabi koji su pohitali ovamo i bili veoma ljuti na njega sada su mu počeli zavidjeti.

 

Pitanja:

 

  1. Kakav je bio Poslanikov poziv ljudima?
  2. Zašto su ashabi došli da ga poslušaju?
  3. Zašto je ashab došao da se osveti?
  4. Zašto je čovjek poljubio leđa Časnog Poslanika s.a.v.s.?