Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Careva molba hazreti Omeru r.a.


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

 

Careva molba hazreti Omeru r.a.

Tokom hilafeta hazreti Omera r.a., bizantski car je imao strašnu glavobolju. Unatoč upornoj terapiji, njegovo se stanje nije popravljalo. Neko je predložio da napiše pismo hazreti Omeru r.a. u kojem bi opisao svoju situaciju i kako bi ga zamolio za Tabarak (nešto za blagoslov). On bi za njega dovio i poslao bi mu nešto što je blagoslovljeno. Dova bi sigurno učinila da ozdravi.

Car je poslao jednog glasnika hazreti Omeru r.a. Hazreti Omer r.a. je pomislio: ” Ovo su oholi ljudi. Nikad mi se ne bi obratili niti mi došli. Sada pošto je bolestan šalje mi svoga glasnika. Ne bih mu trebao poslati ništa što on ne bi smatrao dostojnim njegove ličnosti i što ne bi koristio. Trebalo bi to dakle biti nešto što bi prošlo i kao Tabarak i što bi mu slomilo oholost.” Najzad je hazreti Omer r.a. odlučio poslati mu svoju staru kapu. Ona ne samo da je bila već oštećena već je i od silne prljavštine bila pocrnila.

Kada je car vidio tu kapu, mnogo se naljutio i odbio ju je nositi. Ali Allah – tada mu je htio pokazati da će do blagoslova doći samo preko Časnog Poslanika s.a.v.s. Kada je glavobolja postala nepodnošljiva, on je poslao svoga slugu da mu donese kapu hazreti Omera r.a.  da je stavi na glavu. Kada ju je stavio na glavu, bolovi bi nestali.  Pošto je glavobolju imao svakih 8 do 10 dana, prešlo mu je u naviku da kad god bi sjeo za svoje prijestolje, nosio bi prljavu i staru kapu hazreti Omera r.a.

 

(Sire Rohani tom 2: strana 66 – 67)