Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Oslobađanje jednog ashaba od bizantskog cara


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

Oslobađanje jednog ashaba od bizantskog cara

 

Jedan ashab Časnog Poslanika s.a.v.s. bio je zarobljen od strane bizantskog cara. On je zapovijedio da mu se dadne da jede svinjsko meso.  Ashab je trpio glad i nije htio jesti svinjsko meso.

Iako islam dozvoljava jedenje svinjskog mesa u slučaju nužde, on je rekao: ” Ja sam jedan od ashaba, takvo nešto ne mogu učiniti.” Kada je nakon višednevnog gladovanja bio nadomak smrti, car je dopustio da mu donesu hljeba da jede. Pošto se malo oporavio, opet je naredio da mu serviraju svinjsko meso. Tako ashaba nije ostavljao ni da živi ni da umre.

Neko mu je ukazao na to da njegova glavobolja potiče zbog toga što tog muslimana drži zarobljenim. Jedino rješenje bilo je da zamoli hazreti Omera r.a. da za njega uči dovu i tabaruk. Kada mu je hazreti Omer r.a. poslao svoju kapu i pošto su mu zbog toga nestali bolovi, bio je tako oduševljen da je oslobodio i tog ashaba.

Pogledajte, s jedne strane car vrijeđa jednog muslimana, a s druge strane njega Allah dž.š  kažnjava bolovima. Jedna mu je osoba predložila da hazreti Omera r.a. zamoli za dove i tabarak. Time Allah oslobađa i jednog ashaba. I to je dokaz za istinitost  Časnog Poslanika s.a.v.s.

 

(Sire Rohani tom 2, strana 67)