Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Tvoje čišćenje je i moje čišćenje


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

 

Tvoje čišćenje je i moje čišćenje

Trenutno je bitno podnijeti bilo koju žrtvu koja je neophodna za opstanak islama i Ahmadija pokreta. Dok god svako od vas ne podnese te žrtve nećemo moći napredovati onako kako nam je propisano. Ne trebamo se oslanjati na ono što drugi žrtvuju, već moramo shvatiti da korist imamo samo onda kada mi nešto od sebe žrtvujemo. Ako si zadovoljan samo tuđim požrtvovanjem onda se na tebe odnosi primjer jednog  Pandita, koji  je sebi uzeo u obavezu da se svakog jutra čisti i pere. Jednog jutra spustio se ka rijeci koja je bila baš tada veoma hladna te se on nije usudio da se okupa. Podigao je jedan kamen i rekao: ” Tvoje čišćenje je i moje čišćenje!” i uronio ga u rijeku.  Na povratku je sreo jednog drugog Pandita koji ga je pitao kako se uspio okupati u tako hladnoj vodi. Ovaj mu je prepričao kako je učinio. Drugi Pandit mu se okrenu i reče: ” Tvoje čišćenje je i moje čišćenje!” i tako se vrati s njim nazad.

Ne trebate misliti da su požrtvovanost Sayyad Abdul Latifa i Abdur – Rahmana dovoljno za vas. Ako neko drugi klanja to ne znači da ste i vi obavili namaz. Ono što nam je otkriveno preko njih je bio njihov zadatak. Trebate pokušati sami svoje zadatke da ispunite. Neka nam Allah podari snage da podnesemo žrtve koje su od koristi za islam danas i da doživimo napredak i dan kada islam opet povrati svoju slavu.

 

(Hutbae – e – Mahmud, tom 6, strana 243, Alfazal, 24.juni, 1919. godina)