Ahmadijat

Mudrosti za razmišljanje – Prepoznavanje iskrenosti


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

Prepoznavanje iskrenosti

Govori se da je jedna žena imala kćerku koja se zvala Mehti. Ta kćerka se veoma razboljela. Žena je  dovila Bogu: ” O Bože, neka ja umrem, a moja kćerka neka živi. Kada Azrail dođe po njenu dušu, neka uzme moju.”

Ta žena je također imala i jednu kravu. Jedne noći se krava odvezala i uletila u dvorište ispred kuće. Krava je tamo zarila glavu u vrč da bi nešto pojela. Vrat tog vrča bio je uzak te se krava zaglavila. Od straha krava je skakutala po dvorištu pokušavajući da izvuče glavu iz vrča. Kada je to čula ova žena, izašla je u dvorište. Neobičan prizor ju je ponukao da pomisli da je ta krava ustvari Azrail  koji je došao da uzme dušu njenoj kćeri.

Od straha je počela glasno da viče: ” O Azraile, ja nisam Mehtiina majka već samo jadna sluškinja u ovoj kući.

Tako je isto i sa ljudima koji uče Darud i ustvari mole da Allah sljedbenicima Časnog Poslanika s.a.w.s. uvijek daje prilike da se žrtvuju, isto kao što je i hazreti Ibrahim a.s. bio u prilici da žrtvuje svoga sina Ismaila a.s. Ali kada je vrijeme da žrtvuju onda kažu kao i ova žena: ” Ja nisam Mehtiina majka već samo jadna sluškinja u ovoj kući.”

To je ono čemu nas uči Kurban Bajram. Tako da je Kurban Bajram tumačenje Daruda.

(Hutbae – Mahmud, tom 2, strana 248, Alfazal 7. oktober, 1951. godina)