Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Gnusanje Časnog Poslanika s.a.v.s nad djelom Halida bin Velida


 

Gnusanje Časnog Poslanika s.a.v.s nad djelom Halida bin Velida

Jednom je Časni Poslanik s.a.v.s. nakon osvojenja Mekke poslao hazreti Halida bin Velida plemenu Banu Jasima. U to vrijeme su nevjernici muslimane zvali Saabi kako danas nas nazivaju  Mirsai ili Kadijani. To je greška neukih koju s vremena na vrijeme počine i učeni. Ako su nekome roditelji dali ime Abdul Rehman neće postati Abdul Šejtan (đavo) ako ga tako zovu niti je to način kako se odnose civilizovani ljudi. Također ako se neko izjašnjava kao hanefija, sunit ili šija tako mu se trebamo i obraćati. Ali isto kako su nas zvali Mirsai ili Kadijani ili kako su Sikhi svakog člana naše zajednice znali zvati Maulwi ( pa iako ta osoba ne govori ni riječ arapskog) tako su i sljedbenike Časnog Poslanika s.a.v.s. zvali Saabima. Pošto je to bilo ime pod kojim su bili poznati muslimani u narodu, Banu Jasima su kada je stigao hazreti Halid bin Velid i kada ih je pozvao u islam, rekli: ” Sabana i mi postajemo Saabi!” umjesto da kažu da će preći na islam. Hazreti Halid bin Velid se nije brinuo o značenju riječi već ih je napao, neke ubio, a neke zarobio. Kada je Časni Poslanik s.a.v.s. čuo za to, podigao je svoje ruke ka nebu i rekao: ” Iskazujem svoje gnusanje/ mržnju prema onome što je učinio Halid!” ponovivši to dvaput.

 

(Bahari)