Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Ako vas udare po jednom obrazu


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

Ako vas udare po jednom obrazu…


Zato što je Allah – tala svakom čovjeku dao drugačije karakteristike tako mora da za svakog postoji drugačiji način kako da se s nečim nosi. I Allah – tala je predložio jedan način koji nije težak. Bog je shodno prirodi čovjeka spustio jedno učenje i nije predložio put koji nije prohodan kako to stoji u Bibliji: Ako vas udare po jednom obrazu, okrenite im drugi. Na prvi pogled to izgleda kao dobro učenje, ali niko se toga ne može pridržavati.

Iz Egipta se prenosi jedan vic. Jedan kršćanski misionar je prije nekoliko godina došao u Egipat. Tamo je držao govore i njegov utjecaj je rastao. Tamo je bio jedan staromodni musliman koji bi uvijek prolazio onuda gdje je ovaj držao govore, objašnjavajući nešto, a prilikom čega su muslimani mirno slušali. Pomislio bi da bi mu jedan Maulwi sigurno odgovorio, ali sam nije na to pomišljao da odgovara na pitanja tog misionara jer nije bio dovoljno obrazovan, iako je kuhao iznutra. Jednog dana Allah – tala je u njemu probudio hrabrost i kada je svećenik opet pokušao nešto da objasni, ovaj mu je prišao i ošamario ga.  Svećenik je pomislio ako mu ne uzvrati da će ovaj nastaviti da ga tuče, ali stari musliman mu reče: ” Ja sam slijedio učenje svoje vjere, sada ti slijedi učenje svoje. Prema tvome učenju trebao bi mi sada okrenuti i drugi obraz da te ošamarim. Očekivao sam da ćeš slijediti učenje svoje vjere i da ćeš mi okrenuti i drugi obraz, ali ti si krenuo da mi uzvratiš. Ako je vaše učenje tako teško za slijediti, što nam ga onda predstavljaš?”  Svećenik je bio tako ljutit da je malo odahnuo te ga je šakom udario u lice i rekao:”  Sada ću prvo slijediti učenje Časnog Kur’ana. Ako budem slijedio učenje svoje vjere ti ćeš me i dalje udarati!” Čovjek mu je na to odgovorio: “U našem učenju ne postoji ništa se ne može slijediti. Ako se neko prema tebi loše odnosi trebaš mu oprostiti ako si ubijeđen da će ga to popraviti.Ali ako misliš da će ga to dalje odvraćati od Pravog puta i da bi nastavio sa svojim ružnim ponašanjem, onda si slobodan da ga kazniš ili da se osvetiš.”

 

(Sire Ruhani, tom 1, strane 196 – 197)