Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Alkohol pomućuje pamet


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

 

Alkohol pomućuje pamet

Ovosvjetski alkohol pomućuje pamet, vodi zdravstvenim problemima, čini ovisnim, počinje se govoriti besmisleno i misli se prljaju. Iako alkohol ima neke koristi zbog njegovih posljedica ga je Allah – tala zabranio kako bi ljudima očuvao 50 – 60 godišnji vijek života. Zašto je onda vino na onom svijetu dozvoljeno i da li ću nakon njegovog uživanja zaboraviti za svoje dove? Vidio sam da je Allah – tala za to rekao: (Al – Saffat: 48) U njemu ( piću)  neće biti opijenosti, niti će od njega razum izgubiti. ( Neće tijelo osjetiti štetu od njega).  To su tri najveće štete koje nastaju konzumiranjem alkohola danas. U džennetu koji je Allah stvorio zbog alkohola se neće trpjeti nikakve štete niti posljedice.

Riječ Nasat koja je ovdje upotrijebljena izvorno na arapskom jeziku znači:  Nestajanje bilo koje sposobnosti da se razmišlja. I to se može primjetiti kod svakog alkoholičara.  I sam sam imao jedno  iskustvo sa jednim alkoholičarom:

Danas iz sigurnosnih razloga putujem 2. klasom, ali ovo mi se desilo prije kada sam putovao 3. klasom.  Tog dana je 3. klasa bila posve pretrpana, pa sam doplatio za kartu u 2. klasi, ali i tamo je bilo puno, gotovo da nije ni tamo bilo više mjesta.  Tamo je na veoma malom prostoru sjedilo oko 20 – ak ljudi. Tamo sam ušao i jedan gospodin je odmah ustao obrativši se drugima:” Zar vas nije sramota, da vi sjedite, a da on stoji, napravite mjesta kako bi i on sjeo!” Pomislio sam da iako ja njega ne poznajem, možda on zna mene. Na njegovo insistiranje ljudi su napravili mjesta pa sam i ja sjeo. Pošto sam sjeo, on me je upitao: ” Šta biste htjeli da vam donesem da prezalogajite?” Ja sam rekao: ” Sad ionako nije vrijeme za jelo, a ja sam na putu za Lahore i tamo je moja rodbina. Tamo ću jesti.” On me je i dalje pitao šta želim jesti uprkos mom ponovljenom odbijanju, on je i dalje insistirao. Uplašio sam se i zapitao u šta sam se to uvalio. Pošto prije toga nisam vidio ni jednog alkoholičara  nisam znao da nije bio baš pri pameti. Ubrzo nakon toga u odjel je došao jedan Sikh i ovaj je opet ustao rekavši: ” Jedan skromni čovjek ovdje dođe, a vi mu ne napravite mjesta.”  To je rekao takvim tonom da su se ljudi pomakli i napravili i njemu mjesta da sjedne. Kad je i on sjeo, otišao je i do njega upitavši ga: ” Sardar Sahib, šta biste htjeli prezalogajiti?” Ja sam pomislio da je taj čovjek lud.   Poslije toga je ušao još jedan čovjek.  Na to se obratio Sikhu, kojem je do maloprije osigurao mjesto i rekao mu : ” Zar Vas nije sram, Vi sjedite i ne pravite mjesto ovom čovjeku!” Upitao sam putnika do sebe šta je tom čovjeku, a on mi je rekao da je on previše popio.  Na to sam brzo izašao na sljedećoj stanici i zahvalio se Bogu što me taj alkoholičar nije napao.  Na ovom primjeru vidite da alkohol posve pomućuje pamet.

 

(Sire Ruhani, tom 1, strane 242 – 244)