Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Grofe Tolstoje ustani i udari princa


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

 

 

Grofe Tolstoje ustani i udari princa


Tolstoj je bio poznati ruski pisac i pored Marxa, Lenjina i dr. bio je jedan od najznačajnih ličnosti koje su širile boljševizam. Još uvijek postoje prevodi njegovih djela na mnoge svjetske jezike.  Jedan od njegovih predaka je za vrijeme cara Petra bio jedan od njegovih stražara.  Jednom se kralj htio povući kako bi razmišljao. Tolstoju je naredio da nikoga ne pušta da uđe jer  nije htio da ga ometaju dok razmišlja. Kada bi neko došao bilo bi mu teško smišljati planove. Nakon što je Tolstoju izdao naredbu, povukao se u svoju sobu. Nažalost jedan je princ stigao i insistirao je da uđe.  Tolstoj je raširio svoje ruke i povikao da po kraljevoj naredbi niko ne smije ući u tu sobu. U to doba se u Rusiji nisu bili uspostavili zakoni te su gospoda i imućni i članovi kraljevske porodice uživali poseban tretman. Prema tome princ nije smio biti spriječen da se kao i drugi imućni i utjecajni kreće po palači gdje mu je volja. Princ je zastao i upitao stražara: ” Znaš li ti uopće ko sam ja?” ” Naravno da znam ko ste!” ” Onda bi trebao znati da ovdje mogu ući kada poželim i da me niko u tome ne može spriječiti!” rekao mu je princ. Stražar je potvrdno klimnuo glavom. Tada je princ ponovo krenuo da uđe, ali opet je zaustavljen riječima:” Po strogoj naredbi cara, niko danas ne smije ući u ovu sobu!” Princ se naljutio, izvadio bič i počeo da njime udara stražara. Nakon izvjesnog vremena prestao ga je udarati mislivši da se ovaj dozvao pameti te je opet krenuo da uđe ali ponovo je zaustavljen. Ovaj put ga je Tolstoj preklinjao da ne ulazi i opet se pozvao na carevu naredbu.  Princ je ponovo počeo da ga udara. Tolstoj je ta poniženja trpio spuštene glave. Ali i ovaj put ga je spriječio pri pokušaju da uđe u sobu. Slučajno je car još kad je prvi put princ udario Tolstoja čuo glasne zvukove, krenuo je ka prozoru i ugledao taj prizor kako ovaj njega udara. Pri trećem putu on povika: ” Tolstoje uđi!” Tolstoj uđe, a za njim ljutiti princ koji je odmah rekao: “Danas me je tvoj stražar užasno povrijedio!” “Zašto?” upita car,”Šta se desilo?”  ” Htio sam da uđem, ali me je Tolstoj u tome spriječio!” rekao je princ. Car se pravio da ništa ne zna i upita Tolstoja: ” Zašto si spriječio princa da uđe k meni?” A ovaj mu odgovori: “Bila je Vaša naredba da nikoga ne pustim da uđe!” Car se obratio princu i upitao ga: “Da li ti je rekao da je moja naredba da nikoga ne pušta da uđe?” ” Da, ali ni jedan stražar ne smije spriječavati princa.” ” Znam, ali car ima na to pravo! Ti kao princ si pokušao da zanemariš zakon, a on kao stražar poštovao ga je.Iako si znao da je to moja naredba, udarao si ga. Tvoja je kazna sada da te on izudara isto onako kako si ti njega!” odgovorio je car i obratio se opet Tolstoju, ” Tolstoje ustani i udari princa.” Princ se pozivao na ruski zakon prema kome nijedan vojnik ne smije biti udaren od strane jednog običnog građanina. Car je opet rekao: ” Kapetane Tolstoje, ja ti kažem, udari princa!” Ovaj podiže bič kako bi ga udario, a princ se javi:” Ja sam general ruske vojske i mene ne smije niko udarati ko nije general.” Kralj reče:” Generale Tolstoje, naređujem Vam da udarite princa!” Princ se opet pozva na ruski zakon citirajući: ” Jednog prijestolonasljednika ne smije udarati obični građanin.” Na to mu kralj reče: “Grofe Tolstoje, ustani i udari princa!”

Tako je običnog stražara uzdigao do titule grofa i pustio ga da kazni princa.

 

(Sire Ruhani, tom 2, strane 44 – 46)