Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Kako je hazreti imam Hasan r.a. oslobodio jednog roba


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

Kako je hazreti imam Hasan r.a. oslobodio jednog roba

 

 

Vjernici bi se trebali stiditi i naučiti da opraštaju. To se objašnjava tako što se navede na pitanje: zar ne želite da vama Allah – tala oprosti vaše grijehe? Ako hoćete da se vama oproste grijesi, onda morate vi, o vjernici, oprostiti vašoj braći.  Ako vi oprostite svojoj braći grijehe učinjene prema vama, onda će se i vama Allah smilovati.

Jedan put mira je i da se drugim ljudima čini dobro. U Časnom Kur’anu shodno tome se kaže: ( Al – Imran: 135) Vjernici su oni koji potiskuju ljutnju i opraštaju ljudima; a Allah voli one koji su dobročinitelji; a dalje se kaže (An – Nahl: 91) Zaista, Allah naređuje pravednost, i dobročinstvo, i da dajete kao (što dajete) bližnjima svojim.

Ispričat ću jednu priču koju sam čuo od Obećanog Mesije i koju sam još na par mjesta i pročitao. Jednom prilikom je hazreti imam Hasan r.a. poslao jednog od svojih sluga da donese neko posuđe. Slučajno ga je podigao nesmotreno i jedna se zdjela razbila. Bila je to jedna skupa zdjela. Hazreti imam Hasan r.a. se naljutio. Sluga je proučio ajet: Wall kasimienal ghaisa. Vjernicima je naređeno da potiskuju svoju ljutnju. Hazreti imam Hasan r.a. reče:” Svoju sam ljutnju potisnuo.” Sluga je proučio drugi dio ajeta: “Wall afiena aninnaase.  I njima je naređeno da oproste drugima.

 

Dobio je odgovor: “Opraštam ti!” Na to je učio dalje: Wallahu Juhibbulmuhsenin. Allah voli one koji su dobročinitelji. ” Idi, od danas si slobodan čovjek!” bio je odgovor hazreti imama Hasana r.a.

 

(Sire Ruhani, tom 1, strane 157 – 158)