Kutak za djecu

Mudrosti za razmišljanje – Zašto Dial Singh nije prihvatio islam


Hazreti Halifa – tul – Masih II Mirza Bašir – du – Din – Mahmood Ahmad posjedovao je mnogo znanja na mnogim poljima da je to znalo iznenaditi i stručnjake. Često bi znao na veoma lijep i uvjerljiv način u svojim govorima ispričati one historijske anegdote koje su bile korisne i poučne.
Svrha prenošenja tih priča jeste da se baci svijetlo na moral, duhovnost i praksu ljudskog života.Selekciju tih priča pod naslovom “Sošne ki baten” koja je namijenja Ahmadi muslimanima i dijelom Ahmadi omladini i djeci predstavio je Madžlis Khuddam – ul – Ahmadiya Njemačke. Ova knjiga je potrebna svakoj Ahmadi porodici i roditelji bi se trebali pobrinuti za to da je njihova djeca pročitaju i zapamte kako bi postala dio njihovih života.

Zašto Dial Singh nije prihvatio islam

 

Ako se nekad desi da se nađeš u takvoj situaciji da je tvoja vjera ugrožena time što pokušavaš drugog savjetovati u pitanjima vjere, zaštiti svoju vjeru i pusti drugome njegovu!

O osnivaču Dial Sing College se govori da je bio veoma blizu prihvatanja islama, ali onaj koji je činio Tabligh kratko se nije držao gore spomenutog ajeta i zato se Dial Singh udaljio od islama. Sardar Dial Singh Sahib mrzio je vjerovanje Sikha. Od jednog Maulwija je saznao za islam.  Kada je pobliže proučavao učenje islama, bio je oduševljen. U svojim govorima je počeo veličati učenja islama i govoriti kako će prihvatiti islam.  Imao je čudnog prijatelja Hindusa. Rekao bi mu:” Zubi kojima jede slon nisu oni koje pokazuje. Muslimani samo govore da je islam divna vjera, ali niko se ne pridržava njegovog učenja. Ako mi ne vjerujete, pred Maulwija koji vas poziva i savjetuje u vezi islama stavite 100 rupija i pozovite ga jednom da ode s Vama na piće i vidjet ćemo da li pije alkohol ili ne.” Dial Singh je pristao i kada je idućeg dana Maulwi došao rekao mu je: “Pogledajte toliko sam stvari učinio koje ste htjeli. Učinite i Vi jednom šta ja kažem. Ionako ću uskoro postati musliman. Poslije toga neću ni dotaći alkohol. Samo još danas popijte malo sa mnom.”Na to je Maulwi uzeo onih 100 rupija i ispio čašu sa alkoholom. To je toliko ostavilo dojam na Dial Singha da je pristupio Barahmo Samaju i podario im sav svoj imetak. To je proizašlo iz toga što se Maulwi nije držao ajeta: ( Al – Maida: 106) Onaj koji je zalutao ne može vas oštetiti kada ste ispravno upućeni.

Kada se radi o Pravom putu, a svijestan si da bi lahko mogao sa njega skrenuti, trebaš pokušati biti čvrst i ostati pri istini i ne brinuti se o tome da li će neko poći Pravim putem ili ne.

 

(Sire Ruhani, tom 1, strane 153 – 154)