Hutbe 2012.

Hutbe 2012 – Istinska hvala pripada Allahu


Hutba, 20. juli 2012.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahullah talahbi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske   zajednice.

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

 

VideoAudioTekst

Hazreti Halifatul Mesih je dao izlaganje o izrazu ‘Alhamdolillah’ (‘Sva hvala pripada Allahu’) Huzur je rekao kad vidimo ili spomenemo Božije blagoslove i naklonosti općenito većina nas izgovaramo termin ‘Alhamdolillah’ bilo da razmijemo ili ne dublje razumijevanje njegovog značenja. Kaže se da je, čak i ako je formalno, tome razlog što muslimansko okruženje razvija svijest o tome. Oni koji imaju malo vjerskog znanja također su svjesni da se ove riječi također trebaju reći jer ukazuju na hvalu Allahu. Ahmadi musliman uvijek izgovara riječi ‘Alhamdolillah’ u svakoj prilici sreće i Božijeg blagoslova, bilo da je to lični ili zajednički blagoslov. Ove riječi uvećavaju blagoslov kad su izgovorene s razumijevanjem njihovog duha. Ahmadi muslimani su sretni da su prepoznali i prihvatili Imama ovog doba i Mesiju i Mehdija. Zbog ovog vjerovanja, ako se usredsrede, oni nemaju teškoće u razumijevanju duha riječi ‘Alhamdolillah’ i drugih kur’anskih termina, zato što nas je Obećani Mesija a.s., nakon što je primio znanje od Boga, poučio. On je objasnio razna značenja riječi ‘Alhamdolillah’. U jednom kratkom objašnjenju on je napisao: ‘Hamd’ je hvala koja se daje u cijenjenju pohvalnog postupka onoga ko je vrijedan hvale; to također znači pohvala nekoga ko je učinio uslugu po vlastitoj volji i prema vlastitom izboru. Istinska stvarnost riječi ‘Hamd’ pripada samo Biću Koje je izvor sve milosti i svjetla, i s namjerom pokazuje dobrotvornost a ne u neznanju ili pod prinudom. Sve ovo se nalazi samo kod Allaha, Sveznajućeg, Koji sve vidi. Zaista je On isitnski Dobročinitelj i od Njega potječu sve koristi od početka do kraja, i za Njega je sve veličanje, na ovom svijetu i na Ahiretu, i sva hvala koja je data drugima vraća se Njemu.’ (Komentar Časnog Kur’ana, tom I, str. 71-72) Ovo je definicija riječi ‘Hamd’ i kad se ‘Alhamdolillah’ izgovara u ovom duhu, samo onda je istinsko. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će govoriti pozivajući se na naprijed spomenuti isječak i na stvari koje skreću pažnju na to. Jer, prvo, ‘Hamd’ je pohvala nekoga ko je zaslužuje a ko je drugi nego Allah istinski vrijedan hvale? Sva hvala pripada Bogu jer je samo On najvredniji hvale. Božiji blagoslovi više potiču iz Njegove volje a manje odlikom postupka osobe. On daje iz Svoje odlike Rahmanijjata (odlike da je Milostiv), On daje na uvećan način i On također osposobljava osobu iz Svog Rahimijjata (odlike samilosti) da čini dobro i onda proizvodi dobre rezultate. ‘Hamd’ pripada Onome Koji u skladu sa Svojom voljom daje naklonost, a ko drugi do Allah daje naklonost na ovaj način? Tako je Njegova milost ogromna. Kad se Božija obećanja povezuju s Njegovim izborom, blagoslov koji proističe je izvan shvatanja čovjeka. U ovo doba takvi blagoslovi su sa Džematom Obećanog Mesije a.s. Vrijedan izraza ‘Hamd’ je Onaj od Koga dolaze sve koristi i zaista je to Božije Biće, Koji je Svjetlo nebesa i Zemlje. Prema tome, čovjek se samo treba okretati Njemu. Zaista, osoba koja istinski hvali Boga izlazi iz mraka i ulazi u svjetlo, i tako počinje novi slijed Božije milosti i blagoslova. Časni Kur’an kaže: Allah je prijatelj onih koji vjeruju; On ih izvodi iz tmine na svjetlo. (2:258)   Kome god bude iskazano prijateljstvo od Boga  on stiče novo shvatanje i pronicljivost o izrazu ‘Alhamdolillah’. Objašnjavajući uključeno pojmovno značenje riječi ‘Hamd’ Obećani Mesija a.s. također je rekao da je vrijedno zapamtiti da Božije naklonosti nisu nehotične ili da su iz prinude. Zapravo On posve dobro zna da udjeljuje blagoslove i rekao je ako je čovjek zahvalan blagoslovi će se uvećati,  ne samo na ovom svijetu nego također na Ahiretu. Obećani Mesija a.s. je također objasnio da bilo koja hvala upućena na druge također osobu odvodi Bogu, zasta nas treba odvesti Bogu. Istinski vjernik treba imati pronicljivost u ovaj predmet.  Bog je Gospodar sve moći, On je Stvaralac svega i svemu daje osobite odlike. Nijedna osoba i ništa drugo nema bilo kakav pojedinačni značaj ukoliko Allah ne dadne odlike koje koriste drugima. U svijetu postoji bezbroj stvari kojima je Bog dao odlike da budu korisne.  Svaka odlika je data Božijom voljom i kroz zakone prirode. Zato, kad nam niko i ništa drugo nije od koristi nego Bog, hvala i zahvalnost pripadaju jedino Njemu. Nama je, zaista naređeno da budemo zahvalni ljudima. Mi ćemo biti zahvalni ljudima sa znanjem da ih je Allah učinio povodom koristi za nas. Prema tome, to će u suštini biti zahvalnost Bogu, Gospodaru svih svjetova. S ovom sviješću osoba nikada neće smatrati bilo koga ili bilo šta drugog mimo Allaha svojim Gospodarom; ili smatrati da postiže bilo šta odlikom nekog drugog nego Allahovom. Dostojanstvo je istinskog vjernika kad je zahvalan za naklonosti ljudi da smatra da je Allah izvor svih naklonosti. Kad prima ljubazan tretman od nekoga on smatra Allaha jedinim povodom u tome da On u srce osobe stavlja misao da čini dobro. Ovo je stvrani ‘Hamd’ na koji je Obećani Mesija a.s. skrenuo pažnju. Milošću Uzvišenog Allaha većina ljudi Džemata se zauzimaju u izgovaranju ‘Hamd’ s ovom mišlju kao što i trebaju. Vjera je uvećana s istinskim ‘Hamd’. Kao Džemat, mi trebamo biti privučeni ‘Hamdu’ na svaki napredak. Isitnski ‘Hamd’ dovodi do revolucionarne promjene i spašava od nezamjetljivog širka (pripisivanja partnera  Bogu). On osobu čini istinski predanim klanjačem i skreće pažnju na to da posvoji ljudske vrijednosti. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je u zadnjoj hutbi spomenuo mladiće Džemata SAD i Kanade koji su vrlo aktivni, pogotovu u povezivanju izvan Džemata; povezivanju koje je donijelo dobre rezultate. Zbog njihovih širokih veza s obrazovanim ljudima hazreti Halifatul Mesih je imao priliku da se sretne s raznim ljudima u toku svog nedavnog putovanja. Mnogi su došli u našu misionarsku kuću radi susreta, uključujući važne ljude o kojima se mislilo da neće doći. Pojavila se prilika da govori sa onima koji kroje politiku i slične njima, i mladi Ahmadi muslimani su igrali ogromnu ulogu u tome da se ovo dogodi. Međutim, ovi mladi ljudi, bilo da su iz Džemata SAD ili Kanade, nikada ne trebaju smatrati bilo koju svjetksu vezu znakom svog uspjeha ili važnosti. Zaista, njima je od Boga data prilika da dostignu izvan i da dostave poruku islama baziranu na pravdi. Oni su organizovali da se hazreti Halifatul Mesih sretne s ovim ljudima i Allah je omogućio hazreti Halifatul Mesihu da im kaže o mudrim učenjima islama. Glavna stvar koju hazreti Halifatul Mesih želi da mladi ljudi svuda općenito rade – i kao što je upravo bilo tamo u SAD i Kanadi pogotovu – je da svoj uspjeh ne pripisuju sebi. Zapravo, trebaju zahvaliti Bogu da im je dao ove prilike. Mi ne trebamo izvlačiti lične koristi iz ovih veza, naš cilj je da svijet ima uputu. Ako oni prime našu poruku dobro je, ako ne, mi smo obavili svoju dužnost. Naš cilj je da spasimo svijet od nereda i uništenja. Put kojim svijet danas ide sigurno vodi uništenju. Ako bilo ko misli da je ovo uspješno povezivanje i veze zbog njihove lične sposobnosti ili da se napredak Džemata pouzdava u to, onda oni nisu u pravu; Božiji je izbor da nam On tako poklanja uspjeh za koji mi činimo krajnje beznačajan napor ali rezultati potiču iz Njegovih blagoslova. Uistinu, ovo  se događa samo s Božijom milošću. Mi nemamo šta postići od svjetskih ljudi. Izvještaje (iz SAD i Kanade) ste mogli pročitati u novinama Al-Fazl. Hazreti halifatul Mesih je imao priliku da se obrati članovima SAD Senata i Kongresa na Kapital Hillu. Naši protivnici su nastojali da ovoj prilici  donesu ozloglašenost ali njihovi napori nisu baš prihvaćeni. Njihovo mišljenje je bilo da Halifatul Mesih ide vladi SAD radi pomoći ili da, Bože sačuvaj, ide da kuje zavjeru protiv Pakistana. Da imaju ikakv osjećaj poštenja mogli su sami čuti (govor) da li je hazreti Halifatul Mesih otišao da daje ili da uzme. Naše oslanjanje je na Biće Allahovo, napredak Džemata je uz Božiju milost a ne uz pomoć bilo koje vlade. Što se tiče kovanja zavjere protiv Pakistana, mi volimo svoju domovinu više nego ovi ljudi, koji niti su igrali bilo kakvu ulogu u njegovom stvaranju niti u utemeljenju. Naprotiv, oni je vode uništenju. Što se tiče ‘uzimanja’, u toku posjete Halifatul Mesiha SAD 2008. godine, samo je jedan senator došao na prijem radi upute na pet minuta i otišao je prije nego je program počeo. On je pitao hazreti Halifatul Mesiha šta traži od njega. Hazreti Halifatul Mesih mu je rekao da nije došao da traži bilo šta. Nego da je, zapravo, bio tamo da im kaže koju vrstu politike trebaju posvojiti da utemelje mir. U nedavnom putovanju, značaj obraćanja u programu na Kapital Hillu nije bio veći za Halifatul Mesiha od brižnog razmišljanja da objasni aspekte islama vođama i obrazovanim ljudima okupljenim na jednom mjestu, s nadom da će možda razmisliti da poduzmu ispravne korake. Dan prije događaja na Kapital Hillu CNN je intervjuisao hazreti halifatul Mesiha i naveo kako je to za njega vrlo značajan momenat. Huzur je odgovorio da značaj ove prilike za njega nije tako uzbuđujući. Rekao mu je da je njegovo putovanje u SAD bilo uglavnom s ciljem da sretne ljude svoje Zajednice i da skrene pažnju da uvećaju svoje religijsko, moralno i duhovno stanje. CNN je odgovorio da će za SAD političare biti šokantno da hazreti Halifatul Mesih tome ne daje mnogo značaja i onda se našalio da neće reći političarima. Takav događaj možda ima značaj u očima svjetske osobe ali to za nas nema nikakvog značaja niti treba imati. Međutim, mi im iz uljudnosti zahvaljujemo da su slušali ono što smo mi imali reći. Jedan sastanak je održan s nekim vojnim kapelanima raznih klasa, također prije programa na Kapital Hillu. Jedan od njih je pitao hazreti Halifatul Mesiha da li je nervozan zbog toga što će narednog dana govoriti kongresmenima. Hazreti Halifatul Mesih mu je rekao da uopće nije nervozan zato što je sve o ćemu će govoriti Kur’an i islam, i da je imao priliku da održava predavanja i da nema ništa oko čega bi bio nervozan. Ovaj čovjek je odgovorio kako bude nervozan u takvim situacijama. Razlog za ovo je da je za ove ljude, premda su vjerske vođe, svjetsko najvažnije i oni su isprepadani spomenom Kapital Hilla. Dok za nas, koji vjerujemo u Jednog Boga, On jedini važan. Poslije ovog programa čuli smo da je jedan kongresman rekao drugom da muslimanske vođe trebaju govoriti ovako otvoreno i činjenično. Allah nije dao ovu priliku bilo kojem muslimanskom vođi zato što su oni više naklonjeni svijetu. Naši mladi članovi trebaju zapamtiti da mi nemamo ništa uzeti od ovih vođa, zapravo im imamo dati nešto i da zahvalnost treba biti uglavnom Bogu. Svjetovništvo nikada ne radi u poslu Džemata. Ako bi mi smatrali da su svjetski ljudi sve, Bog ima moć da uzme natrag bilo koji blagoslov koji je dao. Naš cilj je ‘Hamd’ i Božije zadovoljstvo; zaista, to treba biti naš cilj. Veza sa svjetskim ljudima nije naš konačni cilj; to nikada nije bio i neće biti. Niti je naš cilj da nešto steknemo od svjetskih ljudi ili da dođemo do njih. Bilo da je to Kapital Hill SAD ili bilo koja druga komora, to nije  naš konačni cilj. Nije važno koliko obrazovan Ahmadi musliman bio ili koliko veza možda ima, on treba zapamtiti da je naš konačni cilj da učinimo da se svijet okrene Jednom Bogu i da zastavu Časnog Poslaniak s.a.v.s. uzdignemo više od bilo koje svjetske komore i svjetske zastave. Hazreti halifatul Mesih je rekao da je govorio na Kapital Hillu u svjetlu učenja Časnog Kur’ana i istinskog učenja islama, i da to nije bilo odlikom bilo koje njegove lične sposobnosti. On je rekao da sebe ne smatra vrlo obrazovanim i da je ponizna osoba ali da je Mesiji, u čije ime je otišao da dadne ovaj govor i njegovom učitelju, Časnom Poslaniku s.a.v.s. obećano: ‘Vi ste pomognuti ugledom…’ od Boga. Dok je molio Allaha dok su ga vozili do Kapital Hilla, hazreti Halifatul Mesih je mislio da ljudi smatraju da je ovo mjesto vrlo važna komora. On je rekao da nije imao vremena da ovo misli prije i da je u autu to pomislio. Molio je Allaha govoreći kako je ponizni rob Božiji koji Božiju poruku upućuje tamo u predstavljanju Njegovog Mesije i da mu tog dana bude pokazana manifestacija obećanja: ‘Vi ste pomognuti ugledom…’ (Tadhkirah, str. 92) datog Obećanom Mesiji a.s. I Allah je primio ovu dovu i razboriti  Ahmadi muslimani su ovo vidjeli i rekli da su doživjeli manifestaciju: ‘Vi ste pomognuti ugledom…’ Drugi su se također slično izrazili. Anvar Mahmood Khan sahib koji je sin maulana Abdul Malik Khana i živi u SAD i član je nacionalne Amile, napisao je članak o ocjeni ovih političara. Hazreti Halifatul Mesih misli da on to treba objaviti u Al-Fazl novinama i drugim magazinima. Ovom programu je prisustvovalo 29 kongresmena i senatora. Također su bili prisutni ljudi iz instituta za intelektualne usluge, iz Pentagona, Nevladine organizacije kao i profesori.  Ukupan broj je iznosio 110. Dobro je poznato da često kongresmeni i senatori ne ostanu dugo na takvim prilikama. Međutim, oni su svi sjedili cijelim tokom događaja, sa izuzetkom dvojice ili trojice koji su se ranije izvinuli. Jedan birokrata Kapital Hilla je rekao hazreti Halifatul Mesihu da u njegovih 15 godina tamo nikada nije vidio više od deset kongresmena i senatora da prisustvuju i da nisu sjedili više od 5 do 10 minuta bez obzira ko je držao govor. On je rekao da ono što je za njega bilo najviše iznenađujuće je da su vođe i vlade i opozicije sjedilio zajedno. Ranije spomenuti senator koji se sreo s Halifatul Mesihom u 2008. godini također je prisustvovao ovom programu i sjedio je cijelo vrijeme trajanja programa. Iako se ovaj program odvijao u prilično velikoj dvorani pod nazivom Gold Room (Zlatna soba), zbog manjka sjedišta neki kongresmeni i senatori su stajali tokom cijelog programa i slušali su, i možda je ono što su slušali bilo suprotno njihovim naklonostima; slušali su o utemeljenju pravde, da velike nacije treba da paze na male nacije, o jednakosti u sigurnosnom vijeću i UN, da ne priželjkuju imetak drugih nacija. Hazreti Halifatul Mesih je sve ovo objasnio u svjetlu Časnog Kur’ana. Poslije govora, prvi muslimanski kongresman je rekao hazreti Halifatul Mesihu da mu se pogotovu  dopalo to da se ne treba priželjkivati imetak drugih. Rekao je da ovaj govor treba biti naširoko objavljen i razdijeljen.  Mišljenje ovog kongresmana bilo je da SAD danas treba ovu poruku. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je samo Božijom milošću njima upućeno učenje islama. Bilo da to ima dojam na njih ili ne, objašnjeno im je prelijepo učenje islama.  Istinski ‘Hamd’ pripada Allahu koji je omogućio ovu priliku i svaki Ahmadi musliman treba ovo zapamtiti. Ako političari posvete pažnju pravdi svijet će biti spašen kao i oni. Inače će se dogoditi Božija volja. Božijom milošću je u Kanadi naš sekretar za vanjske poslove mlad i on i njegov tim imaju veze, i stare i nove. Oni također trebaju biti zahvalni Bogu što im je omogućio da istinu upute ljudima. Održani su mnogi sastanci sa političarima koji su došli da vide hazreti Halifatul Mesiha. U Kanadi su održana dva programa. Jedan je bio otvaranje Tahir hola. Hazreti Halifatul Mesih je na prijemu govorio u svjetlu učenja islama i od gosta je primio mnoge pozitivne ocjene. Jedna vladina organizacija je bila obećala dati 2.5 miliona Kanadskih dolara za izgradnju Tahir hola. Kad je hazreti Halifatul Mesih saznao o ovome rekao je da ovaj novac treba biti vraćen uz zahvalnost. Božijom milošću Džemat je bio u stanju da ovaj posao završi po cijeni od nekoliko miliona dolara uprkos činjenice da su u toku mnogi projekti izgradnje džamija. Džemat Kanade ima veliki duh žrtvovanja i sve projekte provodi po priličnoj cijeni. Da ih Allah blagoslovi. Islamski fakultet ‘Džamija’ je prerasla svoju zgradu. Dodane su nove kancelarije i razredi. Vidjevši ovaj napredak, ispunjeni smo ‘Hamdom’. Da Allah učini svakog člana Džemata istinski zahvalnim i onim ko se zauzima u ‘Hamdu’. Zbog dobrih odnosa sa Džematom, glavni ministar Ontaria insistirao je da održi prijem za hazreti Halifatul Mesiha. Kad mu je rečeno da je zbog kratkog vremena i udaljenosti teško naći vremena za ovo, on je promijenio plan i održao prijem u hotelu blizu mjesta gdje je hazreti Halifatul Mesih boravio. Na prijemu je visoko govorio o Džematu. Hazreti Halifatul Mesih je također govorio 15/20 minuta o učenjima islama. U Kanadi vršioci dužnosti kao i obični Ahmadi muslimani imaju dobre veze s ljudima izvan Džemata i one se stalno popravljaju. Trebate zapamtiti da je ovo samo Božijom milošću a ne zbog bilo čijih ličnih napora. Božijom milošću  Džemat Kanade ima veliki stepen iskrenosti i predanosti. Hazreti Halifatul Mesih  je iznio neko nezadovoljstvo u svojoj zadnjoj hutbi o nekim organizaicionim stvarima. U toku mulakata kao i kroz pisma emotivni članovi Džemata su se u jako izvinjavali hazreti Halifatul Mesihu i Huzur je rekao ako je postojalo ikakvo nezadovoljstvo ono je upućeno odgovarajućim odjeljenjima i njihovim vršiocima dužnosti a ne članovima Džemata. Da nije bilo zbog ljubavi i iskrenosti članova Džemata Kanade, đelsa bi bila premještena u SAD. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da nema prigovora o članovima Džemata tamo. Napravljene su neke greške u toku đelse ili među članovima, kao što može biti na nekim mjestima, bilo je prigovora u pogledu galame iz dijela žena. Sve ovo može biti postavljeno ispravno od strane vršioca dužnosti i pažnjom službenika na dužnosti. Ako je bilo ko trebao da se izvini to su vršioci dužnosti i neki službenici na dužnosti. Dok oni nisu mislili i tome, obični Ahmadi muslimani su bili zabrinuti što je hazreti Halifatul Mesih izrazio nezadovoljstvo. Milošću Božijom, vidjevši ljubav i iskrenost Ahmadi muslimana Džemata Kanade srce je ispunjeno ‘Hamdom’. Broj stanovnika sela Mir se povećao. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da misli da možda tamo ima hiljadu Ahmadi kuća. Ovo je također uvećalo njegovu živost. Allah je Džematu Obećanog Mesije a.s. podario zadivljujuće ljude, njihova ljubav i predanost Halifatu je snažna. Pošto se ramazan približava hazreti Halifatul Mesih se vratio kući iako je želio ostati još nekoliko dana. On je rekao da je također Božija milost da je Džemat Kanade prerastao mjesto održavanja đelse i trebaju razmišljati o proširenju ovog mjesta. Ne trebate misliti kako će se to dogoditi. Allah će učiniti da se to dogodi sve dok ste iskreno zahvalni Njemu. Obraćajući se onima koji traže azil u SAD, Kanadi i VB hazreti Halifatul Mesih je rekao da ih je Bog blagoslovio. S ciljem da izvuku dalje blagoslove ne trebaju se izgubiti u svijetu, nego trebaju osnovati vezu s Bogom. Pogotovu mladi članovi trebaju biti najzahvalniji Bogu, što budu više zahvalni primit će veće blagoslove. Oni su vidjeli teška vremena u Pakistanu i ne trebaju zaboraviti ova vremena. Novopridošli trebaju pokazati dobre uzore i trebaju zapamtiti da ovaj dolazak (na Zapad) nije samo za svjetske svrhe. InšaAllah Ramazan počinje za par dana. Ahmadi muslimani se trebaju u cjelosti okoristiti od ovog ramazana i dovesti svoj namaz i ibadet do vrhunca. Da Allah osposobi svakog Ahmadi muslimana tako da se mogu osvjedočiti u više blagoslova nego ikada. Zatim je hazreti halifatul Mesih najavio da će klanjati dženazu namaz u odsustvu. Chaudhry Naeem ahmad Gondal šehid koji je juče bio ubijen u Karačiju. Sahibzada Mirza Hafeez Ahmad sahib, sin hazreti Halifatul Mesiha II r.a. umro je u toku noći između 14. i 15. jula. Imao je 86 godina.