Hutbe 2012.

Hutbe 2012 – Vizije i istinski snovi ashaba Obećanog Mesije a.s.


Hutba, 28. decembar 2012.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Hazreti Halifatul Mesih je održao hutbu o raznim snovima nekih ashaba Obećanog Mesije a.s.

Hazreti Muhammed Fazil sahib r.a. prenosi kako je poslije povratka kući sa svog prvog puta u Kadian počeo prenositi poruku Ahmadijata i da mu je prvi kontakt bio njegov učitelj. U noći ovog prvog dana prenošenja poruke vidio je u snu kako Obećani Mesija a.s. drži njegovu ruku i kako brzo hodaju. Vidio je sebe u Medini gdje je bilo mjesto stanovanja Časnog Poslanika s.a.v.s. i nije vidio Obećanog Mesiju a.s. unaokolo. Fazl sahib je vidio devet kuća napravljenih od blata i mislio je da su to kuće gdje su stanovale časne žene Poslanika s.a.v.s. Također je vidio džamiju i za sebe je mislio da je to Poslanikova džamija. On je ovaj san ujutro ispričao svom učitelju i dao mu da pročita knjigu Obećanog Mesije a.s. ‘A’ina Kamalat islam’. Petnaest dana poslije toga njegov učitelj je otišao u Kadian da dadne bai’at.

Hazreti Nizam ud Din sahib r.a. je dao bai’at 1890. ili 1891. On prenosi kako je vidio dosta događaja prije davanja bai’ata. Jedanput, kad je poslije namaza izašao iz džamije mesdžid Mubarak vidio je dvojicu naočitih muškaraca u predsoblju koji su pitali gdje je Mirza sahib. On im je rekao da će ih odvesti k njemu ali su oni tražili od njega da ide iza njih tako da ga oni sami prepoznaju. U to vrijeme je Obećani Mesija a.s. sjedio u nekom neformalnom skupu. Kad su tamo stigli, dvojica muškaraca su odmah pitali Obećanog Mesiju je li njegovo ime Ghulam Ahmad. On je potvrdno odgovorio. Oni su zatim pitali je li on tvrdio da je Obećani Mesija i on je rekao da jeste. Onda su mu uputili selam Časnog Poslanika s.a.v.s. Poslije toga Nizam ud Din sahib prenosi svoj san u kojem je vidio kako je Časni Poslanik s.a.v.s. stavio ruku na desno rame Obećanog Mesije a.s. i rekao: ‘On je Mesija, daj mu svoj bai’at i uruči mu moj selam.’ Ovo je jako dirnulo Nizam ud Din sahiba i on je srdačno činio dove. Poslije njegovih iskrenih i srčanih dova vidio je mnoge snove. U zadnjem iz ove serije snova koji su ga doveli do davanja bai’ata vidio je kako rijeka teče od istoka prema zapadu i da je voda ove rijeke blistavo čista bez ikakve zagađenosti. Nizam sahib je sa zadovoljstvom plivao u njoj. Upravo tada ga je jedna osoba, koja u to vrijeme nije bila Ahmadi, pozvala i rekla iako se on kupa u rijeci da je mjesto oko njegovog srca posve suho. On je pogledao i uvidio da je tako. Skočio je u vodu da nakvasi predio svog srca ali je on ostao suh. Ova osoba je od njega tražila da pogleda prema istoku gdje je bio divan  most kao i kuća Obećanog Mesije a.s. i tražio od Nizam ud Din sahiba da ide  u tom pravcu ali je on odbio. Ova osoba je to ponovo tražila od njega i Nizam sahib je otišao u tom pravcu. Tamo je našao travnatu obalu rijeke i osušio se. Predio njegovog srca koji je prethodno bio suh sada je bio tako natopljen vodom kao da je fontana. Nizam ud Din sahib je istog dana dao bai’at.

Hazreti Khair Din sahib r.a. dao je bai’at 1906. On prenosi san u kojem je vidio kako Obećani Mesija a.s. predvodi džumu namaz  kao Bajram namaz. Vidio je kako Obećani Mesija ulazi u sobu držeći Časni Kur’an i da ga slijede četvorica neurednih Sik muškaraca koji su vjerovatno nosili oružje koje nije bilo vidljivo. Khair Din sahib je bio zabrinut da će oni možda napasti. Obećani Mesija a.s. je sjedio na stolici i počeo učiti Časni Kur’an a ovi Sik muškarci su slušali. Kasnije su izašli iz sobe sušeći svoje suzne oči. Izgledalo je da su oni prihvatili poruku.

Hazreti Abdul Raheem sahib Nayyar r.a. je dao bai’at 1901. On prenosi kako je u pisanju Obećanog Mesije a.s. pročitao riječi: ‘moje poslanstvo’ zbog čega je  malaksao. Poslije ovoga on ni s kim nije govorio nekoliko dana. Trećeg dana rečeno mu je u objavi: ‘La rejbe Fi’ (nema sumnje u to). Kasnije je imao priliku da pročita knjige i proširio svoje znanje i na kraju je došlo vrijeme kad je otišao u Kadian radi bai’ata.

Hazreti Abdul Rasheed sahib r.a. je dao bai’at 1897. On je u snu vidio kako je Časni Poslanik s.a.v.s. bolestan i leži u krevetu a da je Obećani Mesija a.s. stajao pored njegovog kreveta kao neko ko pazi na bolesnika. Časni Poslanik s.a.v.s. je ustao uz pomoć Obećanog Mesije a.s. i održao predavanje o istinitosti Obećanog Mesije.  Poslije toga je Časni Poslanik s.a.v.s. ozdravio i lice mu je postalo živahno. Rasheed sahib je iz ovog sna zaključio da će islam biti oživljen kroz Obećanog Mesiju a.s.

Hazreti Syed Zain ul Abideen Waliullah sahib r.a. je dao bai’at 1903.  On prenosi kad mu je bilo sedam ili osam godina njegova porodica je govorila kako je neko tvrdio da je Mehdi ko je u snu vidio kako meleki sade crne biljke i govore da su ovo biljke kuge. Oko tog vremena Zain ul Abideen sahib je u snu vidio kako je čuvši da njegov djed dolazi požurio napolje i vidio ga da dolazi. Bio je odjeven u zeleno i imao je bijelu bradu i rekao je Zain ul Abideen sahibu da je došao da ga poučava Časni Kur’an. U drugom snu je vidio kako je na zidu ispred džamije bio ispisan kelimei šehadet ali da su slova malo izblijeđena. Stigao je Imam ovog doba i ušao u džamiju, i on je ušao iza njega. Redovi u džamiji nisu bili posve pravi i Imam ovog doba ih je ispravio. Zain ul Abideen sahib prenosi da se u to vrijeme općenito vjerovalo da su muslimani propali i da je vrijeme da Imam Mehdi dođe. Njegova porodica još nije bila primila Ahmadijat. Njegova majka je s radošću govorila da se dolazak Imama Mehdija podudara s pomračenjem mjeseca i sunca koji su se dogodili. On prenosi kako su ovo bili njegovi snovi u djetinjstvu i da su događaji pokazali da su ovo bili proročanski snovi od Boga i da su ih doživjeli i odrasli i djeca.

Hazreti Munshi Kazi Mehboob Alam sahib r.a. je dao bai’at 1898. On prenosi kad je prvi put otišao u Kadian i želio da odmah dadne bai’at Obećani Mesija a.s. mu je savjetovao  da čeka nekoliko dana. Rekao mu je da ostane barem tri dana. On je prvog dana u Kadianu u snu vidio kako se svjetlo spušta s neba i ulazi kroz njegovo uho, prožima cijelo njegovo tijelo i onda izlazi iz njegovog drugog uha da bi se vratilo na nebo. Drugo svjetlo se spuštalo u sjajne boje duge i izgledalo je kao da je cijela Zemlja osvijetljena i da je oko nje zrak ushićenja. On je ujutro shvatio da će imati obilati udio od nebeskih blagoslova i zato je tražio da dadne bai’at ali je Obećani Mesija a.s. tražio od njega da čeka bar tri dana, poslije čega je on dao bai’at na blagoslovljenoj ruci Obećanog Mesije.

On također prenosi da je jedan advokat iz Lahora po imenu Kareem Buksh upotrebljavao izuzetno proste riječi uvrede za Obećanog Mesiju a.s. Jedanput je u toku diskusije pitao: ‘Ko kaže da je Isus umro?’ Munshi sahib je odgovorio da može dokazati da je Isus umro. Na ovo ga je Kareem Buksh tako snažno udario da se Munshi sahib onesvijestio. Naredne noći on je u snu vidio kako Kareem Buksh leži na slomljenom okviru kreveta i da je ispod kreveta rupa i on pad u nju, i da je vrlo bespomoćan. Munshi sahib  je rekao ovom čovjeku da će biti ponižen. Kratko poslije toga njegova kći, hudovica, nezakonito je zatrudnila i bio je organizovan tajni abortus ali ni majka ni dijete nisu preživjeli. Bila je upletena policija i provedena je istraga što je ovog čovjeka koštalo mnogo novaca i bio je tako ponižen da nije napuštao kuću zbog sramote. Kad je Munshi sahib ovo saznao otišao je do njegove kuće i pitao ga  je li okusio posljedicu svog suprotstavljanja Obećanom Mesiji a.s. Ovaj čovjek je počeo sipati uvrede na Munshi sahiba i ušao u kuću osramoćen.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da se opominjući događaji kao ovi i dalje događaju ali ih iz određenh razloga ne prenosimo. U sadašnjoj situaciji u Pakistanu Bog se i dalje osvećuje onima koji nemaju poštovanja prema Obećanom Mesiji a.s. i oni budu poniženi i osramoćeni. Kad bude pravo vrijeme ovi događaji će biti navedeni.

Hazreti maulana Ghulam Rasool Rajiki sahib r.a. je dao bai’at 1897. preko pisma i dvije godine kasnije je to učinio lično. On prenosi kako je maulvi imam ud Din sahib r.a. otišao u Kadian prije njega ali se vratio sa suprostavljajućim mišljenjem. Međutim, kad je maulana Rajiki mnogo puta u snovima vidio da je Časni Poslanik s.a.v.s. došao u Kadian, Imam ud Din sahib je također bio pod utjecajem toga pa su 1899. obojica otišli u Kadian.  On prenosi kad su otišli u džamiju maulvi Din sahib je bio  naprijed a on je išao iza. Obećani Mesija a.s. je tražio od ‘dječaka’ da dođe naprijed. Savladan velikim položajem Obećanog Mesije, Rajiki sahib je počeo plakati. Obećani Mesija a.s. ga je milovao po leđima i umirivao ga ali je on nastavio plakati.

Hazreti Chaudhry Ahmad Din sahib r.a. je dao bai’at 1905. On prenosi da je prije nego što je pročitao knjige Obećanog Mesije a.s. u snu vidio neki grob i mislio da je to grob Časnog Poslanika s.a.v.s. Preko groba je bila srebrena rešetka. Jedan čovjek je stavljao rukovet na grob i njegove ruke su otišle tako duboko pod grob  da je on stavio ovaj rukovet pod časno tijelo. Kao posljedica toga je umrli došao gore u formi dvanaestogodišnjeg dječaka i prvo pozdravio Ahmad Din sahiba koji je osjećao da je njegovo lice ličilo ‘Mirzi sahibu’. On se pitao kako se Časni Poslanik s.a.v.s. mogao vratiti na svijet protivno Božijem obećanju. On se također pitao da li je to bio ‘Mirza sahib’ koji sebe naziva odrazom Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovaj san je ostavio uticaj na Ahmad Din sahiba o istinitosti Obećanog Mesije a.s.

Hazreti Mehr Ghulam Hassan sahib r.a. dao bai’at 1898. Prije davanja bai’ata on je u snu vidio kako neki čovjek leti na zmaju od papira. Također je vidio veliku kuću koja je pripadala američkim svećenicima i u ovoj kući je bio ukrašeni prijesto koji je plovio u zraku a na njemu  je sjedio dječak koji je svirao na flauti. Čovjek koji je letio na zmaju bacio je zmaj prema dječaku na prijestolju i kratko nakon što je zmaj pogodio dječakovu glavu svuda je bio dim, i prijesto i dječak su nestali u dimu ali  nije bilo nikakve štete na zmaju. Navodeći drugi svoj san on kaže da je vidio kako skita sa svojim bratom u selu koje pripada hindusima i vidjeli su jednog starijeg čovjeka kako uči Časni Kur’an. Kad su se vraćali ovaj čovjek je još učio Časni Kur’an. Mehr sahib je mislio kako je ovaj čovjek čvrst (nepokolebiv) musliman i da je vrlo hrabar da uči Časni Kur’an u hindu selu. Kasnije, nakon što je Mehr sahib dao bai’at vidio je sliku Obećanog Mesije a.s. i shvatio da je čovjek koji je letio na zmaju kao i onaj koji je učio Časni Kur’an bio Obećani Mesija a.s.

On također prenosi kako je jedanput otišao u Kadian i Obećani Mesija a.s. ga je pitao o situaciji u vezi kuge u Sialkotu. On je izvijestio o tome i također naveo svoj san u kojem je vidio kako naoružani policajci čuvaju njegovu kuću. Obećani Mesija a.s. mu je rekao da će njegova porodica biti spašena od kuge i da će Allah biti njihov Zaštitnik.

Hazreti Sheikh Atta Muhammed sahib r.a. prenosi kako je u snu vidio da je Obećani Mesija a.s. napisao njegovo ime u knjizi crvenim mastilom. Također je vidio sedam upravitelja imanja i da je među njima on jedini kojeg je Obećani Mesija a.s. pozvao. Obećani Mesija a.s. je ovaj san interpretirao da znači da će sedam upravitelja imanja primiti Ahmadijat.

Hazreti Malik Ghulam Hussein Mohadžir r.a. je dao bai’at 1891. On prenosi da je pripadao Šija sekti i prakticirao u cjelosti njihovo vjerovanje. Neki čovjek po imenu Munshi Gulab Din čitao mu je razne knjige uključujući i knjige Imama Gazalija i govorio je ako u tom dobu bude rođen neko ko napiše knjige duhovnog uzrasta Imama Gazalija on će ići pješice do 400 milja da ga vidi. Dogodilo se da su do njega stigle dvije (ranije) knjige Obećanog Mesije: ‘Tauzeh Maram’ i ‘Pobjeda islama’ preko nekoga ko je bio u Kadianu i dao bai’at. On je ove knjige pozajmio Munshi Gulab Dinu na nekoliko dana koji ih je pročitao Muhajer sahibu i primijetio da su ova pisanja daleko uzvišenija  od pisanja Imama Gazalija. Obećani Mesija a.s. je ovih dana izdao poster o bai’atu. Tako su Munshi Gulab Din, Muhajer sahib i jedna treća osoba odmah napisali pisma bai’ata. Mohajer sahib je podsjetio Munshi Gulab Dina da je rekao ako nečija pisanja budu bolja od pisanja Imama Gazalija da će ići pješice stotinama milja da ga sretne.  Odlučili su da odu na put i krenuli su. Kad su stigli do Batala otišli su u neki hotel da prenoće ali nije bilo slobodnih kreveta pa su otišli do lokalne džamije da tamo prenoće. Slučajno je ovo bila džamija maulvi Muhammeda Husseina Batalvija (jednog od najvećih protivnika Obećanog Mesije ). Narednog jutra on ih je pitao gdje su krenuli. Kad su objasnili on ih je odvraćao od toga da idu u Kadian i rekao: ‘Da je ‘Mirza’ istinit zar ga ulema ne bi prihvatila?!’ Također je rekao da je odlazak u Kadian gubitak novca. Mohajer sahib je rekao da su oni već potrošili novac putujući dovde tako da će konačno ići u Kadian. Kad su stigli u Kadian đelsa (godišnji skup) je počela. Jeli su i prenoćili u Kadianu, i ujutro se vratili na đelsu. Kad je Obećani Mesija a.s. stigao, Mohajer sahib je rekao svojih drugovima: ‘Možete li negdje drugo vidjeti tako duhovno blistavo lice? Kako bismo bili nesretni da smo poslušali maulvi Muhammeda Husseina?!’

Hazreti Hakeem Abdul Muhammed sahib r.a. je dao bai’at 1905. On prenosi da je Obećani Mesija a.s. rekao u jednom govoru da oni koji, zbog nedovoljnog znanja, ne mogu donijeti odluku o Obećanom Mesiji a.s. trebaju obilato učiti dovu: ‘Uputi nas na Pravi put – put onih kojima si dao blagodati, na koje se nije srdžba izlila, i  koji nisu zalutali.’ (1:6-7). Time će im istina biti otkrivena najdalje za četrdeset dana. Hakeem sahib prenosi da je odmah počeo učiti ovu dovu i istina mu je bila otkrivena za jednu sedmicu. On je u snu vidio da je u džamiji i da Obećani Mesija a.s. dolazi. Krenuo je naprijed da se rukuje s njim kad ga je slijepi hodža zaustavio. On je pokušao da dođe do Obećanog Mesije a.s. iz drugog pravca ali mu je ovaj slijepi hodža ponovo došao na put. Ovo se dogodilo još jedanput tako da je to naljutilo Hakeem sahiba i on je podigao ruku da udari ovog hodžu kad mu je Obećani Mesija a.s. rekao da se ne ljuti. Hakeem sahib je objasnio da je želio da se rukuje s Obećanim Mesijom a.s. ali da ga ovaj hodža zaustavlja. Tada se Hakeem sahib probudio. Ujutro je nekome prenio svoj san i taj mu je rekao da to napiše na papir i također mu objasnio da smatra da je ovaj san povod njegovog traženja bai’ata. Ovome je bilo udovoljeno (njegov bai’at je primljen) i Hakeem sahib je dobio odgovor u kojem je Obećani Mesija a.s. je napisao ako neko prospe na njega brdo uvreda on ne treba da odgovara.

Zatim je hazreti Halifatul Mesih rekao da će narednog dana započeti đelsa salana (godišnji skup) u Kadianu. Dvadeset dvije zemlje će biti predstavljene na ovoj đelsi. Prisutni trebaju nastojati i u cjelosti se okoristiti od đelse. Trebaju provesti vrijeme u ibadetu i ako budu imali priliku trebaju činiti ibadet na blagoslovljenim mjestima (u Kadianu) gdje je Obećani Mesija a.s. činio ibadet. Treba pogotovo da činite dove za napredak Džemata i za nas da budemo oslobođeni neprijatelja. Također trebate činiti dove za muslimanski ummet. Situacija u muslimanskim zemljama, pogotovu u Siriji je kritična. Ahmadi muslimani iz Sirije kažu da je stanje toliko strašno da to oni koji nisu tamo ne mogu ni zamisliti. Da Allah čuva sigurnim svakoga tamo općenito, a Ahmadi muslimane pogotovo. Da Allah dadne razuma vlastima kao i javnosti da dođu do sporazuma umjesto da se bore. Ekstremni kao i anti-islamski elementi koriste ovu situaciju. Da ih Allah oboje ukloni i da istinsko i lijepo lice islama bude očito svijetu! Da Allah blagoslovi naše dobre namjere i nastojanja i da vidimo cijeli svijet pod zastavom Časnog Poslanika s.a.v.s.

Zatim je hazreti Halifatul Mesih najavio da će klanjati dženazu namaz u odsustvu za slijedeće osobe:

Profesor Bashir Ahmad Choudhry sahib je imao 68 godina  i bio je prisutan u Model Town džamiji u Lahoru 28. maja 2010. Tog dana je zadobio mnoge povrede i podnio je i fizički i mentalni bol ali nikada nije prigovarao.

Babar Ali sahib je imao 30 godina i umro je 17. decembra. Njegova smrt je vrsta šehida. On je išao na put radi dužnosti u Džematu ali je bila magla i njegov motor se sudario s traktorom na uskom putu. Umro je na putu za bolnicu. Bio je Muui i vakf-e-zinadgi (posvetio je život za islam).

Rubina Nusrat Zafar sahiba bila je hudovica Mirze Zafar Ahmad sahiba, šehida, koji je ubijen u džamiji Darul Zikr u Lahoru 28. maja 2010. Rubina Nasira je zadnje dvije godine bolovala od raka i umrla je 3. decembra. Pokazala je veliku odvažnost i čvrstinu poslije ubistva njenog muža. Mnogo godina je obavljala dunosti u ženskoj Leđna organizaciji.