Ahmadijat

Halifina pisma svjetskim vođama: Pismo Velikom vođi islamske republike Iran


Pismo Velikom vođi islamske republike Iran

  16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW18 5QL
United Kingdom

14  May 2012

Ayatollah Syed Ali Hosseini Khamenei

Poštovani Ayatollah,

Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu

Allah Svemoćni Vas je osposobio da služite islamu u Iranu i trenutno vlada Irana funkcioniše pod Vašim vodstvom. Ovo zahtijeva da težimo da prenesemo  ispravno islamsko učenje svijetu.Kao muslimani trebamo se truditi da učimo svijet da živi u miru,ljubavi i harmoniji. Posebno muslimanske vođe trebaju obratiti pažnju na to.Iz ovog razloga, moj zahtjev Vama je da privučete pažnju Vaše vlade prema njenim obavezama i odgovornostima kako bi se uspostavio mir u svijetu. Ako neko napadne Iran,onda Iran ima pravo da se odbrani i spasi svoju zemlju, međutim ne bi trebao podsticati agresiju i zauzimati prvi korak ka sukobu. Umjesto toga, trebalo bi se potruditi da se ostave po strani vjerske razlike i trebalo bi se pokušati ujediniti u zajedničkim vrijednostima. Mi smatramo da je upravo ovakav pristup bio korišten u historiji islama.

Pišem Vam ovo pismo zbog toga što sam vjernik, Nasljednik i Halifa Obećanog Mesije i Imama Mahdija a.s., čiji je dolazak u ovom dobu predskazao Časni Poslanik s.a.v.s.

Zajednica koju je on uspostavio je poznata kao Ahmadija muslimanski džemat. Allahovom Milošću zajednica je sada rasprostranjena u 200 zemalja svijeta i ima milione odanih članova širom svijeta. Naša je usrdna želja da upućujemo svijet ka zajedničkom  suživotu u miru i  ljubavi. Do sada sam stalno privlačio pažnju svih krugova društva. Potom , nedavno sam pisao premijeru Izraela,predsjedniku SAD-a i također drugim svjetskim vođama. Također ovim povodom sam pisao i Papi Benedictu XVI. Kao duhovni vođa velike islamske zajednice, nadam  se da ćete se složiti da ako se čitav islamski ummet ujedini i radi zajedno, da se jedino tako svjetski mir može uspostaviti. Ne bismo trebali bespotrebno dolijevati ulje na vatru neprijateljstvu i mržnji, već bismo trebali tražiti načine uspostavljanja mira i smirenosti. Dalje, čak i neprijateljstvo ili opozicija protiv drugih ne treba biti lišeno pravednosti. To je ono čemu smo podučeni u Časnom Kur’anu: ‘ O vjernici! Budite čvrsti radi Allaha, svjedočite u ime pravde i nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne postupate pravedno. Budite pravedni, to je najbliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha. Zaista je Allah uvijek obaviješten o onom što vi radite.’ Al-Maida ajet 9

Neka Allah omogući čitavom muslimanskom ummetu i svim muslimanskim vladama da shvate moju poruku kako bi se spremili za ulogu uspostavljanja mira u svijetu.

Moja ljubav prema čovječanstvu potiče od ljubavi prema čitavom muslimanskom ummetu, i također jer sam dio zajednice čiji je moto ‘ ljubav svakome, mržnja nikome’, i sve to me potaklo da napišem ovo pismo. Neka Allah omogući svim svjetskim vođama da shvate moje riječi i da aktivno zauzmu ulogu u uspostavljanju mira u svijetu.  U suprotnom,ako žurba i bezobzirnost bilo koje nacije vodi do rata između dvije nacije, takav sukob neće biti ograničen samo na te zemlje, već će plamenovi rata okružiti čitav svijet. Stoga, vrlo je moguće da će izbiti svjetski rat koji se neće voditi klasičnim oružjem već sa atomskim oružjem. Atomski rat će imati takve užasne i uništavajuće posljedice da rezultat takvog rata neće pogoditi samo ljude prisutne u svijetu u tom periodu, već će donijeti dugoročne posljedice i zastrašujući ‘dar’  budućim generacijama koje će se rađati sa invaliditetom i defektima. Iz ovog razloga niti jedna  država ne bi trebala pretpostaviti da će biti sigurna od predstojećeg uništenja. Stoga, još jednom, u ime Allaha i Njegovog Poslanika , i iz milosti i ljubavi za čovječanstvom, zahtijevam od vas da preuzmete vašu ulogu u uspostavljanju mira u svijetu.

S najljepšim željama i molitvama

Wassalam, vaš Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V