Ahmadijat

Dželsa Salana 2013 – Problemi u muslimanskom svijetu i prijedlozi za njihova rješenja