Hutbe 2013.

Hutbe 2013 – Ljubav i bratstvo


Hutba, 27. decembar 2013.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajada

hulahtalahbi nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Božijom milošću, od danas počinje Đelsa salana u Kadianu. Možda neki, poslije podjele Indije gledaju na ovu đelsu kao na đelsu Indije, međutim Kadian ima visok položaj u pogledu toga što je rodni grad Obećanog Mesije a.s. i centar odakle se njegova poruka raširila svuda po svijetu. Ovi aspekti čine Kadian centrom druge faze islama i tako đelsa salanu u Kadianu međunarodnim događajem. Božijom milošću, na đelsa salani u Kadianu su prisutni predstavnici tridesetdvije do tridesettri zemlje.

Stanovnici Kadiana i prisutni na đelsa salani u Kadianu su značajni. Međutim, njihov značaj je samo stvaran i vrijedan kad stanovnici budu ispunjavali dužnosti ovog značaja a prisutni na đelsi budu trošili svoje dane i noći u sticanju ciljeva đelse kako ih je objasnio Obećani Mesija a.s. Općenito govoreći atmosfera đelsa salane bilo gdje u svijetu ima duhovno dejstvo na svoje prisutne. Međutim, u toku đelsa salane u Kadianu osjeća se  poseban vid duhovnosti. Svaki iskren Ahmadi musliman treba osjećati ovaj vid jer je zrak ovog mjesta namirisan sjećanjima na Obećanog Mesiju a.s. i ovo duhovnost tog mjesta dovodi do drugačije dimenzije. Tako da  savjet koji bude dat u atmosferi đelsa salane u Kadianu ima posebno dejstvo i iz ovog razloga se svi prisutni na đelsi trebaju usredsrditi na to da, dok izvlače korist iz učenih govora, trebaju također držati u vidu ciljeve đelsa salane i trebaju neprestalno podsjećati sebe o njima. Oni trebaju potrošiti tri dana đelse onako kako je to Obećani Mesija a.s. očekivao.

Jedan od ciljeva đelse, kako je objasnio Obećani Mesija a.s. je da ojačamo i proširimo uzajamnu vezu Ahmadi muslimana i da gajimo uzajamno jedinstvo, ljubav i nježnost. Danas su ova veza i jedinstvo porasli neusporedivo široko kad se stanovnici Kadiana susreću sa ljudima koji žive u SAD ili Rusiji ili se stanovnici Arapi sreću sa ljudima iz Evrope ili se sreću jedan s drugim pokazujući duh koji uvećava odliku jedinstva među istinskim vjernicima. Međutim, neko sa ohološću neće susretati svoju braću s ovim duhom ili ljudi iz grada možda neće sretati svoju manje sretnu braću ostavljajući ustranu sve razlike u društvenom položaju, u kojem slučaju svi govori i duhovna atmosfera đelse neće imti pozitivno dejstvo. Ili će za takvu osobu čak duhovna atmosfera đelse u Kadianu biti lišena bilo kakve duhovnosti zbog njegovog tvrdog srca. U ovoj atmosferi sve razlike u društvenom položaju trebaju biti odstranjene i lične nesuglasice trebaju biti uklonjene kao da nikada nisu postojale. Stanovnici Kadiana također trebaju razmišljati o sebi i cijeniti da im je Bog dao priliku da žive u gradu Obećanog Mesije a.s. i trebaju shvatiti da  atmosfera ovog mjesta treba biti u skladu sa željama Imama ovog doba. Uz to im je Bog dao priliku da učestvuju u još jednoj đelsa salani i oni trebaju iskoristiti ovu izvanrednu priliku odgoja koja će ih dovesti do toga da se boje Boga i vole Ga za razliku od ljubavi prema svijetu. I oni će čuvati u vidu predmet: ‘…i neka svaka duša gleda šta unaprijed šalje za sutra…’ (59:19) s Božijim zadovoljstvom i dobrom u Ahiret u svojim mislima. Oni će voditi računa da u vidu drže umjerenost (uzdržljivost) i bogobojaznost a ne svjetovnost (sklonost uživanjima ovog svijeta). Samoanaliza će nam reći koliko čuvamo u vidu naprijed spomenuti ajet.

Obavljanje tahadžud namaza stvara vrlo posebno okruženje đelse u Kadianu, ova đelsa također omogućava ljudima da klanjaju na mjestima gdje je Obećani Mesija a.s. nekad padao na sedždu pred Allahom i gdje je činio ibadet Bogu. Svaki Ahmadi musliman treba ovo u cjelosti iskoristiti  za ova tri dana boravka i ne treba biti nijednog stanovnika Kadiana koji ova tri dana nije učinio izvanrednim izvorom svog popravljanja kojeg slijedi krajnji napor da pozitivne promjene učini stalnom odlikom svog života.  Ovo je moguće kad bude pokazana odlučnost ne samo da uvećamo svoje vjersko znanje slušanjem govora đelse nego da učinimo stalni napor da uvećamo i obogatimo svoje vjersko znanje a ne da budemo od onih koji jedno kažu a rade nešto drugo. Treba uvijek imati u vidu Božiju naredbu: ‘O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne činite? (61:3) s ciljem da ostvarimo svoje ciljeve. Ovo se događa kad smo realistični i ne držimo na oku samo svoje dobre stvari, naprotiv, kad držimo oko na svojim slabostima i popravljamo ih i pokorimo se Božijim naredbama i naredbama Časnog Poslanika s.a.v.s. a ne da iznosimo bilo kakve izgovore u pogledu poslušnosti. Mi možemo postići ovaj standard kad dadnemo prednost učenjima i savjetima Obećanog Mesije a.s. nad svim svojim željama i kad budemo pokazivali uzore skromnosti i iskrenosti u skladu sa njegovim  željama.

Obećani Mesija a.s. je jedanput rekao: ‘Uvijek držite svoju riječ i djelo ispravnim i u skladu. Baš kako su ashabi r.a. pokazali u toku svojih života, vi također trebate slijediti njihovim stopama i pokazati uzore iskrenosti i odanosti. Uvijek imajte uzor hazreti Abu Bakra Sidika r.a. pred sobom.’

Kad razmislimo o ovoj stvari vidimo nevjerovatne uzore. Obećani Mesija a.s. je spomenuo uzor hazreti Abu Bakra r.a. čiji život ima iznenađujuće dostojanstvo iskrenosti i odanosti. Nakon što je primio Božiju objavu Časni Poslanik s.a.v.s. je proglasio da je Božiji poslanik, hazreti Abu Bakr r.a. ga je prihvatio bez pitanja. Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da ljudi trebaju dati doprinose za religijske potrebe, hazreti Abu Bakr r.s. je donio sve od svoje kuće da dadne kao doprinos. Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. proglasio da mu je naređeno da se bori i uzvrati paganima, hazreti Abu Bakr r.a. je odmah izvukao sablju i kad je u toku primirja na Hudebiji, Časni Poslanik s.a.v.s. govorio o izmirenju, mnogi važni ashabi bili su uznemireni ali hazreti Abu Bakr r.a. je rekao da, zaista, treba tražiti izmirenje. Ovo su bili standardi koje je Obećani Mesija a.s. očekivao od nas. Jedanput očekivanja Obećanog Mesije a.s. nisu bila u cjelosti ispunjena na đelsa salani i on je bio nezadovoljan, što je stvorilo mnogo zabrinutosti među njegovim sljedbenicima. Zaista, mi trebamo prihvatiti i poslušati sve što je on rekao. S ciljem da napravimo duhovnu revoluciju trebamo vatrenost koju su ashabi pokazali na bitki na Hunejnu. Bez toga ne možemo cijeniti duh đelsa salane i ne možemo cijeniti duh dolaska Obećanog Mesije a.s.

U bici na Hunejnu muslimanska vojska je po broju nadmašila neprijatelja ali većina njih nisu bili upoznati o duhu žrtvovanja istinskog vjernika. Kad su četiri hiljade strijelaca neprijatelja bacili strijele muslimanska vojska se raspršila i samo je dvanaest ashaba ostalo sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. na bojnom polju. Pa ipak, Časni Poslanik s.a.v.s. je ostao čvrst i rekao da se Božiji poslanik ne povlači sa bojnog polja. On je rekao hazreti Abasu da pozove ansarije (stanovnike Medine) i kaže im da ih Božiji poslanik zove. Hazreti Musleh Maud r.a. ja na jednom mjestu tako izvanredno objasnio zašto je Časni Poslanik s.a.v.s. pozvao samo ansarije. Bilo je mnogo razloga za ovo a jedan od razloga je da su ljudi koji su bili odgovorni za poraz bili nekoliko pojedinaca iz Meke koji su bili bliski ansarijama. Zato su ansarije bili blago prekoreni jer su mislili da su bili veliki po broju i oslanjali su se na svoje prijatelje zbog kojih se dogodio poraz. U svakom slučaju, kad je glas hazreti Abasa r.a. stigao do ansarija, to je na njih djelovalo kao strujni udar. Ove ansarije, čiji su se konji  lahko brzo okrenuli natrag i opirali se da se opet vrate na bojno polje, presjekli su vratove svojim konjima i pješke otrčali prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i pokazali se pred njim. Upravo je ovo duh koji mi danas trebamo razumjeti. Danas, onaj koji je određen od Boga, iskreni i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. nas poziva da se popravimo. Prema tome, tri dana đelsa salane u Kadianu trebaju biti potrošeni u bogobojaznosti i spominjanju Boga i ova tri dana se trebaju učiniti izvorom stalne blizine Bogu. Vrijeme je da prerežemo vratove pobunjeničkih konja našeg nafsa (našeg ‘ja’).

Danas nas Obećani Mesija a.s. poziva da popravimo svoje prakse. Naša je dužnost da se okupimo oko njega. Danas mi nismo pozvani na džihad sabljom. Naprotiv, mi smo pozvani na džihad svog ‘ja’ i trebamo osvojiti umjerenost (uzdržljivost) i bogobojaznost, i trebamo pokazati živi primjer žrvovanja svog života, imetka i časti radi širenja poruke. Prisutni na đelsi u Kadianu trebaju u cjelosti iskoristiti tri dana đelse kao i prisutni drugih đelsa salana koje se održavaju širom svijeta (ovog vikenda). Đelsa se održava na Zapadnpoj obali SAD, u Maliju, u Nigeru, u Nigeriji, u Senegalu i na Obali Slonovače, prisutni na svim đelsama trebaju nastojati da traže posebnu dobrotvornost iz ovih đelsi. Zatim je Huzur pročitao nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji objašnjavaju očekivanja koje je on imao od svojih sljedbenika.

Da nas Allah sve osposobi da razumijemo bol koji je Obećani Mesija a.s. osjećao da popravi svoje sljedbenike i da budemo privučeni tome. Trebamo zapamtiti da današnja hutba nije imala za cilj samo prisutne na đelsa salani. Zapravo se skreće pažnja svakog Ahmadi muslimana  da se zauzme u spominjanju Boga u toku ova tri dana, pogotovu onima koji prisustvuju đelsi salani u Kadianu i drugim đelsama širom svijeta. Ahmadi muslimani svuda u svijetu trebaju činiti dove za one Ahmadi muslimane koji doživljavaju proganjanje, pogotovu u Pakistanu, Indoneziji, Siriji i nekoliko drugih zemalja. Da Allah olakša stvari za njih i oslobodi ih. To je značajna dova u pogledu potreba jedinstva i bratstva, i da nas Allah osposobi da to učinimo!