Hutbe 2014.

Hutba, 2014 – Suština poslušnosti i pokornosti


Hutba, 5. decembar 2014.

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

AudioTekst

‘O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se Njegovom Poslaniku i onima koji imaju vlast nad vama. A ako se o bilo čemu razilazite (s onima koji imaju vlast), uputite takvu stvar Allahu i Poslaniku ako uistinu vjerujete u Allaha i Sudnji dan. To je najbolji način i najbolje po ishodu.’ (4:60)

Ovaj ajet navodi princip za istinske vjernike da ga slijede. To jest, oni moraju istaći pokornost i trebaju u tome nadilaziti, bilo da je to poslušnost Bogu, Njegovom Poslaniku ili onima na vlasti. Ako vam oni na vlasti ili vlada upravljaju tj naređuju da radite nešto što je protiv jasnih Božijih naredbi i naredbi Njegovog Poslanika, onda Božija naredba i naredba Njegovog Poslanika ima prednost. Međutim, ako postoji sloboda religije kad bilo da su oni na vlasti muslimani ili nemuslimani, treba im biti poslušan.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Časni Kur’an naređuje: ‘…pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i onima koji imaju vlast nad vama…’ Ovdje je jasna naredba da budemo poslušni onima na vlasti i sigurno će biti neispravno za nekoga da kaže da vlada nije uključena među ‘one koji imaju vlast nad vama’. Šta god vlada kaže u skladu sa Šerijatom to uključuje ‘one koji imaju vlast nad vama’. Ko god se ne suprotstavlja nama od nas je ili među nama je. Očito je dokazano iz Časnog Kur’ana da treba biti poslušan vladi i šta god ona kaže treba prihvatiti.’ (Novine Al Andaz, str. 69 – Tafser hazreti Mesih e Maud, tom II, str. 246)

Tako je posrednik (hakam) i sudac (adl) vremena jasno kazao da se u potpunosti moramo pokoravati zakonu zemlje sa izuzetkom nečeg suprotnog onome što Allah i Njegov Poslanik kažu. Ako bi muslimani prihvatili ovaj princip onda bi nered u mnogim muslimanskim zemljama bio znatno manji.

Predstavljen je dugačak isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji je obuhvatio ove tačke: šta treba biti standard poslušnosti, značaj poslušnosti, šteta od neposlušnosti i uloga koju je poslušnost odigrala u širenju islama. U ovo sadašnje doba samo Ahmadi muslimani mogu oslikati stvarnu poslušnost i pokazati svijetu kako čast i dostojanstvo muslimana može biti utemeljeno. Međutim, prvo i najvažnije je da trebamo uzdići vlastiti standard poslušnosti.

Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘To jest, pokoravajte se Allahu i Poslaniku i vašim upravljačima. Ako pokornost bude posvojena sa iskrenošću, srce nalazi prosvjetljenost i duša nalazi blaženstvo i svjetlost. Duhovna vježba nije potrebna koliko  je potrebna pokornost, jer pokornost treba biti iskrena a to je težak aspekt. Postaje neophodno da skršite samousredsređenost u pokornosti zato što nije moguće biti pokoran bez ovoga.  A samousredsređenost je osjećaj koji može stvoriti idole čak u srcima velikih pristalica Božije Jedinstvenosti. Kako su ashabi r.a. bili blagoslovljeni da su bili zajednica potpuno predana u svojoj pokornosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Istina je da zajednica ne može biti zajednica i ne može imati duh nacionalnosti i sklada ukoliko ne posvoji principe pokornosti. Ako prevlada razlika u mišljenjima onda to smatrajte znakovima nesreće i opadanja. Skupa sa raznim drugim razlozima, uzajamna neslaganja i unutrašnji sukobi također su iza slabog stanja i opadanja muslimana. Ako razlika u mišljenju bude napuštena i samo se bude poslušno jednoj osobi – ove poslušnosti je naredio Uzvišeni Allah, bude postignut uspjeh u svemu. Ruka Uzvišenog Allaha je na zajednici; u tome leži tajna.

Uzvišeni Allah voli jedinstvenost a jedinstvo se ne može utemeljiti ukoliko se ne prakticira pokornost. U vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. ashabi su bili samopouzdani pojedinci koji su imali čvrsta mišljenja. Bog ih je tako stvorio da su bili također   dobro upućeni u politici. Spremnost i izvanrednost s kojom je hazreti Abu Bekr r.a., hazreti Omer r.a. i drugi ashabi rukovali vlašću kad su postali Halife pokazuje vrlo dobro kako su oni bili sposobni u samopouzdanju i imali snažna mišljenja. Međutim, u prisustvu Časnog Poslanika s.a.v.s. oni su svoja mišljenja i razboritost smatrali ništavnim. Šta god je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao oni su to smatrali vrijednim praktikovanja. Oni su bili tako predani u svojoj pokornosti da su tražili blagoslov u vodi koja preostane od njegovog abdesta i njegova blagoslovljena usta smatrali dostojnim poštovanja. Da oni nisu imali ovaj duh poslušnosti i povinovanja i da je svako smatrao svoje mišljenje najboljim, među njima bi bio nesklad i oni ne bi postigli visoke položaje.

Po mom mišljenju jedan argument je dovoljan da se dokrajči šija i sunni sukob a to je da poštovani ashabi nisu imali nikakvu vrstu uzajamnog nesklada ili neprijateljstva. Njihovo blagostanje i napredak su svjedoci činjenici da su oni bili jedno i niko nije imao neprijateljstva s drugim. Nepromišljeni protivnici kažu da se islam širio silom ali ja kažem da ovo nije ispravno. Činjenica je da su njihova srca bila natopljena duhom pokornosti i rezultat njihove poslušnosti i jedinstva su da su oni pridobili srca. Moje vjerovanje je da su oni povlačili sablju u samoodbrani. Čak i da nisu povlačili sablje oni bi pridobili svijet sa svojim govorom!

Nema sumnje da riječi koje su iz srca dirnu srca.

Ashabi su prihvatili istinu sa iskrenim srcem i bez ikakvog pretvaranja. Samo je njihova istina postala izvor njihovog uspjeha. Ispravno je da istinoljubiva osoba samo upotrebljava silu istinoljubivosti. Blagoslovljeno lice Časnog Poslanika s.a.v.s. je širilo svjetlo oslanjanja na Boga  i sa ljepotom i sa slavom.Ono je imalo privlačnost i snagu koja srca privlači tome. I njegova zajednica je bila primjerena u pokornosti Poslaniku i njena stabilnost se pokazala da je krajnje povoljna da, ko god ih je vidio nije mogao a da  ne bude privučen njima. Ukratko, sada postoji potreba za ovim stanjem i jedinstvom ashaba da se prakticira. Zato što je Uzvišeni Allah naredio zajednicu koju je obućavao Obećani Mesija  do zajednice koju je obučavao Časni Poslanik s.a.v.s. Uspjeh zajednice bude stvoren samo primjerima takvih ljudi, zato oni od vas koji ste poznati kao zajednica Obećanog Mesije  i želite da budete  udruženi sa zajednicom ashaba, usadite duh ashaba. Oponašajte njihovu pokornost; oponašajte uzajamnu ljubav i jedinstvo. Ukratko, posvojite puteve ashaba u svakoj formi.’ (Al Hakam, tom V, 10. februar 1901, str. 1-6)

Obećani Mesija a.s. je objasnio mnoge aspekte u ovom isječku. Prvo, on je objasnio pokornost Bogu, Njegovom Poslaniku, vašim upravljačima i vladi. Ovo uključuje upravu vlade kao i upravu Džemata. Pokornost Halifatu prednjači pokornosti vladi i upravi Džemata zato što Halifat utemeljuje Božije naredbe i naredbe Njegovog Poslanika i uprava Džemata radi pod halifatom. To je ljepota Halifata ako postoji problem između onih određenih da vode upravu Džemata i članova Džemata, Halifa vremena to može otkloniti. Zaista je jedna od njegovih dužnosi da tako učini. Pokornost Halifatu dolazi prije poslušnosti vladi. Međutim, ne treba biti pogrešnog razumijevanja u ovom pogledu zato što je lično halifa vremena najistaknutiji u poslušnosti zakona zemlje i u osiguravanju da drugi također budu.

Obećani Mesija a.s. je na drugom mjestu rekao: ‘U svjetovnim terminima ‘ulul amr’ (koji su na vlasti) znači kralj, a u duhovnim terminima to znači Imam doba.’ (Potreba za Imamom, str. 37)

Unutar okvira svjetovnog sistema vlade duhovni sistem može i funkcioniše. Sretni smo da smo dio ovog duhovnog sistema. Halifa nastoji da utemelji Božije kraljevstvo i kraljevstvo Njegovog Poslanika u srcima i umovima, i u situaciji nesklada Halifa donosi presudu u skladu sa Božjim naredbama i naredbama Njegovog Poslanika. To je naklonost Božija da među nama imamo sistem Halifata, inače razne sekte i razni pravnici imaju različite poglede o stvarima. I umjesto da riješe pitanja, oni ih mogu dalje zamrsiti. Slično tome, različiti pogledi mogu stvoriti drugačija pitanja s vladom također. Tako neovisno zaključivanje nad pitanjima može samo biti postignuto pod Halifatom. Ahmadi muslimani ne mogu biti dovoljno zahvalni za ovo i ova zahvalnost se može izraziti pokazivanjem potpune pokornosti Halifatu.

Obećani Mesija a.s. je rekao nešto što je jako važno: ‘Ako se posvoji pokornost sa iskrenošću, srce nalazi prosvjetljenost i duša nalazi blaženstvo i svjetlo.’ Sigurno se ovdje mislilo na pokornost duhovnom sistemu i ovo je također put da izmjerite svoju pokornost. Da li doživljavate svjetlo i blaženstvo spomenute ovdje? Razmislite o vlastitom standardu pokornosti i procijenite to sami koliko  pokornosti imate za Boga, Njegovog Poslanika i Halifat koji je osnovao Obećani Mesija. Pokornost vladi donosi mir i spokoj ali poslušnost duhovnom sistemu donosi mir i blaženstvo. Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Duhovne vježbe nisu toliko potrebne koliko je potrebna pokornost…’ bez toga osoba ne može doživjeti duhovno blaženstvo i prosvijetljenost ili mir u svom životu. Ljudi koji se osjećaju vrlo sigurni o svom namazu i ibadetu Bogu ali ne prakticiraju pokornost ne mogu biti primaoci Božijih blagoslova. Drugi aspekt postizanja dobrog standarda pokornosti kako je rekao Obećani Mesija a.s. je: ‘Postaje neophodno da u pokornosti skršite svoju samousredsređenost…’ Osoba treba da svoje želje dovede u sklad sa onim što su rekli Bog i Njegov Poslanik s ciljem da bude pokorna. Obećani Mesija a.s. je rekao da idoli mogu biti stvoreni u srcima velikih pristalica Božije Jedinstvenosti što može učiniti da osoba čak ne bude u stanju da bude pokorna na vrlo malom nivou. Obećani Mesija a.s. je rekao da su ashabi r.a. postigli visoke standarde obožavanja Boga samo poslije stavljanja u praksu pokornosti.

Zaista, hadis navodi da čak i ako je crni rob vaš vođa vi mu trebate biti pokorni. U drugoj verziji je rečeno da čak ako je glava vašeg vođe kao grožđica vi mu morate biti pokorni.

Obećani Mesija a.s. je nacionalni/zajednički napredak uzajamno povezao sa pokornošću i rekao da nacija/zajednica ne mogu biti formirane ukoliko ljudi ne poprime povinovanje i pokornost jer u tome leži napredak. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je napredak u tome da ostanemo povezani sa jednom zajednicom, da slušamo izlaganja Imama ovog doba i u pokornosti. Da samo muslimanski svijet razumije ovo oni bi postali velika sila i niko na zemlji se ne bi mogao nadmetati s njima! Mi, Ahmadi muslimani trebamo postići visoke standarde pokornosti. Bog je rekao za duhovne zajednice da je pokornost najizvanrednija u terminima ostvarenja. Međutim, pokornost pokazuje iznenađujuće rezultate u svjetovnim zajednicama.Vidimo u historiji da je Napoleon preuzeo vlast u Francuskoj kad je zemlja bila u opadanju. On je rekao zemlji ukoliko ne napuste uzajamni nesklad da neće napredovati i on je zagovarao poslušnost s ciljem da napreduju. Dobronamjernici zemlje su prihvatili njegovu etiku i pokazali su izvanrednu poslušnost i udovoljavanje u tolikoj mjeri da kažu da je to bilo iskustvo koje je promijenilo život i za Napoleona također. Poslije poraza u velikoj bici on je otišao u izganstvo na jedno Italijansko ostrvo. Kad se vratio na obale Francuske na vlasti je bio novi kralj. Kralj je okupio svećenike,vojne komandante i političare i uzeo njihovu zakletvu odanosti na Bibliji zato što je osjećao da je Napoleon imao tako odane sljedbenike da je to moglo ponovo izaći na površinu nakon njegovog povratka. Napoleon je okupio ljude po svom povratku iako oni koji su bili odani njemu nisu bili iskusni vojnici. Kralj je poslao jednog generala sa trupama i oni su stali naspram Napoleonove grupe u vrlo uskom prolazu. Napoleon je naredio svojim ljudima da idu naprijed ali njih su vladine trupe pobile. On je poslao još ljudi i na njih su također pucali i bili su ubijeni. Vidjevši situaciju Napoleon nije mogao vjerovati da ga njegove nekadašnje trupe neće poslušati. Smatrao je da je on u njih usadio poslušnost i odanost. Uvjeren u odanost koju je jednom usadio u ovu naciju lično je otišao naprijed i rekao: ‘Vojnici, ja sam vaš car! Znate me. Ako među vama ima i jedan koji će me ubiti, ovdje sam.’ Vojnici ovo nisu mogli podnijeti i potrčali su prema Napoleonu. Kažu da su neki od njih jecali dok su vikali oko Napoleona. General im se također pridružio u davanju svog zavjeta Napoleonu.

Hazreti Musleh Maud r.a. je naveo Napoleonov povratak na vlast i rekao: ‘Napoleon ili druge vođe kao on nisu imali Božju pomoć koju istinska vjera ima, pa ipak su oni doveli do revolucije. Situacija onih koji su dali bai’at je drugačija. Zaista, samo značenje i sadržaj (smisao) bai’ata je da potpuno sebe predate sa poslušnošću. Ovo značenje i sadržaj (smisao) je tako uzvišeno da se poslušnost u svjetovnim stvarima nikada ne može  nadmetati s tim. Koncept: ‘…Budite pokorni Allahu i Njegovom Poslaniku i onima koji imaju vlast nad vama…’ je takva da ako je nacija ne slijedi, bilo da su pristalice istinske vjere ili nisu upoznati s tim, oni nikada ne mogu uspjeti.’

Mi uvijek trebamo imati na umu riječi Obećanog Mesije a.s. da je to najvažnije da imamo sklad i pokornost s ciljem da postanemo nacija ili zajednica. Bez toga tu samo može biti opadanje i pogoršanje. Časni Kur’an kaže u ovom pogledu:

‘Držite se čvrsto, svi, Allahovog užeta i ne razilazite se; i sjetite se Allahove blagodati nad vama kad ste bili neprijatelji jedni drugima. On je ujedinio vaša srca, i zbog Njegove milosti postali ste braća; i bili ste na rubu vatrene provalije i On vas je od toga spasio. Ovako vam Allah objašnjava znakove da budete upućeni.’ (3:104)

Krajnje je nesretno da su uprkos ove jasne Božije poruke muslimani dotakli najnižu ivicu uzajamnog nesklada i zaboravili su njihove blagoslove i na strašnoj su strani  u smislu nevolja i opadanja. Tu je opadanje od vremena Obećanog Mesija a.s. ali sada je to dostiglo nedosežne nizine. Obećani Mesija a.s. je rekao da napustimo svoje razlike i da budemo poslušni jednoj osobi, a to je Imamu ovog doba, i onda vidite kako će sve što radite biti blagoslovljeno. Da im Allah dadne razuma!

Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Ruka Uzvišenog Allaha je na zajednici..’ i bez ovoga se ne može postići uspjeh i ne može se spoznati Bog. Boga spoznaju oni i samo oni koji imaju ispravnu pronicljivost i shvatanje Božije Jedinstvenosti, koji među sobom imaju jedinstvo. Mi jednostavno ne trebamo biti zadovoljni da smo dali zavjet bai’ata. Mi trebamo postići standard bai’ata koji je, kako se jasno razumije iz značenja same riječi bai’at, da sebe prodamo.

Obećani Mesija a.s. je objasnio davanjem primjera hazreti Abu Bakra r.a. i hazreti Omera r.a. da su oni bili samopouzdani ljudi koji su imali čvrste poglede i kad je bilo ispravno vrijeme ove njihove odlike su tako sjajno zasijale i oni su vodili vlade. Međutim, u toku života Časnog Poslanika s.a.v.s. izgledalo je kao da oni nisu znali ništa. U to vrijeme oni su sva svoja mišljenja i razboritost smatrali beznačajnim. I kasnije se svijet osvjedočio kako su oni upućivali ashabe i vidimo primjerenu poslušnost u toku perioda ispravno upućenih halifa.

Jedan događaj nesebičnosti i razboritosti hazreti Abu Ubaida je da je u toku bitke primio pismo hazreti Omera r.a. sa vijestima o smrti hazreti Abu Bakra r.a. i hazreti Omer r.a. je dao niži čin Halid bin Waliidu i odredio Abu Ubaida vođom vojske. U svjetlu šireg nacionalnog interesa Abu Ubaida nije obavijestio Khalid bin Waliida o ovome dok se nije postigao ugovor s ljudima Damaska. I on je tražio od Khalid bin Waliida  da potpiše ugovor. Kad je Khalid bin Waliid saznao ove činjenice izrazio je nezadovoljstvo ali Abu Ubaida nije reagovao na to i umjesto toga je uvjeravao Khalid bin Waliida spominjući njegova herojska dostignća. Khalid bin Waliid je pokazao sjajnu poslušnost Halifatu kad je rekao: ‘Ljudi! ‘Amiin’ ovog ummeta je određen za vašeg vođu. Časni Poslanik s.a.v.s. je Abu Ubaidu dao titulu ‘amiin’ (vjerni). Abu Ubaida je rekao: ‘Ja sam čuo Časnog Poslanika s.a.v.s. da kaže da je Khalid jedan od Božijih sablji i da je najizvanredniji mladić plemena. Tako je naredba Halife vremena bila sa zadovoljstvom prihvaćena.Općenito govoreći, Božijom milošću naš Džemat ima duh poslušnosti ali nekad ako neka osoba bude uklonjena iz služenja oni pitaju zašto su uklonjeni, šta im manjka itd. Ako imamo u vidu historijske primjere/uzore takva pitanja se neće rađati.

Mi trebamo voditi računa da je danas isti Kur’an i isti Poslanik s.a.v.s. kojeg slijedimo ali kakvo je stanje muslimana! Oni su stalno upleteni u nesklad ili mole svijet. Obećani Mesija a.s. je rekao da je nesklad šija i sunni  stvorena iz napuštanja poslušnosti. Ono što je potrebno je jedinstvo i Obećani Mesija a.s. je osobito tražio od svog Džemata da usade uzor ashaba tako da vaša istinitost može sasijeći neprijatelja. A ovo će se dogoditi kad svako od nas bude pokušao da usadi potpunu pokornost i udovoljavanje. S potpunom pokornošću Bogu i Njegovom Poslaniku mi također možemo sudjelovati u svjetlu koje je podareno Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Odgovornost Ahmadi muslimana je vrlo velika, mi moramo pokazati primjer ‘…budite pokorni Allahu i budite pokorni Poslaniku i onima koji imaju vlast nad vama…’ što će privući pažnju svijeta na nas. Ovo je jedini put koji svijet može odvesti Božijim stopama i stopama Njegovog Poslanika i može uputiti svijet. Ovo je put kako možemo dokrajčiti nesklad u svijetu. Mi imamo naredbe Časnog Kur’ana koji su vrijedni da se prakticiraju i vrijedni da im budemo pokorni. Mi imamo blagoslovljeni uzor Poslanika i naša je dužnost da to poslušamo. I mi također imamo duhovni sistem ‘ulul amr’ (koji imaju vlast)  nad vama koji neprestano skreću našu pažnju na Božije naredbe i naredbe Njegovog Poslanika. Nema nikakvog razloga da ne možemo napraviti i iskazati jasnu prepoznatljivost između nas i drugih. Da nas Allah osposobi da tako činimo i da uvijek ispunjavamo očekivanja Obećanog Mesije a.s.!