Novosti

Novosti

Ahmedi muslimani imaju sluha za čitavo čovječanstvo


Hazreti Mirza Masroor intervjuisan je od strane Danske Radio 24syv,zadnjeg dana svoga boravka u Danskoj.

Dana 10. Maja Hazreti Mirza Masroor Ahmad  Svjetski poglavar Ahmedija muslimanskog džemata intervjuisan je od strane Radio 24syv (Radio 24/7).

Tokom ovog intervjua,koji se je održao  u Nusrat Jahan džamiji, Hazreti Mirza Masroor Ahmad,naglasio je ciljeve mira Muslimanske zajednice,i objasnio vjerske razlike između Ahmedi muslimana i drugih sekti.

Na pitanje o progonu sa kojim se suočava Ahmedija muslimanska zajednica u određenim  zemljama,Hazreti Mirza ahmad rekao je:

„Uprkos protivljenjima sa kojima se suočavamo svake godine hiljade ljudi pristupa Ahmedija muslimanskoj zajednici.To je djelo Allaha,inače ne bi imali ovakav uspjeh svih ovih 127 godina,zato smo optimistični i puni nade za budućnost.“

Upitan za dobro poznati slogan „Ljubav svakome,mržnja nikome“, Hazreti Mirza Masroor Ahmad rekao je:

Naš slogan „Ljubav svakome,mržnja nikome“ baziran je na učenju Islama,zato što Časni Kur“an kaže,da ljudi trebaju da vole i brinu za jednog drugog,i da poštuju jedan drugog. Ku“ran kaže da moramo biti pravedni i prema onome ko nam se protivi. Dakle, Ahmedi muslimani su suosjećajni i milostivi prema cijelom čovječanstvu.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad takođe govorio je o povećanju  nestabilnosti u svijetu,i ponovio  potrebu da čovječanstvo spozna Stvoritelja,i da ljudi počnu poštovati potrebe jednih drugih.