Hutbe
Hutbe

Hutba 18. novembar 2016. – Posjeta Kanadi, 2016


Hutba, 18. novembar 2016. godine

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Hazreti halifatul Masih V , neka Bog ojača njegove ruke, je obavio hutbu Novembra 18, 2016 godine u Baitul Futuh džamiji, u Londonu. Nakon tašahuda I sure fatiha , Huzur je rekao:

Kao što svi znate ja sam nedavno bio u posjeti Kanadi, otprilike program je trajao šest sedmica. Allahovom milošću, ova posjeta je bila uspješna po svim mjerilima, u pogledu programa džemata kao I sa drugima. Nakon dželse u Kanadi, sljedeće hutbe, već sam prenio utiske ljudi, neke upravne stvari I zahvalili smo se na Allahovim blagoslovima u pogledu dželse. Danas ću pričati malo o drugim aktivnostima I programima.

Allahovom milošću, kao I mnogi drugi džemati, džemat u Kanadi je među onima koji teže vjernosti I odanosti. Allahovom milošću, mladi momci kao I djevojke posjeduju taj duh učestvovanja u džematskom poslu. Osobito, u pogledu medija I štampe, mladi ljudi su dosta radili. Oni su se trudili na visokoj skali, I Bog je učinio da njihov trud urodi plodom. Oni su povećali postojeće pripreme I dobar odnos sa političarima I vladinim dužnosnicima. Ali ovaj put,jasna razlika je bila vidljiva u medijskim odnosima. Ali, u stvarnosti to su čisto blagoslovi Uzvišenog Allaha. Oni su samo pokušali ali Allah ih je obilato blagoslovio. Ova omladina, ovi radnici, sami priznaju da odgovor koji su primili prevazilazi njihova očekivanja u velikim razmjerama.

Pokušali smo u prošlosti da nas spomenu, ili da dobijemo članak u novinama, kako bi se džemat I islam predstavili ali mediji nisu pokazivali veliku volju. Međutim, ovaj put, mediji su nas pratili, tražili vrijeme da razgovaraju sa nama I da intervjuišu Imama Ahmadija džemata. Zbog manjka vremena, razgovarali smo sa medijima koliko je to bilo moguće, I davali intervju nekima a drugima smo se morali izvinuti. Sada medija tim koji imamo, treba doći do njih, I također lično se izvinuti kao I pismeno I ostati u kontaktu sa njima. Ovo je bitno za budući odnos. U svakom slučaju, predstavit ću neke utiske sa različitih skupova.

Allahovom milošću, sagrađene su 3 nove džamije, ali samo dvije su imale skup gdje su drugi bili pozvani. Ovaj skup je održan u parlamentu. Pričao sam na skupu na York univerzitetu. Održani su sastanci u Torontu, I Kalgariju gdje sam dobio priliku da predstavim islamska učenja drugima. Zbog Allahovih blagoslova svugdje,ljudi su shvatili ljepotu islamskih učenja.

Prije svega, ja ću ukratko govoriti o medijskoj pokrivenosti u Torontu. Kasnije ću spomenuti univerzitet. Pored drugih poslova, održana su I tri intervjua.Jedan intervju je bio sa poznatom stanicom ‘Global News’ Toronta. To je imalo priliku gledati 300.000 ljudi I 100.000 je gledalo izvještaj o tome online. Drugi intervju je vodio Peter Mansbridge, poznati novinar I glavni dopisnik CBC-a. Obavljen je ranije ali emitovan dvije sedmice poslije. To je bio program od pola sata koji je prikazan na nacionalnoj televiziji. Kao što sam rekao, vodio ga je jedan od najstarijih novinara, koji se smatra jako važnim. Bio je o islamu, svjetskim poslovima, dolasku hazreti Obećanog Mesije, neka je mir na njega, I bilo je dosta razgovora o ekstremistima koji su donijeli loše ime islamu. Objavili su dio toga, a preskočili neke dijelove. Međutim, bila je velika pokrivenost gledanosti. Slično tome je bio jedan koji su objavile nacionalne novine, Globe I Mail. Jedan koji sam spomenuo ranije, intervju CBC-a, je gledalo 10 miliona Kanađana, po njihovim procjenama.I onda, kroz novine, objavljene su detaljne vijesti I također je objavljeno na youtubu, vijesti su stigle dodatno do više od miliona ljudi. Onda vijesti u pogledu predavanja na univerzitetu su objavljene u novinama i časopisima i ta čitanost je stigla do otprilike 500.000 ljudi.

Sada ću govoriti o slijedećem programu, koji se održao prvi nakon dželse. Održan je u parlamentu, u Ottawi, njihovom glavnom gradu. Bile su razne aktivnosti i program je trajao skoro cijeli dan i ja sam se sreo sa nekoliko osoba. Održan je odvojeno sastanak sa premijerom. Također je održan sastanak sa nekim od njegovih ministara također, u jednoj srdačnoj atmosferi, i ja sam im se zahvalio na njihovoj suradnji sa džematom, koja je uvijek prisutna.

Sjednica je održana u dvorani parlamenta. Prisustvovalo je šest ministara, 57 nacionalnih zastupnika, jedanaest ambasadora iz različitih država, prvi sekretar Američke ambasade I predstavnici Libijske ambasade I ministri Ontario provincije.

Preko 30 dostojanstvenika, načelnik I ministar su prisustvovali. Zatim, također su tu bili: direktor Evanđeoskog društva,glavni predstavnik Kanadskog Crvenog križa, pomoćnik povjerenika RCMP-a, profesori sa univerziteta u Ottavi I Carleton univerziteta, određeni podpredsjedici I dekani, direktor Kanadskog vijeća za muslimane, predstavnici Američke vlade I članovi Think Tanka. Tako da, bilo je to okupljanje onih ljudi koji se smatraju na čelu svjetskih poslova. Imao sam priliku da predstavim svijetlo učenja islama. Isto tako, pojasnio sam karakter I dvoličnost pokazanu od strane onih ljudi, I da oni ne trebaju kriviti samo muslimane. Trebaju gledati svoja vlastita djela. Određeni nered su oni stvorili na svijetu. U svakom slučaju, ja ću predstaviti dojmove nakon toga.

Judz Segro, MP, je rekao da je obraćanje Imama džemata bilo sa mnogo savjeta, kako izbjeći treći svjetski rat. Bilo je očigledno da moramo jako raditi, I surađivati jedni sa drugima, da se spasimo od tog užasa. Dalje je rekla,da ova poruka treba biti proširena diljem svijeta.MP, Kevin Waugh, je rekao da je Imam, osvijetlio mnoge teme u nekoliko riječi. Dalje je rekao da ga je naročito dojmilo to da je Imam džemata predstavio mnoge ajete iz Kurana u svom obraćanju. Ovo je naročito bilo zadovoljstvo za ljude poput njega, koji imaju jako malo znanja o vjeri.

Ovo je također uvečalo znanje. Svi bodovi su skupljeni I iznio je mišljenje u skladu sa svojim razmišljanjem. Izraelski ambasador je također bio tu i rekao je: ‘Bila je to bitna poruka mira kako sve religije trebaju poštovati jedna drugu’. Rekao je, ‘Taj dan je promijenio moje razmišljanje o islamu, i postao je više cijenjen. Poruka treba biti objavljena i prenešena ostalim ljudima. Ako ljudi budu pratili tu poruku, svjetski duboki i ozbiljni problemi mogu biti rješeni’. Dalje je rekao, da mu se jako svidio, taj ugao ‘tolerancije’ u obraćanju i da je dato pravo svim ljudima bez obzira da li su muslimani ili jevreji. Onda je, Louise Arbour, viši imigracioni sudija i primalac ovogodišnje Sir Zafar Ullah Khan Eward, izrazio svoje mišljenje i rekao da je Imam džemata, jasnim riječima, istaknuo naše nedostatke i mane i skrenuo pažnju na probleme zapadnog društva, i da oni ponekad pokazuju licemjerstvo u onom što rade i da ne daju prava manjini.
Potom, je, Raj Saini, rekao da je rečeno da je islam religija mira i da muslimani koji ne prate ovu poruku mira nisu pravi muslimani. Slično tome, Majid Jowhari,vjerovatno iz neke arapske države, rekao je da je veliki izazov kako uspostaviti mir u svijetu što su čuli u obraćanju tog dana, i da moramo zajedno naći rješenje. Tu su i drugi izazovi kao što su ekonomska kriza i terorizam, za sve to oni moraju zajedno raditi. Kristy Duncan, ministar nauke, ja dala lični komentar:“Jednom prijatelj, zauvijek prijatelj“. Istakla je mnoge tačke obraćanja, kao što su pravda i jednakost, mir, omladina, Ujedinjene nacije i da trebamo zajedno radi za dobrobit čovječanstva. Rekla je da je Ahmedija džemat kao draga porodica za nju. Isto tako, svoj stav je kazao Nicola di Iroio koji je rekao:“ Bio je to dobar govor u kojem su jezgrovito predstavljeni svjetski problemi. Vi (Imam) ste rasvijetlili svjetske probleme sa vjerskog stajališta. Džemat Ahmadija je divan džemat i primjer za druge organizacije. Usredočili ste nas na to da treba postojati tolerancija u vjerskim stvarima i da agresivnost dovodi do više agresivnosti. Ako usvojimo takvu vrlinu kao što je tolerancija, možemo donijeti promijenu.“ Dalje je rekao:“Mislio sam da će Imam džemata doći ovdje,reći neke uobičajne riječi, zahvaliti se i sjesti. Ali obraćanje koje se desilo, teško da sam ikad iskusio takvo obraćanje. Objasnio je sve probleme sa kojima se svijet suočava npr.klimatske promjene, ekonomske probleme i građanski rat. Navedeni uzrok jeste nepravda. Pričao je o problemima ovog doba, rekao je da ne bi trebalo biti smetnji u vjerskim predmetima i ne bi trebalo biti trgovine oružjem u šta se upliću zapadne zemlje.“. Dalje je rekao :“ Bilo je veliko zadovoljstvo prisustvovati programu jer sam čuo nekoga ko govori o miru. On predstavlja islam svijetu, i ovo je način na koji se to radi.“

Njemački ambassador, Werner Wnendt je rekao :” Imam džemata je naslikao budućnost. Mi svi želimo takvu mirnu budućnost. Naučili smo iz njegovog obraćanja da je islam vjera mira. Mi svi možemo živjeti sa onima koji su migrirali u Evropu. Najbitnija poruka obraćanja jeste da svi moramo težiti dobru svijeta I trebamo se pobrinuti da ljudi u zajednici žive svoje živote pojedinačno. Imam je rekao da se vlade ne trebaju uplitati u vjerske stvari. Tu su problemi u pogledu džamija I hidžaba u Evropi. Ako se takvi problemi pokrenu, to će stvoriti nered”. Isto tako, glavni Imam I učenjak Muhammad Jabbar, vjerovatno iz neke od arapskih država, je rekao :” Ja sam sunni Imam, I neću oklijevati da kažem da je ovaj govor postavio temelj mira u svijetu. Ovaj govor je zaista potreban svijetu. Govor Imama je bio pun mudrosti, jer nije krivio nijednu grupu. Sa druge strane, rekao je da je nemir u svijetu zbog slabosti svih grupa. Mi se trebamo osloboditi naših slabosti I nedostataka I krenuti dalje ka poboljšanju. Također je istakao neka islamska učenja da nijedno ljudsko biće nije lišeno pogrešaka. Bilo je to lijepo obraćanje. Sve potrebne teme su iznesene I zastupnicima su data alternativna rješenja. Islamska tačka gledišta je predstavljena na krasan način I mnogi teški aspekti predstavljeni su na takav prijateljski način, da se ljudi nisu osjećali povrijeđenim ”
Onda je gost, Garner Janus rekao :”Poruka je bila jako ugodna, da kako vjera I vjerski lideri mogu rješiti probleme ovog doba I uspostaviti mir u svijetu. On je također istaknuo predmet o tome kako svi možemo živjeti u miru ako budemo kontrolisali trgovinu oružjem.” Dodao je:” Općenito, mi krivimo jedni druge, ali Imam džemata je objasnio, kako zapadne I druge države mogu poboljšati situaciju u svijetu, ako budu samo igrali svoj dio”

Sik gost je rekao:”Imam je rekao u parlamentu da je zapad također odgovoran za nered u svijetu. Na primjer, osvijetlio je predmet, kako teroristi stavljaju ruke na oružja koja su prodala zapadne države. Objasnio je da 20% Kanađana koja idu za terorizmom su žene I one će obojiti slijedeću generaciju istom bojom.”

Rekao je da nije nikada razmišljao o tome. Dalje je rekao :” Mnogo mi se svidjelo što se Imam koristio Časnim Kuranom dok je govorio kako moramo ispuniti naše zavjete I dostaviti naše povjerenje I reći na divan način da je upravljanje također povjerenje I da vladini dužnosnici trebaju dostaviti na prijateljski način svoje povjerenje. Imam džemata je također rekao, da su vjerski učenjaci zaveli ljude I da se nered povećava iz tog razloga. Također je dao izazov zapadnim zemljama, koje tvrde da uspostavljaju slobodu svijesti I slobodu prava. Sada je njihova odgovornost da to prikažu u praksi, I da se ne upliću u vjerske predmete kao zabrana hidžaba I mjesta obožavanja. Rekao je da je jako dobro podsjetio zapad.”

Naveo sam neke primjere sa skupa u parlamentu. Bilo je bezbroj komentara od ministara I drugih. U pogledu medijske pokrivenosti, prije svega premijer je na Twitteru, na svom računu rekao da mu je bilo zadovoljstvo vidjeti halifu Ahmedija džemata u Ottavi tog dana I također je postavio sliku. To se proširilo I pokrivenost skupa kroz novine je stigla do četiri I po miliona ljudi, na različite načine. Održan je mirni sastanak u Tahir Sali u Torontu, na kojem je prisustvovalo 614 nemuslimana I neahmadi gostiju. Među njima su bili gradonačelnici I viječnici nekih područja, novinari, doktori, profesori, učitelji, advokati i ljudi koji pripadaju različitim životnim putevima.
Svećenik iz prezbiterijanske crkve je rekao :” Ja sam dosta dojmljen slušajući obraćanje Imama džemata na mirnom sastanku, jer je to bila poruka mira, ljubavi I nade bez obzira na boju, rasu, Istok, Zapad ili određeno mjesto I vrijeme. Umjesto toga,bila je za cijeli svijet. Druga važnost ovog obraćanja jeste da postoji dosta nesporazuma, brige I straha koji su u svijetu, ali bilo je očito u današnjem obraćanju da imamo više sličnosti nego razlika. Ovo je jako važna dobra vijest koju ljudi moraju čuti ”

Jedan drugi gost čija je sestra nedavno primila islam kaže: ‘Ja sam danas došao ovdje sa svojom sestrom zato što je ona nedavno primila islam i mi smo željeli znati šta su učenja Ahmadija Džemata. Moja radost nema granica nakon što sam čuo govor Imama Džemata i da se moja sestra pridružila ljudima koji su puni ljubavi, brižni i obzirni. Ja sam vrlo sretan zbog stvari koje sam danas čuo. Na istom simpoziju ja sam čuo usluge koje Džemat čini radi mira u svijetu.’ Slično tome je bio prisutan u parlamentu ovaj čovjek, predsjednik Nike udruženja, Muhammed Alwahaji je rekao: ‘Današnja poruka je bila vrlo jasna da svi mi trebamo živjeti s ljubavlju i ne trebamo nikoga mrziti. Mir se ne može osnovati ako nastavimo mrziti jedan drugog.’ On je rekao: ‘Kada sam slušao govor Imama Džemata nisam mogao vjerovati da muslimanski vođa može govortiti u parlamentu na takav način. Tu nije bilo ni sjene sumnje i on je govorio tako neustrašivo da su ljudi bili uvjereni da je to bila istinita i tačna poruka islama. Ima nekih ljudi koji stoje iza ratova koji se vode i oni iz toga imaju korist.’ On je dalje rekao da je Huzur danas takođe govorio pozivajući se na ‘ljubav svakome, mržnja nikome’ i da to mora da je to naš pravac djelovanja i da je bilo istina.

Onda je član Zambiske zajednice Abu Jusuf rekao: ‘Bio sam vrlo impresioniran onim što sam danas čuo i vidio. Imam Džemata je u svom govoru predstavio mnoge primjere (Muhammeda s.a.v.s.) i skrenuo našu pažnju da trebamo nastojati da postupamo po njima. Imam Džemata Ahmadija je takođe dolazao iz vladanja Časnog Poslanika s.a.v.s. da on nikada nije nikoga preveo silom u islam; i kako je služio svim ljudima. (On) je takođe objasnio islamska učenja pozivajući se na Časni Kur’an. Jer se u Kur’anu nalazi: ‘Nema prisile u stvarima vjere.’ (2:257) I kako je Časni Poslanik s.a.v.s. dao prava Jevrejima, kršćanima, hindusima ili sljedbenima bilo koje vjere i istakao da su sva ljudska bića ista.’
Onda je treći program održan na York univerzitetu. On se smatra jednim od najvećih univerziteta u Kanadi. On ima 11 fakulteta, 53 000 studenata i 700 učitelja. 300.000 studenata su diplomirala na ovom univerzitetu. Ja sam pitao zamjenika vjećnika i on mi je rekao da je to treći univerzitet po veličini u Kanadi. Jedan prijatelj, urođenički stariji član Toronto univerziteta, gospodin Car Carier pridružio se ovoj proslavi i rekao: ‘Ovaj dan je bio dar. Bilo mi je drago da čujem da svi mi radimo zajedno za mir.’ On misli da su njihova prava takođe bila narušena i da vlada nije uradila ono što je trebala da uradi.’ On je dalje rekao: ‘Ono što mi se posebno dopalo je da je Imam Džemata, sve što je rekao, rekao je iz dubine svog srca. Kad neko govori istinu iz dubine svog srca to se uvijek pamti. Dolazeći iz drugog dijela svijeta on predstavlja poruku koja se nama dopada.’

Jedan student, Cheryl Gress kaže: ‘Ovo je bila izvanredna prilika gdje sam naučio određena stvarna učenja islama. Sada imam neko znanje o islamu. Sada ne radim samo sa mozganjem. Imam Džemata je rekao neke prelijepe stvari u pogledu mira. Ove stvari su vrijedne hvale u tome da je Imam Džemata objasnio da imamo mnogo zajedničkog o učenjima. Meni se jako dopalo da su naša i vaša učenja i osnovna učenja vašeg Džemata ista. Jedan profesor iz odjeljenja novinarstva sa drugog univerziteta poslao je sve svoje studente da slušaju predavanje. Jedan novinar Yoser Albarani je rekao: ‘Meni se jako dopalo što je Imam Džemata rekao ad svi živimo zajedno u miru. Kao novinar, ja često pišem o miru i pravima žena. Ali to je posebno važno kad vjerske vođe govore o tome. Imam Džemata je bogato opisao pitanja s kojima se suočava islamski svijet i da iza toga stoje druge vlade. Ja sam se osjećao lijepo kad sam čuo da Imam Džemata osjeća bol kad čita o stvarima u svijetu.’ Jedan svećenik je rekao: ‘Razumjeli smo stvari koje su predstavljene iz Časnog Kur’ana na jednostavnom jeziku. Meni se posebno dopalo da su sve bitke u svijetu ili uz podršku određenih sila ili su u njihovo ime. I ako velike sile prestanu pomagati, sve to može biti završeno.’
Onda smo otišli u Saskaton. Tamo su održane neke konferencije za štampu i programi Džemata. Tamo nije bilo programa s drugima, nego je preko štampe i radija poruka stigla do 1.8 miliona ljudi. Onda je tu bila svečanost otvaranja džamije Mesjid Mahmood, Regina. Tamo je takođe, poslije džume petkom, uveče bio prijem u hotelu povodom otvaranja džamije. Na prijemu je bilo prisutno 200 gosta. Tu su bili prisutni: glavni ministar i zamjenik glavnog ministra Saskatchewan privncije, gradonačelnik grada Regina, ministar javne bezbjednosti, zamjenik domaćeg vođe, svećenici, šef policije i gosti s raznih životnih puteva.

Jedan profesor svjetskih religija kaže: ‘To je bio vrlo mudar i privlačan govor. To je bio najistaknutiji govor koji sam ikada čuo kao profesor svjetskih religija. Ono što mi se jako dopalo o Imamu je bila nedvosmislena i praktična poruka da, ako svako želi mir on se ne može postići zanemarivanjem siromašnih ljudi koji su u muci. Po mom mišljenju ova poruka je bila vrlo jasna.’ On dalje kaže: ‘Po mom mišljenju, pošto su neki ljudi zapetljani u pogrešnom shvatanju islamskog rješenja svjetskih problema, njegova (Imamova) poruka je vrlo neophodna. On (Imam) je preuzeo na sebe ovu odgovornost da uklonimo sumnje, i njegova poruka u našem multi-kulturološkom i multi-religiskom društvu je vrlo važna. Član zakonodavne skupštine Saskatchewana, Paul Merriman kaže: ‘Politička i svjetovna uloga su različite. Ljudi snažno izražavaju svoje mišljenje i nastoje da utiču na ljude. Ja nisam vidio ništa slično tome kod Imama Džemata. Ja sam mislio da me on (Imam) poziva sebi s velikom ljubavi i spreman je i hitar da voli svakoga. Ja mislim da je ovo u stvarnosti značenje religije i duhovnosti, to jest, da volimo susjede i da pomažemo drugima.’ Huzur kaže da je govorio o islamskom učenju o postupanju prema susjedima i on na to ciljao. On dalje kaže: ‘Neophodno je da takva zajednica treba graditi džamije koje šire istinsko učenje islama jer ljudi Saskatchevana pripadaju raznim religijama i svi se trebaju vladati s poštovanjem i tolerancijom.

Onda vođa opzicije Saskatchewana, Trent Weatherspoon kaže: ‘Današnje okupljanje je bilo prelijepo.’ Onda on kaže da je poruka Imama Džemata bila važna i snažna u kojoj su istaknute zajedničke stavari. Rečeno nam je da Kanadski Ahmadi muslimani unapređuju vjerovanje da daju prednost ljudima. Poruka Imama Džemata Ahmadija je bila da trebamo željeti drugima ono što želimo za sebe, i značajna je za sve nas.’ Onda on kaže da je ova poruka bila utemeljenje uzajamne tolerancije i mira. Imam Džemata je istakao vrijednosti po kojima svi trebamo postupati. Ove vrijednosti su da ojačamo ne samo svoj grad Reginu ili svoju provinciju Saskatchewan nego su takođe za našu zemlji i za cijeli svijet.
Poslije svečanosti otvaranja Džamije i prijema, izvještavanje medija je bilo zbog konferencije za štampu s raznim novinama. Tu su bili pojedinačni intevjui i tu je bilo oko šest ili sedam mediskih ljudi sa TV, radija i novina. Zbog svečanosti otvaranja Džamije u Regini i od toga konferencije za štampu, poruka islama je stigla do 1,97 miliona ljudi.

Slično tome je poslije Regine bila otvorena džamija Mesđid Baitul Amaan, Lloyd Minister. To je malo mjesto i većinom tamo idu trgovci naftom. 49 gosta Džemata su prisustvovali prijemu tamo. Član Saskatchewan zakonodavnog vijeća, bivši član zakonodavnog vijeća, bivši članovi parlamenta, novoizabrani gradonačelnici, gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika okolnih oblasti, članovi vijeća, profesori, učitelji, novinari i ljudi koji pripadaju raznim životnim putevima bili su među prisutnim. Bivši ministar za imigraciju i odbranu, Jason Kenny (on ima staro prijateljstvo sa Džematom i ima lični odnos samnom) takođe je bio prisutan ovdje. On je rekao: ‘Džemat Ahmadija je mala zajednica ali bezrezervno radi i pokazuje svijetlo lice islama. Tragom svjetskih stvari danas i pogrešnih ideja o ekstremizmu – da islam dozvoljava ekstremizam, Džemat Ahmadija je protulijek. Ovo je islam koji je tačno u skladu sa Kanadskom civilizacijom. To je garancija za mir.’ On kaže da će otvaranje džamije i posjeta Imama Džemata Ahmadija biti povod uvećanja znanja. I, lijepo lice islama će biti predstavljeno ljudima. Onda on kaže: ‘U današnjem govoru Imam Džemata je opovrgao sva negativna mišljenja koja mogu proizaći u umovima ljudi o islamu. Otvaranje džamije je pozitivan korak i uistinu je u skladu s našim vrijednostima.’ On je bio prvi ministar koji me je nazvao da izjavi saučešće nakon ubijanja u Darulzikr i Model Town, Lahore; i obećao je da će primiti u Kanadu porodice šehida (ubijenih) i ispunio je ovo obećanje takođe. Allahovom milošću sve porodice šehida su došle ovdje.

Jedan gost na svečanosti, John Gormley, domaćin radio talk šoua, kaže: ‘(Imam Džemata) je, pozivajući se na ulogu Džemata, predstavio mnoge važne tačke.’ Onda, pozivajući se na Huzura, on kaže: ‘On (Imam) je rekao da džamija nije samo za ibadet nego je takođe mjesto okupljanja za zajednicu. Džemat Ahmadija radi mnogo u pogledu toga. Kad god se dogodi slučaj terorizma, Džemat Ahmadija je taj koji nastoji da unapredi uzajamne odnose i združi različite religije.’ On kaže dalje: ‘Oni daju poruku da je ljubav prema domovini dio vjere. Ovo je islamsko učenje. Ljudi Džemata Ahmadija su u cjelosti dio društva. Gdje god žive, oni su se potpuno objedinili s ljudima. Gdje god su ljudi Ahmadija Džemata oni su zauzeti u jačanju zajednice tamo.’

Posliej toga smo otišli u Kalgari. Tamo je Džemat velik i naša džamija je vrlo velika i lijepa. Tamo je bio simpozijum održan 11. novembra, poslije džume namaza. Oko 644 gosta su bili prisutni. Među gostima su bili nekadašnji glavni ministar Kanade, Ministar za ljudske službe u Albertu, bivši i sadašnji gradonačelnik Kalgarija, bivši ministar Jason Kenny, Dean i zamjenik vijećnika univerziteta Kalgarija, gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika određenih susjednih oblasti, predsjednik Red dear koledža, članovi zakonodavnog vijeća i ljudi iz raznih odjeljenja. To je bio dobar skup od preko 60 dobro obrazovanih ljudi.

Bivši glavni ministar Kanade, Stephen Harper je rekao: ‘Ja sam slušao Imama Džemata Ahmadija da govori na raznim mjestima. On je uvijek upućivao miroljubivu poruku islama svijetu.’ Poslije govora on je dao komentar: ‘On je isto uradio danas. Ovo je veličanstvena poruka koju takođe odražavaju članovi ove zajendice.’ Onda on kaže: ‘Po mom mišljenju, opažanja Imama Ahmadija Džemata su vrlo hitna i svako treba da ih posluša jer u ovo doba su ekstremistički elementi naklonjeni da nanesu loše ime islamu i obični ljudi misle da je to stvarni islam.’ On dalje kaže: ‘Islam znači mir. Kalifatul Mesih kaže da je značenje riječi ‘islam’ mir. Islam znači da volimo Boga i Njegova stvorenja.’ On zatim kaže: ‘Imam Džemata je pronicljivo objasnio o svim problemima i drugim svjetskim problemima, pogotovu na temu Srednjeg Istoka. To je vrlo teška stvar ali je razmotrena i diskutovana vrlo razborito i promišljeno. Ja ću savjetovati sve ljude ako još nisu slučali govor Imama Džemata moraju ga poslušati.’

Na isti način, Naheed Nenshi, gradonačelnik Kalgarija kaže: ‘Bio je to veličanstven govor. (On) je predstavio lijepo učenje islama vrlo hrabro i rekao da nema mjesta ni za kakvu vrstu ekstremizma u islamu. Ugodno je slušati takvu stvar u predstavljanju islama.’ On je AghaKhani i gradonačelnik ovdje. Onda, jedan profesor Kalgari univerziteta, koji je došao sa svojom ženom rekao je: ‘Ovo je bila poruka mira i vrlo hitna. Mi smo u osnovi Holanđani i imamo izreku: ‘Nepoznato je nevoljeno’, što znači: kako možete voljeti ono što ne znate. Isto je u slučaju sa islamom. Islam izgleda prijatan kad znate stvarnost islama. Mi smo danas dobili priliku da slušamo Imama Džemata. Od danas mi ćemo bolje razumjeti islam i voljeti ga bolje nego prije. Onda je vođa Alberta partije i član zakonodavne skupštine, Grand Clark rekao: ‘To je bila uveliko dojmljiva poruka, prikladna za sadašnje svjetsko stanje i za sva vremena. Ljudi Kalgarija i Kanade su saznali da je islam miroljubiva religija i mi to trebamo prenijeti drugima i to je činjenica.’

Brian Litoschief je izrazio mišljenje: ‘Imam Džemata je održao govor usredsređen na mir. To je bio veličanstven pristup. Ja sam znao vrlo malo o islamu i bojao sam se. Bio sam zbunjen zbog negativnog izvještavanja medija. Mislio sam da Kur’an stvarno poučava smutnji. Nakon svega, ja sam danas dobio odgovor na svoja pitanja. Imam Džemata je predstavio Kur’anske navode i dokazao da je islam religija mira. Prije, kad god bih sreo osobu koja pripada Srednji Istok, u toku putovanja, bojao sam se da je to terorist i da može napasti ali sam danas saznao da nema potrebe bojati se islamskog učenja. Mi jako trebamo ovu poruku koju nam je dao Imam Džemata jer je u svijetu stvoren nered i Imam Džemata nam je rekao da se s ljubavlju i saosjećanjem moramo boriti protiv mržnje.’ Onda je Calay, jedna gospođa rekla: ‘Ja nikada nisam mogla pomisliti kakvom ću važnom programu prisustvovati. Ja sam došla samo da ugodim svojoj prijateljici koja me je pozvala i utuvila mi da dođem. (Ona je takođe vrlo obrazovana žena) Ali vrlo sam sretna što sam došla ovdje. Nikada nisam vidjela takav program gdje je svuda pozitivno razmišljanje. Poruka Imama Džemata je vrhunska. Osoba s malo znanja kao ja takođe je razumjela vrlo dobro da je islam takva religija gdje je dobro došla i poželjna svaka zajednica, rasa i religija. Zato se ne trebamo bojati islama. Ono što trebamo pokušati je da bolje razumijemo muslimane.’ Ja sam predstavio neke navode orijentalista kao što je Stanley Moore koji su bili o Časnom Poslnaiku s.a.v.s., kako je on utemeljio mir i kakva je bila (njegova) tolerantnost. Ona je u ovom kontekstu rekla: ‘Vrlo sam zadovoljna s navodima nemuslimana i načinom kako su oni predstavili svoje mišljenje i dokazali da je Poslanik islama s.a.v..s bio miroljubiv.’ Huzur je rekao: Oni tek tako dovedu ljude na program ali Ahmadi muslimani takođe trebaju obavijestiti svoje poznanike o lijepom učenju islama. Onda se na taj način putevi za prenošenje poruke polahko otvaraju uz razgovore. Ne da govorite mnogo o svjetovnim stvarima a da nema znanja o islamu. Ova žena je mislila o svojoj staroj prijateljici da radi nje prisustvuje programu, ali Ahmadi prijateljica joj nikada nije rekla o islamu. Naši mladi muškarci i djevojčice trebaju posvetiti pažnju ovome.

Policiski službenik Kalgari policije je rekao: ‘Govor je bio vrlo zanimljiv. Imam Džemata je rekao da islam promoviše multi-kulturu.’ On je dalje rekao: ‘Naše društvo to jako treba. Imam Džemata okuplja sve ljude zajedno i unapređuje međuvjerski dijalog. Govor Imama Džemata je dirnuo moje srce osobito kad je govorio u pogledu svjetskih odnosa i rekao nam kako se može naći rješenje za probleme. On je, s navodima iz Časnog Kur’ana dokazao da je islam religija mira i da je muslimanima naređeno da prihvataju mir pod svim okolnostima čak i ako druga strana ima loše namjere.’ Anila De Juan, jedna gošća je rekla: ‘Meni se dopalo ono što je Imam Džemata rekao zapadnom svijetu u prisustvu glavnog ministra, da trebaju činiti pravdu i razmišljati o svom ponašanju u problemima svijeta. Imam Džemata je rekao vrlo istinito da se jedna strana ne može smatrati odgovrnom za probleme svijeta.

Domorodačka (Urođenička) zajednica Kanade živi u plemenima. Oni često dođu u gradove. Ova zajednica se zove First Natiion (prva nacija). Jedan od njih, Lee Prueshield kaže: ‘Meni se dopalo to što je Imam Džemata, pokazujući veliku hrabrost i iskrenost, osporio prigovore iznesene protiv islama – da islam poučava terorizmu. Meni se jako dopalo da je Imam Džemata kroz navode iz knjiga (misleći na Kur’an) dokazao da su ove optužbe lažne.’ Onda on kaže: ‘Način na koji je Imam Džemata rekao zapadnim zemljama da oni omogućavaju oružje Srednjem Istoku je istina. Opisujući mudrost iza islamskih ratova, Imam Džemata je izgovorio rečenicu: ‘Da se zaustavi ruka tlačenja’.’ On kaže: ‘Meni se jako dopala ta rečenica i ja ću je uvijek pamtiti. To znači da su se islamski ratovi vodili da se zaustavi ruka tlačenja. On je rekao: ‘Vaš Halifa vrlo dobro razumije značenje tlačenja i terora. Zato sam osjećao da Halifa može vrlo dobro prepoznati našu muku.’ Oni imaju razna plemena i njih oko deset su došli ovdje. Ja sam se takođe sreo s njima i mi ćemo takođe napraviti programe za prenošenje poruke ovdje. Ako Bog da, putevi će se otvoriti. Bilo je izvještavanje medija kroz razne kanale koje prenose vijesti, TV i radio. Osam do deset kanala i novina, uključujući novina nacionalnog nivoa, objavili su vijesti. Na ovaj način, kroz intervju i konferenciju za štampu, poruka je stigla do 5 miliona ljudi.

U toku posjete Kanadi, izvještavanje medija uključivalo je 32 TV kanala koji su prenijeli vijesti na pet jezika i 40 miliona ljudi su primili poruku. Zajedno, trideset dijelova vijesti su bili preneseni na raznim radio stanicama na šest jezika. Osam miliona ljudi su primili poruku preko njih. Ukupno je 227 novina objavilo vijesti i intevjue na 12 raznih jezika i 4.8 miliona ljudi su primili poruku preko njih. 14.6 miliona ljudi su primili poruku kroz društvene medije, druge medije, elektirčne medije itd. Ljudi su procijenili da, ako se dodaju sva sredstva, više od 60 miliona ljudi su primili poruku. Neka je hvaljen Allah.

To je Božija milost i mi trebamo cijeniti Božiju milost i takođe to sačuvati. Pogotovu Ahmadi Kanade trebaju posvetiti pažnju ovome, tako da se Božiji blagoslovi uvećaju. Uvijek zapamtite da u svim svojim nastojanjima trebamo imati namjeru širenje poruke Ahmadijata, istinskog islama. Mora biti namjera širenja Božije Jedinstvenosi. Ako se ovo dogodi onda će Bog takođe blagosloviti naš rad. Da nam Uzvišeni Allah dadne sposobnost da to činimo. Sada, ja kažem Ahmadi muslimanima u Peace Village (selu mira), (99% ili više njihovog stanovništva su Ahmadi) da tamo stvore Ahmadi atmosferu. Trebaju nastojati koliko god mogu da budu oni koji će utemeljiti isitnski uzor islama i da način, na koji ste pokazali ljubav i vjernost Halifatu u mom prisustvu, trebaju biti među onima koji će to uvećati i nastaviti nadmašivati u tome. Nemojte zaboraviti da je vaša stvarna svrha da trebate stvoriti odnos s Bogom i da nikada ne postanete lijeni u obožavanju Boga. Da im Allah dadne, i vama, i meni sposobnost za to. Amin.