Ahmadijat
Ahmadijat

Hutba 26. maj 2017. godine – Halifat


Hutba, 26. maj 2017. godine

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Nakon učenja tašahuda, ta’uza, tasmie i sure Fatiha, hazreti Ameer-ul-Mu’mineen, je proučio 56 ajet sure Al-Nur i onda je rekao:

Prijevod je slijedeći:

“ Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On sigurno odrediti halifama na Zemlji kao što je odredio halifama one prije njih;i da će im On učvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih;i da će im On nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost;oni će obožavati Mene i neće nikoga Meni pridruživati. A onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni.“

Ovaj ajet kao što je to očito iz ove teme, govori o obećanju koje je Uzvišeni Allah dao muslimanima da će se hilafet ostati u islamu. Međutim, prema riječima Časnog Poslanika s.a.v.s., zbog ponašanja muslimana I stanja njihove vjere, ovaj blagoslov će privremeno biti oduzet od njih. Ipak, Časni Poslanik s.a.v.s. je dodao, da će u skladu sa obećanjem koje je Uzvišeni Allah dao, ovaj sistem biti ponovo uspostavljen. Hilafet na zapovjedima poslanstva će biti uspostavljen I ponovo prisutan u svijetu za one koji su čvrsti u svojoj vjeri, koji rade dobra djela I prate konačnu I potpunu religiju.

Dok je spominjao nedostatak znanja muslimana, ili štaviše nedostatak razumjevanja I neznanja muslimanskih učenjaka, Obećani Mesija a.s. je rekao :” Neki ljudi negiraju opću konotaciju ajeta :”(šire značenje ovog ajeta) govoreći da se pod ”Minkum” od vas, može odnositi samo na ashabe Časnog Poslanika s.a.v.s. a s njima je završen ispravni hilafet.” Obećani Mesija a.s. dalje kaže :” Ja ću postaviti pitanje, da li može ijedna osoba sa vrlinama imati vjerovanje da su mandat I hilafet Musa a.s. trajali 14 hiljada godina, a ipak osoba koja je bila najbolja od svih poslanika I najbolja među poslanicima,čiji će blagolsovi mandata trajati do Sudnjeg Dana-njegovi blagoslovi su trajali samo u njegovom stoljeću, kao da kažu da Svemogući Bog nije želio da blagoslovi njegovog modela bude prikazani kroz njegove duhovne halife.”

Tako da, postoje ljudi koji su ovog mišljenja I o kojima je Časni Poslanik s.a.v.s. detaljno govorio. Međutim, postoje neke osobe koje žele uspostaviti hilafet koristeći potporu svjetskih sila. Ovi ljudi nisu uspjeli razumjeti jasnu poruku Uzvišenog Boga, da je ovo obećanje propisano sa vjerom I dobrim djelima. Postati iskreni sluga Uzvišenog Boga je stanje koje je povezano sa ovim obećanjem. Prije tri godina, jedan novinar u Irskoj me je upitao :”Koja je istina iza sistema hilafeta koji se pojavio u islamskom svijetu? Koje opasnosti su stvorene prema tvom hilafetu ovim?”. Ja sam mu objasnio da postoje  ekstremisti i da će i njihov kraj biti isti kao i ostatka ekstremističkih organizacija. Nedavno se dogodio slučaj u Velikoj Britaniji u Manchesteru gdje je  dvadeset dvoje ili dvadeset troje ljudi bilo nepotrebno ubijeno uključujući i nevinu djecu. Ovo je bio sraman postupak okrutnosti i nikada se ne može pripisati učenjima islama ni po koju cijenu. Mi smo uznemireni ovim svirepim djelom terora. Da Allah ima milosti prema umrlim i podari strpljenje njihovoj rodbini. Da Allah zaustavi ruke ovih tirana koji provode zlobna djela u ime islama i Halifata.

U ovo vrijeme i doba Ahmadi muslimani su oni koji su shvatili učenja Kur’ana i kao Ahmadi muslimani mogu razumjeti smjernice koje je dao Časni Poslanik s.a.v.s.  zato što smo mi prepozali učenja mira i sklada u islamu kroz prihvatanje Khatam-al-Khulafa (Pečata Halifa, to jest Obećanog Mesiju a.s.). U suri Džuma Časnog Kur’ana Svemogući Bog kaže: ‘I među drugima od njih koji im se još nisu pridružili.’ Kad je ovaj ajet bio objavljen, jedan ashab je pitao: ‘O Božiji Poslaniče (s.a.v.s.)! Ko su ovi ljudi koji im se još nisu pridružili, a ipak imaju takav položaj da budu nazvani ashabima?’ Časni Poslanik s.a.v.s. nije odgovorio dok ovaj ashab nije pitao treći put, nakon čega je Časni Poslanik s.a.v.s. stavio ruku na rame hazreti Selmana, Perzijca, i rekao: ‘Kad vjera stigne do Plejada (digne se sa Zemlje do najudaljenijih zvijezda), neki pojedinci od ovih ljudi će je dostići (i vratiti natrag na Zemlju).’ U pogledu položaja ovih ‘drugih’ (koji im se još nisu pridružili) Časni Poslanik s.a.v.s. je jednom rekao: ‘Moj narod je blagoslovljen narod, bit će teško odgonetnuti da li će prvo stoljeće biti najviše blagoslovljeno ili zadnje stoljeće.’ Prema tome, Časni Poslanik s.a.v.s. je dao radosne vijesti o blagoslovima kasnijeg doba. Obećani Mesija a.s. je došao da podmladi islam, dok u isto vrijeme su ovi ashabi, koji su sebe povezali sa Obećanog Mesiju a.s. postigli takav sjaj koji je svjetlo vjere. Oni su se osvjedočili u mnoštvo znakova. Do ovog dana ima mnogih koji se pojavljuju  iz mraka da vide svjetlo, i nakon što vide znakove oni ulaze u Ahmadija zajednicu.

Sljedbenici Obećanog Mesije a.s. se nastavljaju suočavati sa teškoćama, tegobama i nedaćama. Međutim, oni podnose svu patnju i nesreću sa izvanrednim strpljenjem i čvrstinom. Primjer Alžira je u ovom pogledu upravo pred nama. Džemat tamo uopće nije tako star, međutim, oni su prihvatili Obećanog Mesiju i tako se pridružili ‘onima kasnijeg doba’ i slijede Halifat, i tako je njihova vjera uzdignuta do najviših stepena.  Možemo ocijeniti vjeru i čvrsto vjerovanje ovih (Ahmadi muslimana) koji su bili zatvoreni, kroz slijedeće riječi, gdje pisac kaže: ‘Ja sam tebe (Huzura) takođe sreo u snu. Tvoje dove su ojačale našu vjeru i vjerovanje i dalo nam je utjehu u zatvoru. Sigurno je naše oslobađanje rezultat dova koje si ti činio i Džemat.’ Njegova žena je jedini Ahmadi u svojoj porodici jer sva njena dalja rodbina nisu Ahmadi i napustili su je. Međutim, pobožne Ahmadi žene su ovu prazninu ispunile svojom ljubavlju i kroz njih je formirana porodica.’ Osim nekoliko njih, ovi Ahmadi iz Alžira nikada nisu sreli Halifu. Međutim, zato što imaju potpunu vjeru Svemogući Allah ostvari sredstva za njihov mir na isti način kako su u vrijeme Obećanog Mesije a.s. stvorena sredstva za mir za one blizu njemu.

Tako u lifletu Oporuka (The Will), Obećani Mesija a.s. piše u pogledu svog odlaska s ovog svijeta, i nastavljenom napretku Džemata kroz Hilafet i kaže: ‘Zato, dragi prijatelji!… Ali kad ja odem, Bog će poslati tu drugu manifestaciju za vas koja će  uvijek ostati uz vas baš kao što je Bog obećao u Brahin-e-Ahmadija…Prema tome, neizbježno je da vi vidite dan mog odlaska, tako da poslije tog dana dođe dan koji je dan trajnog obećanja. Naš Bog je Onaj Koji drži obećanje i Vjeran je i Istiniti Bog. On će vam pokazati sve što je obećao.’ Institucija Halifata koja je osnovana kroz dolazak Obećanog Mesije a.s. sada je jedina institucija kroz koju se može postići uspjeh i takođe mir i sklad svijeta.

Velika je naklonost Svemogućeg Allaha, iako je Džemat doživio veliki šok u vrijeme smrti Obećanog Mesije a.s., međutim Svemogući Allah je odmah poveo brigu o Džematu kroz hazreti halifatul Mesiha I r.a. I zato je, ako je bilo ko imao namjeru da stvara smutnju, to bilo brzo ugušeno. Tako je Džemat doživio drugi šok kad je hazreti Halifatul Mesih I r.a. umro i određeni  istaknuti i vodeći članovi Džemata su se uzdržali od davanja zavjeta bai’ata (zavjeta odanosti) i odbili su Halifu i Džemat je podnio vrlo težak period u toku ovog vremena. Onda se Džemat suočio sa vrlo neprijateljskim periodima u toku ere trećeg Halife i uprkos vladinih vrlo užasavajućih planova, Svemogući Allah je dao Svoju milost i oni nisu mogli omesti napredak Džemata. Vođa Pakistana u to vrijeme se hvalio da će  osigurati da Ahmadi budu primorani da prose, međutim Svemogući Allah je ostvari sredstva da ublaži. U vrijeme četvrtog halife Pakistanska vlada je pojačala proganjanje i ponovo je Svemogući Allah podario sredstva da omogući odobnost. Uz to, Džemat je nastavio da se uspinje na nove visine i pojavila su se nova sredstva za propagiranje poruke islama  i onda smo kroz satelitski sistem bili u stanju da prenosimo poruku. Onda, u toku ere petog halife, načini prenošenja poruke su se dalje proširili i ona je stigla ne samo do hiljada ili stotina hiljada nego je poruka Džemata počela stizati do miliona ljudi.  Sve ovo pokazuje da uprkos privremenih zapreka, suđeno je da se pobjeda islama dogodi kroz Obećanog Mesiju a.s. i instituciju Halifata koja je osnovana poslije njega. Da Allah dadne da standard ibadeta Ahmadi muslimana nastavi rasti tako da nastavimo imati udio u ovom uspjehu.

Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za Chaudhry Hameed Ahmad sahiba, sina Chaudhry Muhammed Suleman Akhtar sahiba. On je živio ovdje (u VB) zadnjih sedam do osam godina. Umro je 20. Maja 2o17 sa 42 godine-Zaista Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Da Svemogući Allah  uzdigne njegov položaj i podari mu milost i oprost i da On takođe osposobi njegovu djecu da budu pobožni i čestiti i osposobi ih da ostanu vezani uz Halifat.