Hutbe
Hutbe

Hutba 02. juni 2017. – Ramazan, taqva I postojanost


Hutba, 02. juni 2017. godine

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

“ O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni.” Alhamdulillah (sva hvala pripada Allahu), što smo dočekali još jedan mjesec Ramazana u našim životima. Časni Poslanik s.a.v.s. je jednom rekao „kad bi ljudi znali za vrijednosti Ramazana, onda bi moj ummet (velika zajednica muslimana) poželio da Ramazan traje cijelu godinu“. Na ovo je jedna osoba upitala, koje su to vrijednosti Ramazana. On je odgovorio „Zaista je Džennet ukrašen za Ramazan od početka do kraja godine.“Isto tako, u drugom pripovjedanju, koje je prenio hazreti Abu Hurejra r.a., Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da :“ko god posti u toku mjeseca Ramazana u stanju vjere i samoprocjenjivanja, njegovi prijašnji grijesi će biti oprošteni, i kad biste znali koje su vrijednosti Ramazana, poželjeli biste da Ramazan traje cijelu godinu.“

Kada čovjek poveća svoju vjeru, poduzme samoprocjenjivanje, gleda na svoje nedostatke I djela, obraća pažnju na ispunjavanje Allahovih prava I prava ljudi I pokušava da svoja djela uskladi sa Allahovom naredbom, jedino tada mu je zagarantovan oprost za njegove prijašnje grijehe. Ovo je također svrha posta u toku Ramazana, što je Svemogući Allah spomenuo u Časnom Kur’anu. U ajetu koji sam proučio, rečeno je “propisan vam je post, mjesec Ramazan je propisan svake godine kako bi postati bogobojazni I taqva znači da trebamo poduzeti svaku radnju zarad zadovoljstva Uzvišenog Allaha. Jedini onda se možemo okoristiti od posta I spasiti se od napada šejtana . Kada postimo sa iskrenošću, bogobojaznošću, onda možemo doći u utočište Svemogućeg Allaha.”

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao:”Ko god posti u toku Ramazana u stanju vjere, I samoprocjenjujući se, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.” Ovo nije nešto obično. Obećani Mesija a.s. nas je učio da stanje vjere ne može biti postignuto sve dok ne prepoznamo Boga. Dalje je rekao da moramo preći veliki stepen prepoznavanja I razumjevanja Boga, I ako je naše shvaćanje Boga neispravno ili pomiješano sa sumnjom ili na bilo koji način slabošću, naša vjera nikada neće biti sjajna I prožeta sa svjetlošću.

Dakle, kako osoba može prepoznati Boga? Ovo se dešava kroz manifestaciju Božijeg Rahimiyyata (atributa milosti) tj. Prepoznavanje Boga može biti samo postignuto, sredstvima pokazivanja Božije milosti. Dalje je rekao da kada se dožive atributi Rahumiyyata, milosti Svemogućeg Boga, oni nas čuvaju od tjelesnih strasti, pošto su se tjelesne strasti desile zbog slabosti vjere I vjerovanja. Međutim, jako je jasno da ova vjera nije bezazlena stvar. Ustvari, ovo je velika stvar i dat nam je ogroman cilj, nije samo post u roku od 30 dana, ili pripremanje za mjesec Ramazana, jer oni imaju malo značaja. Ova važnost se može povećati kada sav naš napor treniranja u ovom mjesecu prenesemo na ostatak godine. Objašnjavajući stanje vjere I način popravljanja, Obećani Mesija a.s. je napisao na jednom mjestu:” U stvarnosti postoje dvije vrste vjerovanja u Boga. Jedna je ograničena samo na pomicanje usana, što nema nikakvog uticaja na djela I radnje (vjera je izražena ali se ne pokazuje u radnjama). Druga vrsta vjerovanja u Boga, je ona koja dolazi sa praktičnim svjedočenjem. On je rekao :” Ja znam da ovi ljudi izjavljuju svoje vjerovanje u Boga, ali ja vidim da uprkos toj izjavi, oni su zarobljeni u prljavštini ovog svijeta I zagađeni su maglom griješnosti.”

Obećani Mesija a.s. kaže :”Tako da, prva odgovornost čovjeka treba biti da pregleda svoje vjerovanje u Svemogućeg Boga. To podrazumjeva da oni ne smiju počiniti nijedno djelo koje bi ukazalo da ne uzimaju u obzir Veličanstvenog Boga, niti se smije proturječiti sa bilo kojom naredbom Svemogućeg Boga.”. Dakle ovo je način na koji vjernik može sam sebe analizirati u toku ovog mjeseca Ramazana.

Također ću predstaviti isječke o tome kako se može napredovati u bogobojaznosti, kao što nam je to objasnio Obećani Mesija a.s. Čovjekova vjera napreduje kada on napravi napredak u bogobojaznosti. Skrečući našu pažnju na ovaj predmet Obećani Mesija kaže :” Svrha učenja Kur’ana u islama jeste da razvijemo taqwu (bogobojaznost), a ova stvar ne postoji svugdje danas. Ljudi poste I također obavljaju namaz, ali zbog činjenice da ne posjeduju bogobojaznost, ovaj post I molitve ih vode u grijeh”. U današnjem vremenu I dobu, činjenica da vidimo kako se djela terorizma čine u ime islama, gdje su nevini ljudi ubijeni, se dešava zbog nedostatka bogobojaznosti.

Prije dva dana, oko stotinu ljudi je brutalno ubijeno u Afganistanu. Hoće li Ramazan imati ikakvu korist za takve ljude, koji čine ovakva djela? Hoće li sudjelovati u blagoslovima koje su vezane za njegovu veličinu? Apsolutno ne, jer ovo ljudi čine djela koja su u suprotnosti sa naredbama Uzvišenog Boga. Isto tako jer su se udaljili od naredbi Uzvišenog Boga, oni su se udaljili I od bogobojaznosti.U potpunim skladom sa Časnim Kur’anom, Obećani Mesija a.s. je rekao:” Čak I namaz bez bogobojaznosti je beskoristan I ključ je ka Džehennemu”. To je ključ koji vodi osobu ka paklu. Tako da, kako Ramazan može biti od koristi za one koji su bez ikakve bogobojaznosti? A što se tiče onih koji čine okrutnosti u Božije ime I u ime njegovog Poslanika s.a.v.s., oni nikada neće dobiti blagoslove Ramazana, oni će umjesto toga patiti od Allahove ljutnje. Dakle kada svjedočimo ovim brutalnim I barbarskim djelima, mi kao Ahmadi trebamo tražiti pokajanje od Svemogućeg Boga padajući Mu na sedždu čak više nego prije, jer nas je odvojio od tiranina I omogućio nam da prihvatimo Obećanog Mesiju a.s. Uvijek trebamo voditi računa o našim djelima I trebamo težiti ka tome da ojačamo svoju vjeru.

Objašnjavajući pravo značenja bogobojaznosti, Obećani Mesija a.s. kaže :”Prava Taqwa koja čisti I pročišćava osobu I zbog koje su se Poslanici pojavili, je nestala iz svijeta. Je li postoji iko ko je odraz :””On uistinu čini uspješnim onog ko je pročisti”. Čistoća je savršena vrlina I meleci selame onog ko je čist. Obećani Mesija a.s. dalje kaže :

‘Druga sura (Časnog Kur’ana) počinje ovako: ‘To je uputa za bogobojazne’. Ibadet, post, zekat i tako dalje budu prihvaćeni kad osoba postaje bogobojazna. Tako će sve naprijed spomenuto biti primljeno kad osoba poprimi bogobojaznost. Inače to neće biti primljeno ako osoba nema bogobojaznosti.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Na ovoj tački Svemogući Allah briše svaki podticaj osobe da čini grijeh.’ Drugim riječima ako osoba ima potpunu bogobojaznost, Svemogući Allah briše sve pobude i podstreke koji ga namamljuju prijestupu. Obećani Mesija a.s. kaže:

‘Kad čovjek treba ženu, On (Bog) će mu to omogućiti. Kad treba lijek, On će to omogućiti. Šta god čovjek treba Bog to omogućuje i On omogućuje na načine koji su za njega nezamislivi.

Objašnjavajući dalje o bogobojaznosti i čvrstini, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Na početku istinski musliman treba pokazati strpljenje. Ashabi su doživjeli vremena kad su bili primorani da prežive na lišću a u drugo vrijeme nisu imali čak komadića hljeba da jedu. Niko nemože koristiti drugoj osobi ukoliko to nije određeno od Allaha dž.š. Osoba koja posvoji bogobojaznost za njega Allah otvara vrata. ‘Onaj ko se boji Allaha – On će za njega napraviti izlaz i omogućiti za njega na načine koje on ne može ni zamisliti..’ Vjerujte istinski u Svemogućeg Allaha.

Ovaj ajet ima dva dijela. Prvi je da će za one koji istinski vjeruju, Svemogući Allah naći način i sredstva i kroz to omogućiti za njega. Drugi dio znači da će Svemogući Allah omogućiti za osobu na načine koji su njemu nezamislivi. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Držite se čvrsto vjerovanja u Svemogućeg Allaha jer ćete sve postići od toga. Ovo zahtijeva čvrstinu i odlučnost. Uzvišeni položaj poslanika je postignut kroz njihovu čvrstinu i strpljenje.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Koju moguću korist može prazna i bezživotna dova i post dati nekome? (jednostavno činiti ibadet i postiti u toku ramazana neće postići ništa, nego će onaj ko tako čini sa stalnim i odlučnim uvjerenjem, onda  on ili ona postići sve). Prema tome, Svemogući Allah želi da postanemo bogobojazni tako da da se vrata  Njegove neizmjerne milosti otvore prema nama, i pogotovu u toku mjeseca ramazana su Njegova vrata otvorena prema onima koji u sebe usade bogobojaznost (Takvu). S ciljem da postane bogobojazan, čovjek treba da se uzdrži ne samo od činjenja poroka nego takođe da posvoji činjenje dobrih djela. Objašnjavajući ovo, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘S ciljem da neko postane bogobojazan neophodno je da se poslije snažnog uzdržavanja od   više smjelih grijeha kao što su blud, krađa, otimanja prava drugih, pokazivanja oholosti, prezira i škrtosti, treba uzdržati od niskih praksi i nasuprot tome, tražiti da napreduje u posvajanju visokih moralnih odlika.’

Osoba se treba uzdržati od svih takvih niskih navika i napredovati u posvajanju visokog morala – ovo je neophodan uvjet. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Osoba treba  postupati prema drugima sa sažaljenjem, ljubaznošću i biti iskren i istinit prema Bogu. I treba tragati za takvim načinima da služi drugima koji su vrijedni divljenja.’

Osoba treba činiti takva djela i usluge koji su isitnski vrijedni hvale i izvanredni po prirodi i samo onda je moguće  da postigne nivo bogobojaznosti. Osoba treba imati dobar postupak prema drugima dok pokazuje duh nesebičnosti i treba ispuniti prava Svemogućeg Boga kao i prava drugih ljudi  na primjeran način koji je vrijedan hvale.

Objašnjavajući detaljno o bogobojaznosti i cilju svog dolaska, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Razlog zbog kojeg sam ja bio određen je taj što je polje bogobojaznosti prazno. Tu je potreba za bogobojaznošću umjesto uzimanja oružja koje je proglašeno nedozvoljenim.  Ako posvojite bogobojaznost onda će cijeli svijet doći na vašu stranu, zato posvojite bogobojaznost. Oni koji piju alkohol ili gdje se alkohol smatra centralni aspektom njihovih vjerskih tradicija nemaju nikakve veze s bogobojaznošću i vode rat protiv pobožnosti. Zato, ako Svemogući Allah podari našem Džematu ljude takve dobre sreće i podari im sposobnost da se bore protiv zla i da traže napredak u polju bogobojaznosti i čistoće onda je ovo veliko dostignuće i nema ništa što može biti djelotvornije od ovoga.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Naš Džemat zato treba biti u strahu od ovoga zato što će samo oni biti spašeni koji imaju nivo bogobojaznosti koji Svemogući Bog želi od nas. Svemogući Allah je osnovao ovu zajednicu u svrhu postizanja bogobojaznosti zato što je polje bogobojaznosti potpuno prazno.’

Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za uvaženog Khwaja Ahmad Hussein sahiba derviša iz Kadiana čije tijelo nije prisutno. On je bio sin Muhammed Hussain sahiba. Umro je 31 maja 2017 sa 92 godine. Zaista, Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. On je rođen 1926 u selu Sekhawn, koje je blizu Kadiana. Njegov djed po majci je bio hazreti Mia imam Din sahib i takođe njegova dvojica braće, Mia Nizam Din i Mia Khair Din sahib su bili ashabi Obećanog Mesije a.s. Da Allah dž.š.  osposobi njegove potomke i buduće generacije da stvore čvrstu vezu odanosti sa Halifatom. I da njegovi potomci i buduće generacije pamte žrtve koje je on učinio i da stvore čvrsto odan i iskren odnos sa Džematom.