Hutbe
Hutbe

Hutba 22. septembar 2017. godine – Bit okupljanja i ijtema okupljanja


Hutba, 22. septembar 2017. godine

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

U svijetu postoje okupljanja različitih vrsta ili se može reći da različita okupljanja imaju različite ciljeve kao što su razgovori kako postići svjetske ciljeve, vođenje vlade ili o akademiji, biznisu, sportu i rekreaciji. Ova okupljanja se ne dešavaju radi Uzvišenog Allaha, radi Njegovog zadovoljstva ili kako bi se postigla Njegova blizina. Njihova svrha nije kako bi se postiglo zadovoljstvo Uzvišenog Boga. Ipak, postoje neka okupljanja ili skupovi, koja služe radi vjere, koja su namijenjena za osmišljavanje planova dovođenja ljudskog roda bliže Uzvišenom Allahu, i radi traženja zadovoljstva Uzvišenog Allaha.

Sva okupljanja vjernika, kod kuće, na poslu i u džamiji, trebaju imati kao glavnu svrhu postizanje zadovoljstva Uzvišenog Boga, poboljšavanje duhovnosti i moralni razvoj. Čak i nazgled ‘svjetovno’ sjedenje vjernika nije prazno sjećanje Uzvišenog Allaha. Čak i dok obavlja svjetovne zadatke, on odustaje od svega što je uzaludno. Čak i ako je zaokupljen svjetovnim zadacima, on ne propušta da se sjeti Uzvišenog Allaha. Čak i ako je na sjednicama, vezani za svjetovne poslove, vjernik ne govori o zavaravanju ili oduzimanju prava drugih, iako možda je zaokupljen svjetovnim zadacima. To je tačno ono što se očekuje od vjernika.

Uzvišeni Allah kaže :“ O vi koji vjerujete! Kada se okupljate zajedno u tajnosti, okupite se ne radi činjenja grijeha i prijestupa i neposlušnosti prema Poslaniku, već se okupite radi postizanja vrline i pravednosti, i bojte se Allaha pred Kojeg ćete svi biti okupljeni.“

Uzvišeni Allah kaže, „ Bojte ste Allaha, pred Kojeg ćete svi biti okupljeni.“ Danas, svijet za kojim trčite će vam izmaći iz ruku i već ste zaboravili vjeru, sve ćete izgubiti. Jedno od okupljanja radi svjetovnih stvari jeste UNO. Njihov sastanak je nedavno održan i predsjednik Amerike je održao govor. Zapadni analitičari i kolumnisti su također pisali u pogledu toga da umjesto razvijanja mira, taj govor je više bio naklonjen stvaranju nereda i haosa. Ipak, muslimanske vlade, trebaju razmišljati o naredbama Uzvišenog Allaha i trebaju izbjegavati bilo kakve vrste nereda i haosa.

Ipak moramo razmišljati I procijeniti naše vlastite uvjete I uvijek imati na umu da šejtan ne može da podnese napredak Džemata. Šejtan, u skladu sa svojom prirodom, će nastaviti da teži tome da nas podjeli. Tako da, nemojte igrati u rukama ljudi koji sramežljivo kritikuju Nizam-e-džemat, upravni sistem džemata na privatnim okupljanima pretvarajući se da izražavaju svoje mišljenje radi simpatija prema Džematu. Ispravna procedura jeste ta da trebaju prenijeti svoje brige pažnji višem upravnom sistemu u državi I halifi vremena. Kritikovati sistem Džemata na ovaj način je znak grijeha, pobune, neposlušnosti prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. I daleko je od bogobojaznosti. Dakle, Uzvišeni Allah je upozorio vjernike o učestvovanju na takvim sastancima. Svaki Ahmadi treba žarko moliti da Uzvišeni Allah ukloni svaki zli aspekt od Džemata I da nastavi blagoslovljavati  Džemat ljudima, koji hode na putu bogobojaznosti I ispunjavanju svoje dužnosti sa bogobojaznošću.

Tako da svako treba zapamtiti ovu bitnu stvar. Da Uzvišeni Allah zaštiti Džemat od svake vrste nereda, bilo unutrašnjeg ili vanjskog. Da nas omugući da učestvujemo na okupljanjima vrlina I bogobojaznosti, a ne na okupljanima grijeha, pobune, neposlušnosti prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. I onim okupljanjima koja vode daleko od bogobojaznosti.

Spominjujući prirodu okupljanja vjernika I kakav bi njegov odgovor trebao biti ako njegovi standardi ne odgovaraju vjerniku, Obećani Mesija a.s. kaže:”Mi vjerujemo, što bi također trebala biti praksa vjernika, da ako osoba govori onda to treba činiti glasno I otvoreno. U suprotnom, treba šutiti. Ako primjetite da se na nekom okupljanju izruguju Allah I Njegov Poslanik, onda trebate napustiti to mjesto, u suprotnom bit ćete ubrojani među njima. Ili im trebate otvoreno odgovoriti. Obećani Mesija a.s. kaže:”Treća opcija je licemjerstvo, gdje osoba sjedi na okupljanju I slaže se sa drugom osobom I izražava vlastiti pogled ali samo suptilno.”

Tako da, ako vjernik čuje nekoga da govori o Džematu na negativan način, podvlačeći neke primjećene slabosti, on treba reći onome ko govori takve stvari da “Ako smatraš da su sve te stvari koje govoriš istinite, onda trebaš obavjestiti halifu vremena I upravu Džemata ali nije dozvoljeno da govoriš (otvoreno) na ovaj način.” Časni Poslanik s.a.v.s. kaže :”Trebate prisustvovati takvim okupljanjima ljudi da kada ih vidiš to te podsjeti na Uzvišenog Boga, I njihova rasprava povećava tvoje vjersko znanje I čija djela te podsjećaju na Sudnji Dan.” Dakle, ovo je glavna vodilja koju vjernik treba imati na umu, dok bira kojem tipu okupljanja će prisustvovati. Osoba treba preferirati okupljanja gdje se spominje Uzvišeni Bog I gdje se dešavaju rasprave o veličanstvenosti vjere Uzvišenog Allaha.

Postoji I druga vrsta okupljanja na koja omladina odlazi. Ona prisustvoju na takvim okupljanjima samo radi zabave I svog zadovoljstva što ima negativan uticaj na njihovo ponašanje. Postoje neki slučajevi u Džematu gdje su zbog lošeg društva I uticaja nemoralnih okupljanja, neki naši mladi članovi, počinili takva djela da to postaje izvor sramote za Džemat kada ljudi saznaju da je krivac član Ahmadija zajedice. Tako da roditelji trebaju paziti na društveni krug I prijateljstva svoje djece kako bi sačuvali naše mlade članove od lošeg društva. Trebamo održavati takva čista okupljanja u našim domovima, koja su najbolja u pogledu moralnog usavršavanja.

Jednom prilikom, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao:” Kada grupa ljudi sjedi u džamiji radi učenja Časnog Kur’ana I radi svrhe obrazovanja I učenja, onda ih Uzvišeni Allah daruje mirnoćom I oni su pokriveni Njegovom Milošću i meleci ih nose pod svoje okrilje” ’ Samo je milost Svemogućeg Allaha da Džemat, gdje god je osnovan u svijetu ima priliku da organizuje skupove kao što su đelsa i ištema. Svrha takvih događaja je moralna obuka kao i uvećavanje znanja i da se spominje Svemogući Allah i da Njemu činimo ibadet (dove). Oni koji prisustvuju ovim događajima trebaju se okupirati u konstruktivnom razgovoru i uvijek se trebaju uzdržati od ispraznih priča i gubljenja vremena.

Jednom prilikom je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da će na Sudnjem danu  oni ljudi koji sjede na skupovima u kojima nema spominjanja Svemogućeg Allaha  žaliti zbog ovih skupova. U svijetu danas susrećemo  i imamo uzajamne poslove i odnose  sa brojem raznih ljudi uključujući i nemuslimane. Međutim, bliski krug prijatelja, ljudi  s kojima trošite većinu vremena trebaju biti oni koji imaju čvrstu vjeru i drže se bogobojaznosti, tako da pojedinac može takođe uvećati bogobojaznost i pobožnost.

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘(Svemogući Bog) prvo kaže: ‘O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha!’ Ovo znači da u prvom primjeru osoba treba ispovjedati vjerovanje i onda poslije ovoga treba napustiti griješne prakse i držati se društva istinoljubivih. Društvo osobe ima dubok  uticaj na ličnost tog pojedinca.’ Obećani Mesija a.s. onda kaže: ‘Na primjer, ako neko redovno posjećuje mjesta gdje se uzima alkohol, nije važno koliko se oni uzdržavali od toga, na kraju će završiti tako da piju alkohol.’

Dok dalje objašnjava uticaj koji prijateljstvo i društvo imaju, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Kad osoba sjedi u društvu druge osobe koja je pobožna i istinoljubiva, onda on sudjeluje u toj istinoljubivosti. Međutim, ako osoba napušta društvo pobožnih i umjesto toga se druži sa griješnim i bezbožnim, onda je taj pojedinac pod uticajem zlih misli. Zato Časni Kur’an i hadisi ističu činjenicu da se trebate uzdržati od društva zlih i nemoralnih. Istaknuto je ako se u određenom društvu ismijavaju Svemogući Bog i (Časni) Poslanik s.a.v.s. onda osoba mora odmah napustiti takve skupove. Inače će i on biti ubrojan među one koji su krivi za bogohuljenje.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Kad osoba moli (Allaha) da se uzdrži od grijeha, u isto vrijeme ne smijete nikada napustiti mjeru koja se traži da ovo postignete. Trebate napustiti svako okupljanje i skup koji potiču osobu da počini grijeh i takođe moliti (Allaha) u vezi s ovim. Pazite! Ukoliko osoba nema pomoć Svemogućeg Boga nikada ne može izbjeći ove kušnje koje su određene za njega.

Drugim riječima, samo Svemogući Bog ima lijek da izliječi grijeh. Zato trebate pasti na tle pred Njim i tražiti Njegovu pomoć tako da vas On uvijek zaštiti od zlog uticaja ovog svijeta i uticaja zlih skupova. Časni Poslanik s.a.v.s je učio slijedeću dovu kad bi napuštao neki skup: ‘O Allahu! Uzvišen si Ti i ja se kunem Tvojim imenom (dovama) da niko nije vrijedan obožavanja osim Tebe. Ja tražim Tvoj oprost i okrećem se Tebi.’

Prema tome, ova dova štiti osobu od zlog dejstva od bilo koje neprikladne izjave koja je izgovorena i osposobi je da izvuče maksimalanu korist iz pobožnih okupljanja. Da nas Svemogući Allah uvijek  zaštiti od naleta šejtana i postupa prema nama sa Svojom milošću i oprostom. Da nas uvijek drži vezanim za Halifat i Nizam (administrativnu strukturu) Džemata. Da nas zaštiti od zla svakog smutljivca.

Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za umrlog čije je tijelo odsutno, to jest za našeg Afrikanca Ahmadi, uvaženog Bilal Abdus selam sahiba. On je živio u Filadelfiji, SAD i umro je 13. Septembra 2017 – Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. On je bio vrlo aktivan član Džemata u Americi. Bio je izuzetno ljubazan, prijateljski i drag čovjek. Uvijek je pomagao drugima i uvijek je bio na čelu u aktivnostima Džemata. Kad god bi me sreo uvijek je imao osobit osmijeh na licu i njegova iskrenost i predanost su bili očiti iz njegovih očiju. Da Allah dž.š. uzdigne njegov položaj i podari mu oprost i  osposobi ostale članove  porodice da takođe prihvate Ahmadijat.