Hutbe
Hutbe

Hutba 08. decembar 2017. godine – Traženje Allahovog Zadovoljstva


Hutba, 08. decembar 2017. godine

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Nakon učenja šehadeta, euze i bismille i sure El-Fatihe, Hazreti Emirul- Mu’minin Halifatul Masih V (neka Allah bude njegov Pomoćnik) je proučio ajet 15 od Sure Al-Imran. Prijevod ovog ajeta je: “Ljudima je uljepšana ljubav prema željnim stvarima – ženama i djeci, nagomilanom zlatu i srebru, obilježenim konjima, stoci i usjevima. Ovo je privremena opskrba zemaljskog života; a Allah je Onaj kod kojeg je lijep povratak.”(3:15) 

Uzvišeni Allah dž.š je opisao stanje onih koji napuste Uzvišenog Boga. Sticanje ovog svijeta postaje njihov jedini cilj. Kad čovjek zaboravi Uzvišenog Allaha, Šejtan njega zarobi. Sve ove stvari je Svemogući Bog stvorio i one se smatraju Allahovim blagoslovima, od kojih bi mi trebali imati koristi. Obećani Mesija (a.s) kaže:” Zapamtite da Bog ne želi da se vi totalno odvojite od ovog svijeta. Radije Njegova želja je da ‘ On uistinu istinski uspije ko očisti svoju dušu.’ Dalje govori:” Nastavite sa trgovinom, zemljoradnjom, poslovima ili svojim zanatstvom, Radi te šta god vas zadovoljava. Kako god, nastojte da obuzdate svoj nefs (svoje želje, strast, prohtjeve) da ne bi došli u poziciju neposlušnosti Uzvišenom Bogu, i preduzmite takvu promjenu da ove stvari vas ne navode da budete neobazrivi prema Njemu.” Na drugom mjestu Obećani Mesija (a.s) je rekao: “ Ispuniti prava nad sobom je dozvoljeno, ali kršenje svojih prava nije dozvoljeno.” Zbog toga vjernik bi uvjek trebao da ima ovo na umu, tako da ljubav prema materijalizmu ne poraste do stepena gdje on zaboravi na Boga.

Šahvat znači jaka želja ili požuda za nečim i stalna briga u vezi toga. Također obilježava stvar ili cilj, koja je usmjerena na  sebičnosti, prljavštini i nešto ili nekoga ko ima povećanu požudu može biti opisan kao šahvat. Onda kad Allah kaže (u ajetu navedenom prije da  požuda za ovakvim stvarima je stavljena u ljudska srca, ovo ne znači da ova ljubav i požuda dolazi od Allaha, ovo su šejtanske požude jer odvode čovjeka daleko od Boga. Ovo je nešto što mi često vidimo kod ovosvjetskih ljudi. Zbog gomilanja blaga, ovosvjetskog statusa, i da bi imali ne šerijatske (ne dozvoljene) veze sa ženama, ovi ljudi prelaze sve granice. Iako se ožene to rade da bi dobili bogatstva. Žude da ožene bogate supruge. Slično u drugim situacijama oni samo žude za ovosvjetskim dobitkom. Žalosno je iako je Uzvišeni Allah obdario Muslimane sa prelijepim i čistim učenjem i također ih je upozorio da sačuvaju sebe od ovakvih stvari, možemo da vidimo  da većina Muslimanskog svijeta je zauzeta da stiču ovosvjetske potrebe i zaboravili su svrhu njihovog stvaranja.

Da bi postigli bogatstvo, vođe traže mjesto u vladi govoreći da će služiti opšte stanovništvo. Ali poslije oni su toliko pohlepni da kupe sve sa svojim rukama u nevjerovatnom načinu i smislu. Učenjaci su manje zabrinuti za vjersko i moralno obrazovanje društva. Radije, oni žele društvo da ih slijedi u ime vjere i kad dobiju mjesto u vladi, iskorištavaju vladu skupljajuci bogatstvo i imovinu.

Uzvikuju Allahovo ime, ali njihova djela ne pokazuju ni najmanji strah od Uzvišenog Allaha.

Šta je razlog za Muslimanske zemlje da budu u ovakvom stanju pored tolikog bogatstva i sredstava? Kažu da je Saudijska Arabija bogata zemlja. Kako god, čak i tamo siromaštvo se stalno povećava. Uprkos što imaju bogatstvo nafte, siromaštvo prelazi sve mjere. Jedino su prinčevi, bogataši i vođe rado viđeni. Troše nekoliko miliona dolara u jednom danu. Neka Uzvišeni Allah podari mudrost ovim vođama, kraljevima i svim ovim ljudima da umjesto skupljanja bogatstva, postanu oni koji skupljaju i troše svoja bogatstva na ispravan način. Kad ovo budu radili, ne samo da će dobiti zadovoljstvo Uzvišenog Boga, već će stvoriti autoritet u svijetu. Na ovaj način, umjesto da prate naređenja od ne Muslimanskih moći i da rade prema njihovim željama, ne Muslimanske vlade će početi da slušaju njih.

Ovih dana počela je velika uzbuna od kako je Američki presjednik naredio da ambasada bude premještena u Jerusalem i proglasio je Jerusalem glavnim gradom Izraela. Praktično svi Izraelski uredi su već prisutin tu. Kako god vanjski svijet ga nije priznao kao glavni grad. Poslije ovoga protesti širom svijeta se održavaju. Ovaj nered i opozicija od pojedine vlade nam pokazuje kako su Muslimani slabi. Saudijska Arabija izjavljuje da ova odluku Američkog presjednika je neprihvatljiva, ali kad je kovati spletke u vezi Irana i Jemena i imati potporu Amerike to je uredu. Da bi dobili privremene ovosvjetske dobitke, oni su napustali naredbe Uzvišenog Boga. Ovo se moralo dogoditi zbog nepoštovanja naredbi Uzvišenog Allaha, koju mi trenutno vidimo.

Obećani Mesija (a.s) nam je usporedio osobu koja samo hoće da postigne ovosvjetske stvari, ta osoba je kao čovjek sa Pruritusom (kožno oboljenje, kao svrbež), njemu je malo lakše ako se stalno češe. Ali mu ovo daje samo privremeno olakšanje a u isto vrijeme šteti njegovoj koži, ostavlja ožiljke i krvari iz tih ranica.

Bog je spomenuo ovu stvar na drugom mjestu na slijedeći način: “ Znajte da je život ovog svijeta samo igra i zabava, i sopunavanje želja duše koje vas čine nemarnim prema glavnom cilju, i ukras i međusobno hvalisanje i nadmetanje u bogatstvu i djeci; (ovaj život je) kao kiša čije rastinje veseli (srca) nevjernika. Ono brzo raste i onda ga vidiš pozutjelog; zatim to postaju polomljeni komadići. A na drugom svijetu je oštra kazna (određena), a i oprost od Allaha, i zadovoljstvo. A život ovog svijeta samo je jedna privremena varljiva korist. (57:21).

Prema tome, dužnost je vjernika da traži oprost i prihvatanje Svemogućeg Allaha umjesto da se ponosi svjetovnim imetkom i da sve svoje napore ulože tražeći takve stvari. Oni ne treba da unište svoje svjetovne živote i život poslije smrti postupanjem nalik bolesniku koji pati od svrbeži.

Dok je na jednom skupu  govorio o opskrbi i stanju svjetovnog života Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Želje osobe budu ispunjene do te mjere do koje dosežu njihovi napori ka uzdržavanju od svjetovnih želja.’ To je borba da se uzdržimo od svjetovnih (nemoralnih) želja. Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘U srcu onih koji se bore da se uzdrže od dobivanja (svjetovnih) stvari je vatra. I oni su zarobljeni u ovom problemu. Osoba može naći zadovoljstvo na ovom svijetu samo otklanjanjem ove stalne borbe (za sticanjem materijalnih posjeda).’ Osoba ne treba da juri za svjetovnim težnjama preko onoga što je neophodno (da preživi).

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Jedanput je neki čovjek jahao na konju i vidio je prosjaka koji je bio tako oskudno odjeven da je to jedva pokrivalo njegovo tijelo. Konjanik je pitao prosjaka: ‘Dobri čovječe, kako si?’ Prosjak je odgovorio: ‘Baš kao osoba čije su sve želje ispunjene.’ Konjanik je bio iznenađen ovim odgovorom i pitao je: ‘Kako mogu sve tvoje želje biti ispunjene?’ Prosjak je odgovorio: ‘Kad osoba napusi sve želje onda je to kao da ih je sve osvario.’ Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ukratko, kad osoba želi da stekne sve, onda to za njih postaje povod neudobnosti, međutim, kad je neko zadovoljan i napušta  sve onda on osjeća kao da je postigao sve.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Izbavljenje i spas je kad osoba osjeća radost a ne tugu. Život tuge i žalosti nije dobro ni na ovom životu ni na budućem.’ On dalje kaže: ‘Život će se svakako završiti jer je nalik na komad leda. Čak i ako ga čuvate sigurnim u kutiji i zaštitite ga tako da ga umotate u odjeću, on će se nastaviti topiti.’ Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ljudska bića su nemarna u mladim godinama  i zaboravljaju o smrti.’ Isto tako, neko na vlasti misli da će njegovo stanje (moći) trajati zauvijek. On nastavlja činiti zla djela i na kraju kad dođe do spoznaje o svojim djelima, nije u stanju da uradi bilo što o tome. Zato trebamo gledati na svoje mlade godine kao na dragocjenost.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Jedina stvar je u tome da osoba mora spoznati da je period starosti teško vrijeme i u to vrijeme čak bliski prijatelji žele da taj pojedinac umre, i da prije smrti, čovjeka ipak napušta snaga.’ U pogledu samog života Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Uprkos svega ovoga, kad je čovjek mlad i pun energije, kad je vrijeme da zarađuje novac i ima snage za to, on ostaje nemaran o tome šta će mu se dogoditi u budućnosti. Ponekad spozna da je njegov život prošao uzalud. U toku ovog momenta (spoznaje) on se sjeća da je bilo bolje da je slijedio naredbe Svemogućeg Boga i živio svoj život prema njima umjesto što je bio zadubljen u svijet i u zanemarivao Svemogućeg Boga.’

U nekim religijama su ljudi uzeli fizička božanstva i kipove a neki ljudi uzimaju svjetovne stvari kao što su djeca, moć i vlast kao drugove sa Svemogućim Bogom.. Onda su tu prijateljstva ili  kao primjer koji sam dao da neke nacije žele da traže zaštitu drugih moćnih nacija. On ih uzimaju za svoje bogove ali za sve ove stvari je određeno da se završe i sam Svemogući Bog je rekao da će njihovo boravište biti Džehennem.

Zato je dužnost vjernika da se brine o svom stanju na Ahiretu i postizanju ljubavi Svemogućeg Boga, umjesto da budu upleteni i zadubljeni u svjetovne brige. Naše jedino božanstvo je Onaj Koji je naš istinski Bog. Vjernik treba najviše voljeti Svemogućeg Boga i ljubav prema Bogu je to što dovodi do  bogobojaznosti i zadovoljstvo u čovjeku. Svemogući Bog nam je Lično rekao da je znak vjernika da su oni prvi u ljubavi prema Svemogućem Bogu. On kaže: ‘(Arapski) No, oni koji vjeruju imaju jaču ljubav prema Allahu. (2:166).

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da postanemo Muttaqi (bogobojazni) ljudi i najpredaniji u ibadetu. Samo onda će se ljubav prema Svemogućem Bogu i strah razviti u srcima i samo onda će čovjek biti u stanju da ispuni dužnosti ibadeta Svemogućem Bogu. Dužnost je isitnskog roba da  razvije zadovoljstvo. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao ako razvijete zadovoljstvo onda ćete biti zahvalni. Oni koji izgovaraju da su zahvalni Bogu a izgubljeni su u svom gonjenju materijalnih stvari u stvarnosti su zapleteni u (Arapski) (ljubavi prema željenim stvarima). Oni nikada nemogu biti istinski zahvalni. Opisujući ove ljude materijaliste, Časni Poslanik s.a.v.s. je jedanput rekao: ‘Kad bi Ademov sin imao dolinu punu zlata, on bi želio da ima dvije doline, pa ipak ništa nemože zadovoljiti njegove želje dok ne uđe u grob.’ Onda on kaže: ‘Svemogući Bog prihvata pokajanje onoga ko se kaje. Tako, u toku života čovjek se treba pokajati ako je naoravio bilo kakave pogreške.

Dok Objašnjava standard zadovoljstva vjernika, Allahov Vjerovjesnik s.a.v.s. kaže: ‘Onaj ko svoje jutro potroši sa zadovoljstvom i u fizičkom zdravlju i ima dnevnu hranu to je kao da je postigao cijeli svijet i sve njegove udobnosti. Prema tome, ovo je nivo zadovoljstva vjernika. Da nam Svemogući Allah podari ovo zadovoljstvo i bogobojaznost. Da naš cilj bude da steknemo ljubav Svemogućeg Allaha radije nego ljubav za materijalne stvari i da budemo primaoci Allahovog oprosta i zadovoljstva.

Poslije ovoga želim skrenuti pažnju na namaz. Muslimani sada trebaju naučiti iz ovog proglasa Amerike – da premjeste ambasadu u Jerusalem, da je dat samo s ciljem da ojačaju svoje odnose sa Izraelom i da im dadne više moći i da njihov ugled dalje poraste. Međutim napori muslimana da uzvrate u ovim ovim okolnostima samo će dalje uvećati (ove stvari). Zato trebamo činiti dove za muslimane svijeta da im Allah podari razumijevanje da postanu ujedinjeni i da vjerovatnoće rata između nacija budu odvraćene.

Uz to borba između muslimanskih nacija gdje je izgubljeno hiljade i prema nekim anketama stotine hiljada života, da im Allah dadne razumijevanje i osposobi  ih da žive kao jedna nacija. Da Allah završi ove nesloge tako da neprijatelji islama ne izvlače nikakvu korist. Više od svega, moramo svi činiti dove da muslimani prihvate Obećanog Mesiju i Mehdija koji je poslan od Boga, ako se povežu s njim mogu utemeljiti mir među sobom i u svijetu općenito.