Hutbe
Hutbe

Hutba 29. decembar 2017. godine – Suština pažljive molitve


Hutba, 29. decembar 2017. godine

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Tekstualna hutba bit će dostupna uskoro. Formati koji su trenutno dostupni su hutba u video i audio formatu.